TERUG NAAR OVERZICHT

Betaald educatief verlof

De wetgever riep het recht op Betaald Educatief Verlof (BEV) in het leven voor werkenden uit de privésector. Dit om het algemeen ontwikkelingspeil van de werkende bevolking te verhogen en om iedereen de kans te geven zich bij te scholen.

Daarbij vaart ook het bedrijfsleven wel bij goed opgeleid personeel. Het betaald educatief verlof geldt zowel voor beroepsopleidingen als voor algemene opleidingen. Dit zijn opleidingen die een professionele finaliteit kunnen hebben, zonder dat er een verband moet bestaan met het actueel uitgeoefend beroep.

 

Wat is betaald educatief verlof?

Simpel gezegd betekent betaald educatief verlof dat je - min of meer - op kosten van de Belgische Staat (je werkgever wordt vergoed voor jouw BEV) een opleiding mag gaan volgen. Je werkgever betaalt dus niet je inschrijvingsgeld, maar je krijgt wel verlof om je cursus te volgen:

 

- werknemers die een opleiding volgen in hun vrije tijd, krijgen extra verlofuren.
- werknemers die een opleiding volgen waarvan de lesuren samenvallen met de werkuren, krijgen verlof toegekend om de lessen ook effectief te volgen.

 

Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

- er moet geen verband zijn tussen de opleiding die je wilt volgen en je eigenlijke beroep. Bovendien zijn er specifieke regelingen voor werknemers die zich voorbereiden voor de examens van de centrale examencommissie.
- vanaf het ogenblik dat je een aanvraag voor betaald educatief verlof ingediend hebt, ben je beschermd tegen ontslag. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je nu zo maar alles kunt permitteren. Je baas kan je nog altijd ontslaan om redenen die vreemd zijn aan je aanvraag tot BEV.
- je moet een opleiding volgen die minstens 32 uur per jaar omvat.

 

Op hoeveel uren verlof heb je recht?

Het aantal uur waarop jij recht hebt, is in principe gelijk aan het aantal werkelijk gevolgde lesuren. Een lesuur van 50 minuten geeft recht op een uur educatief verlof van 60 minuten. Het aantal uren is wel beperkt.

 

1. Je werkt voltijds

Gevolgde opleidingen Een opleiding gevolgd BUITEN de arbeidstijd geeft recht op maximum: Een opleiding gevolgd TIJDENS de arbeidstijd geeft recht op maximum:
Beroepsopleiding 100 uren 120 uren
Algemene opleiding 80 uren 90 uren
Algemene en beroepsopleiding 100 uren 120 uren
Taalcursus 80 uren 80 uren
Algemene + taalcursus 80 uren 80 uren
Beroeps- + taalcursus 100 uren 100 uren
Examen voor de examencommissie 3x de wekelijkse arbeidsduur niet van toepassing
Voorbeeld

Een werknemer die een beroepsopleiding volgt gedurende 120 lesuren, heeft recht op 100 uur verlof; een algemene opleiding met 100 lesuren geeft recht op 80 uur verlof.

 

2. Je werkt deeltijds

Dan kan je van het BEV gebruikmaken tijdens de uren waarop jij gewoonlijk moet werken, maar in verhouding tot de deeltijdse arbeidsduur.

Voorbeeld

Jij werkt 4/5de in een onderneming waar de voltijdse arbeidsduur op 38 uur is vastgesteld. Jij volgt een beroepsopleiding van 200 uur. Jij kunt 80 uur educatief verlof nemen, namelijk 100 uur (wettelijk maximum) x 30,4/38.

 

Heb jij recht op een loon?

Bij de opname van BEV moet je werkgever het loon verder betalen, met de beperking dat het loon begrensd wordt. Sinds 1 september 2006 is de loongrens vastgesteld op 2.601 euro per maand.

De werkgever mag het volledige loon doorbetalen, maar de terugvordering bij de overheid gebeurt op basis van een vast bedrag per lesuur.

 

Wanneer kan je betaald educatief verlof opnemen?

Je kunt je betaald educatief verlof niet zomaar opnemen wanneer dat jou het best uitkomt. Als je dacht al je educatief verlof op te sparen om daarna een sabbatjaar op te nemen, kom je bedrogen uit. De opname van het betaald educatief verlof is afhankelijk van de opleiding die je volgt:

- Ofwel volg je een opleiding die bij wijze van schooljaar georganiseerd is en dan moet je BEV (Betaald Educatief Verlof) tussen de aanvang van dat schooljaar en het einde van je eerste examenzittijd vallen.
Is het je niet van de eerste keer gelukt (geen nood, het overkomt de beste), dan kan de periode waarin je je BEV moet opnemen verlengd worden tot het einde van de tweede zittijd. In dat geval moet je wel een getuigschrift van de school aan je werkgever overhandigen.
- Wordt de door jou gevolgde opleiding niet bij wijze van schooljaar georganiseerd, dan mag je je BEV opnemen tussen het begin en einde van de opleiding.
- Voor de voorbereiding en het afleggen van examens van de Centrale Examencommissie moet het BEV opgenomen worden tussen de 15e dag na de afgifte van het getuigschrift van regelmatige inschrijving voor de examenzittijd en de laatste dag van de zittijd.

Wie komt in aanmerking voor betaald educatief verlof?

Oorspronkelijk kon betaald educatief verlof maar gebruikt worden door voltijdse werknemers van de privé-sector. Sinds 1 september 2001 zijn er de volgende deeltijdse werknemers bijgekomen:

- diegene die minimum 4/5de werkt en die een algemene en/of een beroepsopleiding volgt;
- diegene die deeltijds werkt op basis van een variabele uurregeling en die een algemene en/of beroepsopleiding volgt;
- diegene die minimum halftijds en minder dan 4/5 werkt, met een vaste uurregeling, en die een beroepsopleiding tijdens de werkuren volgt.

Werknemers uit de openbare sector hebben echter geen recht op educatief verlof.

In samenwerking met SD Worx

 


Lees ook:

Kom je soms wat dom over op het werk? Dit kan je eraan doen

Iedereen wil competent overkomen bij collega’s en bazen, maar zelfs met het kortste woordje kan je d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Heb je een hekel aan sleur en wil je voortdurend bijleren? Dan zoek je best een job waarin je jezelf...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ontdek welke job het beste bij jou past

Heb je eigenlijk geen idee wat je beroepshalve graag zou doen? Op vacature.com vind je nu ook een be...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Teveel stress? Zo weet je dat het fout zit

Neuropsychologe Elke Geraerts vertelt in haar onlangs heruitgegeven bestseller Mentaal Kapitaal hoe ...

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...