TERUG NAAR OVERZICHT

Mag je werkgever je internetgebruik controleren?

Hieronder zetten we de verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden en de verschillende mogelijkheden inzake het controlerecht van de werkgever over het internet en e-mail gebruik van zijn werknemers op een rijtje.


- Het controlerecht van de werkgever op het internetgebruik binnen de onderneming is een evenwichtsoefening tussen het gezagsrecht van de werkgever aan de ene kant, en het grondrecht op privacy van de werknemer aan de andere kant.


- De toestemming van de werknemer is nodig. Ook voor softwarematige screening is de toestemming aan te bevelen. Met het oog op de rechtszekerheid verdient een uitdrukkelijke toestemming de voorkeur.


- Vermits de privacy van de werknemer in het geding is, moet zijntoestemming bijzonder zijn en kaderen in een algemeen beleid. De privacy van de werknemer kan niet volledig uitgeschakeld worden.


- Het is aan te bevelen een beleid uit te werken dat duidelijk maakt wat de onderneming van de medewerker verwacht en welke de graad van privacy is die de werknemer mag verwachten. Het komt erop aan duidelijkheid te scheppen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.


- Het internetbeleid moet duidelijk en gekend zijn door alle medewerkers. De aspecten in verband met controle en sancties moeten zeker opgenomen worden in het arbeidsreglement.


- De controle moet gebeuren op een transparante en proportionele wijze. Een systematische inzage van de inhoud van e-mails of bezochte internetsites wordt alsovermatig beschouwd.


- Screening door middel van software met het oog op de goede werking van de apparatuur lijkt wel geoorloofd. Indien deze screening misbruiken of technische gevaren aan het licht brengt, is kennisname van de inhoud of andere gegevens geoorloofd.


- Het sociaal overleg heeft een rol bij het invoeren van een beleid: ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk en syndicale delegatie hebben respectievelijk een adviesrecht.


- In de mate dat het beleid controlebevoegdheden behandelt, heeft de ondernemingsraad een beslissingsrecht volgens de procedure voor het opstellen van het arbeidsreglement.


 

Kom je soms wat dom over op het werk? Dit kan je eraan doen

Iedereen wil competent overkomen bij collega’s en bazen, maar zelfs met het kortste woordje kan je d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Heb je een hekel aan sleur en wil je voortdurend bijleren? Dan zoek je best een job waarin je jezelf...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ontdek welke job het beste bij jou past

Heb je eigenlijk geen idee wat je beroepshalve graag zou doen? Op vacature.com vind je nu ook een be...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Teveel stress? Zo weet je dat het fout zit

Neuropsychologe Elke Geraerts vertelt in haar onlangs heruitgegeven bestseller Mentaal Kapitaal hoe ...

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...