TERUG NAAR OVERZICHT

Bestaat er een aanmoedigingspremie bij tijdskrediet?

"Ik ben van plan om tijdkrediet op te nemen. Een collega vertelde me dat ik dan recht zou hebben op een aanmoedigingspremie. Klopt dat?"
Het antwoord van Ann Tourné, SD Worx

Ja, wanneer je loopbaanonderbreking neemt, kan je naast de federale onderbrekingsuitkeringen, uitbetaald door de RVA, een extra aanmoedigingspremie ontvangen, uitbetaald door de Vlaamse Overheid, indien je alle onderstaande voorwaarden vervult.

Voorwaarden

Eerste voorwaarde: je moet tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest (ben je tewerkgesteld in het Waalse of het Brusselse Gewest dan heb je geen recht op deze premie.)

Tweede voorwaarde: je moet tewerkgesteld zijn in de privésector of in de private social profitsector. Voor werknemers uit deze laatste sector werd een afzonderlijke regeling voorzien. Hierna volgt enkel de regeling voor de privé-sector.

Derde voorwaarde: de sector of onderneming waarin je tewerkgesteld bent moet uitdrukkelijk bepalen, in een sectorakkoord of bij ontstentenis, een bedrijfsakkoord of toetredingsakte, dat je de Vlaamse aanmoedigingspremies kan genieten.

Premie

Tijdens je tijdkrediet kan je één van deze Vlaamse aanmoedigingspremies genieten:

1. Opleidingskrediet

Deze premie ontvang je indien je tijdens je tijdskrediet een opleiding volgt. Het betreft opleidingen waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat en die aan 1 van onderstaande criteria beantwoordt (vanaf 1 september 2013):

 • elke vorm van onderwijs en opleiding die georganiseerd, gefinancierd, gesubsidieerd of erkend is door de Vlaamse overheid;
 • elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend is krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers of het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschaps-bevorderende diensten;
 • de opleidingen georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de sectorale opleidingsfondsen.

Je moet je prestaties volledig stopzetten of verminderen tot ½ van een voltijdse betrekking.

Deze premie kan je 24 maanden genieten ongeacht of je je prestaties voltijds stopzet of vermindert tot ½. Heb je een loopbaananciënniteit van ten minste 20 jaar, dan komen er 6 maanden bovenop. Wie een opleiding volgt in het kader van het tweedekansonderwijs of een opleiding die leidt naar een knelpuntberoep, kan de premie gedurende de hele duur van de opleiding genieten.

Momenteel bedraagt de premie:

 1. 190,25  euro bruto per maand (bedrag vanaf 01.12.2012) indien je je voltijdse prestaties (= min. 75% gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking) volledig stopzet
 2. 126,83 euro bruto per maand (bedrag vanaf 01.12.2012) indien je als voltijdse halftijds (= min. 75% gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking) gaat werken
 3. 126,83 euro bruto per maand (bedrag vanaf 01.12.2012) indien je je deeltijdse prestaties van minstens 50% volledig stopzet
 4. 63,42 euro bruto per maand (bedrag vanaf 01.12.2012) indien je je deeltijdse prestaties van minstens 20% volledig stopzet.

Ben je alleenstaande, dan ontvang je 46,93 euro bruto per maand extra (bedrag vanaf 01.12.2012).

Suppletieve regeling: indien enkel de derde voorwaarde niet is vervuld, kan je toch deze aanmoedigingspremie genieten voor het volgen van een opleiding die kadert in het tweedekansonderwijs. Tweedekansonderwijs is het onderwijs dat personen van achttien jaar of ouder de kans biedt om een diploma of getuigschrift van algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs te behalen van een hogere graad dan de graad die de betrokkene reeds bezit.

Let op, werknemers die tijdkrediet voorbehouden aan werknemer van 55 jaar of ouder opnemen, komen niet in aanmerking voor een opleidingskrediet. Zij kunnen wel een opleidingskrediet aanvragen bij opname van een volledig tijdskrediet.

2. Zorgkrediet

Deze premie ontvang je indien je tijdens je tijdkrediet zorg verleent aan je kind jonger dan 8 (of jonger dan 12 indien het kind een handicap heeft van ten minste 66%), je moeder/vader ouder dan 70, een zwaar ziek familielid of een terminaal zieke.

Je moet je prestaties volledig stopzetten of verminderen tot ½ van een voltijdse of verminderen met 1/5 (1/5-vermindering geeft enkel recht op een aanmoedigingspremie ingeval van een themaverlof).
Deze premie kan je 12 maanden genieten ongeacht of je je prestaties voltijds stopzet of vermindert tot ½ of met 1/5.

De premie bedraagt momenteel:

 1. 190,25 euro bruto per maand (bedrag vanaf 01.12.2012) indien je je voltijdse prestaties (=min. 75% gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking) volledig stopzet
 2. 126,83 euro bruto per maand (bedrag vanaf 01.12.2012) indien je als voltijdse (=min. 75% gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking)  halftijds gaat werken
 3. 63,42 euro bruto per maand (bedrag vanaf 01.12.2012) indien je als voltijdse (gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking) je prestaties met 20% verminderd
 4. 126,83 euro bruto per maand (bedrag vanaf 01.12.2012) indien je als deeltijdse met prestaties van minstens 50%  je prestaties volledig stopzet
 5. 63,42 euro bruto per maand (bedrag vanaf 01.12.2012) indien je als deeltijdse met prestaties van minstens 20%  je prestaties volledig stopzet

Ben je alleenstaande, dan ontvang je 46,93 euro bruto  per maand extra (bedrag vanaf 01.12.2012).

Suppletieve regeling: indien enkel de derde voorwaarde niet is vervuld, kan je in specifieke gevallen toch deze aanmoedigingspremie genieten, met name indien je een thematisch verlof opneemt of indien je een voltijds of halftijds tijdskrediet opneemt voor het verstrekken van palliatieve zorgen of het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Let op, werknemers die tijdkrediet voorbehouden aan werknemers van 55 jaar of ouder opnemen, komen enkel in aanmerking voor de aanmoedigingspremie zorgkrediet bij opname van een thematisch verlof. Ook bij opname van een volledig tijdskrediet kunnen zij wel een zorgkrediet aanvragen.

Hoe aanvragen?

Je dient de aanmoedigingspremie aan te vragen via het modelformulier van de Vlaamse Overheid. Dit formulier dient te worden ingevuld door de werkgever en desgevallend de onderwijsinstelling of de behandelende geneesheer. Een kopie van je onderbrekingsuitkeringskaart, zoals uitgereikt door de RVA, en het inschrijvingsattest van de opleiding moeten worden bijgevoegd.

Waar aanvragen?

Je dient de aanvraag voor de aanmoedigingspremie op te sturen naar:

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Dienst Aanmoedigingspremies en Sociale Promotie
Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel

Wanneer?

Je kunt de aanmoedigingspremie aanvragen gedurende de hele periode van het tijdkrediet. De premie wordt echter maximum 6 maanden met terugwerkende kracht toegekend.

i.s.m. SD Worx

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Vrijwilligerswerk – de belangrijkste regels op een rijtje

Vrijwilligerswerk blijft enorm populair in ons land: duizenden mensen zetten zich belangeloos in voo...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Moet je de kosten voor opleidingen terugbetalen na ontslag?

Kan mijn werkgever de kosten die hij maakte voor opleidingen die ik volgde zomaar terugvorderen nu i...

5 struikelblokken die je verhinderen om door te groeien

Zit jij al jarenlang op dezelfde stoel, terwijl je graag zou doorgroeien? Dan ligt dat niet per se a...

Hoe hoog is uw risico op een bore-out?

Leest u dit (al dan niet) stiekem op het werk omdat u niets om handen hebt? Geloof ons: die tijd kan...