TERUG NAAR OVERZICHT

Ligt de datum waarop het loon wordt uitbetaald vast of niet?

"Moet men het dulden dat men verschillende keren zijn loon te laat krijgt? Mag dat zo maar? Ik ben bediende en werd dit jaar reeds tweemaal te laat betaald. De eerste keer op de 10 de van de maand en de tweede keer op de 18 de van de maand. Dus respectievelijk 10 en 18 dagen na de verstreken maand."
 

Volgens de algemene regel moet het loon uitbetaald worden op gezette tijdstippen, tenminste 2 maal per maand met een tussenperiode van maximum 16 dagen. Bovendien moet één van deze betalingen de definitieve betaling voor die maand uitmaken. Het precieze tijdstip waarop het loon betaald wordt, is eveneens wettelijk geregeld.

Het staat de werkgever in geen geval vrij om naar willekeur te bepalen wanneer de lonen betaald zullen worden. Hij moet zich houden aan enkele spelregels:

- ofwel werd het tijdstip van betaling geregeld door een cao of staat het vermeld in het arbeidsreglement. in dit laatste geval geldt als uiterste betalingsdatum de 7e werkdag na de arbeidsperiode waarop de betaling betrekking heeft.

- wanneer de betaling niet vastgelegd is bij cao of arbeidsreglement, dan gebeurt deze uiterlijk de 4e werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling gebeurt.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen:
- het loon van bedienden: dit moet tenminste om de maand worden betaald;
- het commissieloon van handelsvertegenwoordigers;
- het commissieloon van andere werknemers: tenminste om de 3 maanden;
- aandelen in de winst en andere gelijksoortige prestaties: volgens akkoord tussen de partijen of het
  arbeidsreglement.
-opmerking: een beslissing, genomen in het paritair comité en algemeen verbindend verklaard door de koning, kan
 afwijken van de hierboven toegelichte regels.
-bij uitdiensttreding gebeurt de betaling onmiddellijk en uiterlijk op de 1ste betaaldag die volgt op de datum waarop
 de dienstbetrekking eindigt.

De niet-naleving van deze regels wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

De voorziene sancties zijn:
-een gevangenisstraf van 8 dagen tot één maand
-en/of een geldboete van 26 tot 500 euro (x 5)

i.s.m. SD Worx

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Vrijwilligerswerk – de belangrijkste regels op een rijtje

Vrijwilligerswerk blijft enorm populair in ons land: duizenden mensen zetten zich belangeloos in voo...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Moet je de kosten voor opleidingen terugbetalen na ontslag?

Kan mijn werkgever de kosten die hij maakte voor opleidingen die ik volgde zomaar terugvorderen nu i...

5 struikelblokken die je verhinderen om door te groeien

Zit jij al jarenlang op dezelfde stoel, terwijl je graag zou doorgroeien? Dan ligt dat niet per se a...

Hoe hoog is uw risico op een bore-out?

Leest u dit (al dan niet) stiekem op het werk omdat u niets om handen hebt? Geloof ons: die tijd kan...