TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe kan ik mijn medewerkers in China sociaal verzekeren?

"Voor de coördinatie tussen mijn bedrijf en de Chinese producent, heb ik een bekwame medewerker gevonden. Maar omdat er geen sociaal zekerheidsverdrag werd afgesloten tussen België en China, kan hij niet gedetacheerd worden met behoud van zijn Belgische sociale zekerheidsrechten. Is er een oplossing?"
 

 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om dit verlies aan rechten op te vangen.

Werkgever en/of werknemer kunnen zich bijvoorbeeld verzekeren op de privé-markt. Meestal wordt een individuele ouderdoms- en invaliditeitsverzekering of een levensverzekering afgesloten en een verzekering die voorziet in de terugbetaling van medische kosten.

Een ander alternatief waarop Belgische werkgever en werknemers vaak een beroep doen, is de 'Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)'. De Dienst Overzeese Sociale Zekerheid is een door de overheid georganiseerde en deels gefinancierde, sociale verzekering voor personen tewerkgesteld buiten de Europese Economische Ruimte. De toetreding tot deze verzekering is volledig vrij. Je bent dus niet verplicht om je bij dit stelsel aan te sluiten.

Dit stelsel komt niet in de plaats van de plaatselijke wetgeving. Het gaat hier om een eenzijdige beslissing van de werkgever en/of werknemer, zonder dat de instemming van de bevoegde autoriteiten van het land van tewerkstelling vereist is. Het is dus mogelijk dat je naast de bijdragen aan de DOSZ nog sociale zekerheidsbijdragen in het buitenland moet betalen.

In tegenstelling tot de gewone Belgische sociale zekerheidsbijdragen worden de sociale zekerheidsbijdragen die je aan de DOSZ moet storten, niet berekend als een percentage van het loon dat de werkgever aan de werknemer uitbetaalt. De maandelijkse bijdragen worden forfaitair vastgesteld. Zij variëren enkel naargelang de gekozen verzekeringen (standaardpakket of standaardpakket met aanvullende verzekeringen), de hoogte van de betaalde premies en het beoogde resultaat. De verzekering via de DOSZ is dus veel meer dan de Belgische sociale zekerheid, een verzekering gebaseerd op premiebetaling en kapitaalvorming.

De verzekerde kiest zelf zijn bijdrage tussen een minimum en een maximum.
Sinds 1 oktober 2004 bedraagt de minimumbijdrage 204,78€ per maand (standaardpakket laagste tarief). De maximumbijdrage die je kan betalen bedraagt momenteel 1.073,08€ per maand (standaardpakket en aanvullende verzekering medische kosten, ongeval privé-leven en arbeidsongeval rekening houdende met een gemiddelde risicocategorie 5).

Globaal beschouwd liggen de bijdragen voor de DOSZ aanzienlijk lager dan deze die werkgever en werknemer zouden moeten betalen aan de RSZ. Ter vergelijking: de bijdragen voor de RSZ bedragen momenteel voor een bediende 13,07% voor de werknemer en +/- 35% voor de werkgever. Wie niet meer onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving en bijgevolg geen bijdragen moet betalen, bespaart in totaliteit +/- 48%. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een aansluiting bij de DOSZ (maximumverzekering) voor een werknemer met een jaarloon van 37.100€ steeds voordeliger is voor de werkgever dan de bijdragebetaling aan de RSZ.

De verzekering die de DOSZ aanbiedt bestaat uit een standaardpakket en een aantal aanvullende verzekeringen.Wie zich aansluit bij de Overzeese Sociale Zekerheid is verplicht bijdragen te betalen voor de algemene regeling. De aanvullende verzekeringen zijn louter facultatief.

Het standaardpakket bestaat uit een verzekering ouderdom en overlijden en een ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het standaardpakket bevat ook nog een ‘uitgestelde’ verzekering geneeskundige verzorging, maar daar kan je enkel van genieten als je 57 jaar oud bent en minstens gedurende 16 jaren bijdragen hebt betaald.

Het pensioen dat de werknemer opbouwt bij de DOSZ is gebaseerd op de individuele kapitalisatie van de betaalde premies. De hoogte van het kapitaal op de pensioengerechtigde leeftijd is afhankelijk van de leeftijd op moment van betaling en de hoogte van de betaalde pensioenbijdragen. Doorgaans is dit pensioen hoger dan het pensioen dat een werknemer over dezelfde periode in België zou gekregen hebben.

De vervangingsuitkering bij ziekte daarentegen is onvoldoende om het verlies te compenseren van hetgeen de werknemer zou ontvangen hebben indien hij verder via de RSZ zou verzekerd zijn gebleven. Contractueel kan de werkgever hier echter steeds een bijpassing voorzien.

De aanvullende verzekeringen bestaan uit een verzekering terugbetaling geneeskundige verzorging vanaf de datum van aansluiting, een arbeidsongevallenverzekering en een verzekering privé-ongevallen.

De aanvullende verzekering medische kosten voorziet een terugbetaling van 75% van de reële medische kosten in het buitenland en een terugbetaling tegen RIZIV-tarieven voor kosten gemaakt in België.

De arbeidsongevallenverzekering voorziet in een vervangingsuitkering in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en een rente in geval van blijvende invaliditeit. Deze invaliditeitsrente is hoger dan de rente die een werknemer in België zou ontvangen op basis van de wettelijke arbeidsongevallenverzekering.

De verzekering die bij de DOSZ kan afgesloten worden, voorziet niet in de uitbetaling van kindergeld en werkloosheidsuitkeringen. Wanneer je echter als Belgische werknemer ontslagen wordt, heb je recht op werkloosheidsuitkeringen als je in België woont, waar ook ter wereld je arbeidsprestaties hebt geleverd. Betaling van kinderbijslag of compensatie door de werkgever kan overeengekomen worden.

De procedure om deel te nemen aan de vrijwillige verzekering van de DOSZ is vrij eenvoudig. De aansluiting gebeurt in principe op naam van de werknemer, tenzij de werkgever een groepscontract afsluit voor meerdere werknemers. Wie de premie betaalt kan contractueel overeengekomen worden. Het is zelfs mogelijk dat overeengekomen wordt dat werkgever en werknemer elk een deel van de premie voor hun rekening nemen.

Je verzoek om deelneming aan de verzekeringen richt je tot de:
Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)
Louisalaan 194
1050 Brussel
Tel.: 02/642.05.11
F ax: 02/642.05.99

De dienst beschikt over speciale aanvraagformulieren. 

i.s.m. SD WORX

 

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Vrijwilligerswerk – de belangrijkste regels op een rijtje

Vrijwilligerswerk blijft enorm populair in ons land: duizenden mensen zetten zich belangeloos in voo...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Moet je de kosten voor opleidingen terugbetalen na ontslag?

Kan mijn werkgever de kosten die hij maakte voor opleidingen die ik volgde zomaar terugvorderen nu i...

5 struikelblokken die je verhinderen om door te groeien

Zit jij al jarenlang op dezelfde stoel, terwijl je graag zou doorgroeien? Dan ligt dat niet per se a...

Hoe hoog is uw risico op een bore-out?

Leest u dit (al dan niet) stiekem op het werk omdat u niets om handen hebt? Geloof ons: die tijd kan...