TERUG NAAR OVERZICHT

4 prangende vragen over de nieuwe CO2-maatregelen

 

Een bedrijfswagen waarmee de werknemer privéverplaatsingen maakt, is een belastbaar voordeel in natura. Op dit voordeel moet de werknemer belastingen betalen. In de nieuwe regelgeving voor bedrijfswagens wordt een wagen met een hoge CO2-uitstoot die ook voor privéverplaatsingen gebruikt wordt, beschouwd als een een hoger belastbaar voordeel, waardoor de werknemer minder nettoloon overhoudt. De kans bestaat dat werknemers niet akkoord gaan met dit lagere nettoloon, zodat ze een uitweg zoeken om de meerkost te vermijden. Welke vragen en problemen mag je als werkgever verwachten? En hoe ga je ermee om?

1) Kan een werknemer een 'propere' wagen eisen?

Een werknemer die met een bedrijfswagen met een hoge CO2-uitstoot rijdt, kan geen groenere wagen eisen als het type wagen contractueel is vastgelegd, tenzij de werkgever daarmee akkoord zou gaan. In dat geval moet het contract worden aangepast. Ook het leasingcontract tussen de werkgever en de leasingmaatschappij moet worden gerespecteerd. Zo’n contract loopt meestal over een periode van 4 à 5 jaar. Een werknemer die in de loop van het leasingcontract van wagen wil veranderen vanwege de hoge CO2-uitstoot, zadelt zijn werkgever op met het probleem dat de wagen niet zonder meerkost aan de leasingmaatschappij kan worden teruggeven. In de regel zal de werknemer dus het einde van het leasingcontract moeten afwachten.

2) Kan een werknemer een aangeboden wagen weigeren omdat die te vervuilend is?

Meestal kan de werknemer zijn bedrijfswagen kiezen uit een (beperkt) aantal modellen of op basis van een vooraf vastgelegd budget. Hij kan dus in principe zelf voor een ‘groene’ wagen kiezen. Zodra hij zijn keuze voor een bepaald type wagen heeft gemaakt, zit hij aan deze wagen vast tot het einde van het leasingcontract. Een werknemer die de sterk vervuilende bedrijfswagen van een collega die uit dienst ging moet overnemen, kan dat niet weigeren indien zo'n overnameregel overeengekomen werd.

3) Kan een werknemer de hogere belasting bij zijn werkgever recupereren om te vermijden dat hij een lager nettoloon ontvangt?

In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt de werknemer geen nettoloon gegarandeerd. Er is meestal slechts sprake van een brutoloon. Een bedrijfswagen wordt aan de werknemer ter beschikking gesteld. Een clausule hierover wordt in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Op basis van een vooraf gedefinieerd budget kan hij dan een bedrijfswagen van een bepaald type kiezen. De nieuwe maatregelen zijn beslist door de overheid en niet door de werkgever. De werknemer kan een eventuele lager nettoloon door een hogere belasting niet recupereren.

Het is aan te bevelen hierover een clausule in de car policy op te nemen, waarin de werkgever expliciet stelt dat de werknemer de meerkost niet aan de werkgever kan aanrekenen wanneer de wetgeving over de berekening van het voordeel alle aard wijzigt.

4) Mag de werkgever eenzijdig het wagenpakket wijzigen?

Nu de groene wagens met een lage CO2-uitstoot fiscaal interessanter worden, wil de werkgever zijn wagenpark aanpassen. Er is geen probleem indien hij vergelijkbare modellen aan zijn werknemers aanbiedt. De werkgever kan bijvoorbeeld hetzelfde merk en model blijven aanbieden, maar met een lagere CO2-uitstoot. Hij kan ook een ander wagenmerk aanbieden in dezelfde prijsklasse. Concreet kan de werkgever moeilijk een BMW uit de 5-serie door een Renault Clio vervangen, maar wel door een Mercedes van dezelfde prijscategorie. Of hij kan een BMW 3-serie met een hoge CO2-uitstoot vervangen door een andere BMW van dezelfde serie met een lagere CO2-uitstoot. De bedrijfswagen maakt deel uit van het loonpakket van de werknemer. Het loon is een essentiële arbeidsvoorwaarde. De werkgever mag het loon niet eenzijdig wijzigen. Een werkgever die dus beslist om het voordeel van de bedrijfswagen af te schaffen, moet daartoe het akkoord van de werknemer vragen. Het akkoord van de werknemer zal meestal gepaard gaan met een financiële compensatie.

i.s.m. SD Worx 

Kom je soms wat dom over op het werk? Dit kan je eraan doen

Iedereen wil competent overkomen bij collega’s en bazen, maar zelfs met het kortste woordje kan je d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Heb je een hekel aan sleur en wil je voortdurend bijleren? Dan zoek je best een job waarin je jezelf...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ontdek welke job het beste bij jou past

Heb je eigenlijk geen idee wat je beroepshalve graag zou doen? Op vacature.com vind je nu ook een be...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Teveel stress? Zo weet je dat het fout zit

Neuropsychologe Elke Geraerts vertelt in haar onlangs heruitgegeven bestseller Mentaal Kapitaal hoe ...

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...