TERUG NAAR OVERZICHT

Wat als u géén witte raaf bent?

Op 31 maart rolt Vacatures jobbeurs Talentum weer de rode loper uit voor honderden werkzoekenden en meer dan vijftig bedrijven met vacatures. Hebben starters, 50-plussers of sollicitanten met een zeer brede studie-achtergrond in crisistijd écht aanzienlijk minder kans om een baan te versieren dan de specialisten van deze wereld? We vroegen het aan 5 bedrijven die volop rekruteren.


Vacature klopte aan bij vijf bedrijven die eerder al in ons magazine aankondigden zwaar te zullen aanwerven dit jaar. Zoeken ze vooral witte raven? Of kijken ze verder dan uw diploma, uw leeftijd en eerdere werkervaring? Hoe ver springt u met uw vaardigheden, uw passie, uw potentieel?

1. Colruyt Group
3.000 vacatures in 2010, gemiddeld 2.000 spontane sollicitaties per week

“Wij kijken verder dan diploma, leeftijd of ervaring”

4.292 spontane sollicitaties in één week tijd, een absoluut record. 3.000 vacatures dit jaar, goed voor 15.000 sollicitatiegesprekken. De mensenhonger van distributiegigant Colruyt Group is groot. Wat wil je, als je een jaarlijks groeiritme van 10 procent moet bijbenen. In zekere zin pure noodzaak dus dat ze in Halle verder kijken dan de witte raven. Toch beweren ze er zelf dat breed rekruteren altijd in het dna van Colruyt Group heeft gezeten. “We kijken hier niet naar diploma’s, leeftijd, geslacht, religie of noem maar op. De mens achter het diploma is wat telt.” We spreken dan ook niet voor niets met iemand die de titel ‘directeur mens en organisatie’ draagt. Koen Demaesschalck: “Kijk naar mijn eigen traject. Ikzelf ben licentiaat geschiedenis van opleiding. Ik heb eerst vier maanden als arbeider gewerkt bij Colruyt, nadien negen jaar als milieu-coördinator voor de hele groep. Daarvoor moest ik me intern onder andere in chemie en recht bijscholen. Nadien werkte ik onder meer als gerant in de verkoop. In ons directiecomité vind je mensen met heel uiteenlopende hogere diploma’s, tot zelfs zonder hoger diploma.” Starters, vijftigplussers, mensen met een achtergrond in de humane of exacte wetenschappen: iedereen vertrekt met gelijke kansen bij ons. “Drie zaken zijn cruciaal: de juiste vaardigheden, een goeie attitude en kennis. Je hebt uiteraard jobs als boekhouder of bouwkundig tekenaar, waarbij het kennisniveau veel specifieker is als voor andere banen. Die achterstand kan je moeilijk inhalen door interne opleiding. Maar mits een voortraject in systeemontwerp intern kan bijvoorbeeld een licentiaat geschiedenis nadien perfect als ict’er aan de slag.” Je houding, je persoonlijkheid zijn minstens zo belangrijk als je competenties, aldus Demaesschalck.

4% van loonmassa naar opleiding
“Dienstbaarheid is erg belangrijk in de distributiesector. Als dat in uw karakter zit, bent u zeker welkom. Je moet natuurlijk bereid zijn te blijven bijleren. Een germanist met een passie voor ict kan hier perfect aan de slag. Idem voor iemand die jaren in de verkoop heeft gewerkt en nu in de ict aan de slag wil.” Wie breed rekruteert om massa’s vacatures in te vullen, moet wel heel wat verse krachten opleiden. Colruyt reserveert dan ook ongeveer 4% van haar loonkost voor opleiding en vorming, zo’n 28 miljoen euro per jaar op een loonmassa van 700 miljoen euro. “Van vaktechnische trainingen, tot leren chef zijn, over assertiviteit tot yoga. Beenhouwers, bijvoorbeeld, leiden we helemaal zelf op, uit noodzaak.” De crisis doet Colruyt Group niet plots van focus veranderen, al kunnen ze de lat wél hoger leggen. “Er zitten nu toppers in ons databestand die er tot voor twee jaar moeilijker in terug te vinden waren. Mensen met een internationaal profiel zoeken we meer en meer, omdat we ook in Frankrijk en India actief zijn.” Weet werkzoekend Vlaanderen wel dat Colruyt Group meer is dan verkopers en rekkenvullers?  “Dat kan zeker beter, wij moeten dat nog meer benadrukken extern.” Jimmy Lelie, selectie en rekrutering: “Distributie heeft niet altijd een goed imago. Heel wat mensen hebben geen idee over wat er hier allemaal achter de schermen gebeurt. We  doen heel veel zelf, hebben een eigen it-bedrijf met 700 mensen. Ict’ers weten dat te weinig, daarom ook dat we naar andere mensen kijken en de nodige opleiding intern voorzien.”


Isabel Slootmaekers (24):
vertaler-tolk van opleiding, nu werkvereenvoudiger bij Colruyt

De 24-jarige Isabel Slootmaekers werkt een klein jaar bij Colruyt, als werkvereenvoudiger. “Ik ben vertaler-tolk van opleiding, en heb nadien een master in meertalige professionele communicatie gevolgd. Van september 2008 tot februari 2009 heb ik stage gelopen aan de Belgische ambassade in Parijs.” Isabel solliciteerde bij Colruyt Group voor de job ‘proces analyst communicatie’. “Ik dacht dat die functie min of meer aansloot bij mijn masterdiploma. Bleek tijdens het sollicitatiegesprek dat de sterke link met ict me helemaal niet lag. Toen wees de interviewster me er meteen op dat men ook nog werkvereenvoudigers zocht.” Over haar diploma werd amper gepraat, het feit dat ze nog geen werkervaring had om werk te vereenvoudigen bleek geen probleem. “Ze hebben gepolst naar praktische zaken, mijn vakantiejobs, hoe ik mijn stage en eindwerk heb aangepakt. Ik had voordien heel wat andere sollicitaties gedaan. Telkens ging het er veel formeler aan toe, was er veel meer afstand tijdens het gesprek. Bij Colruyt Group had ik meteen een goed gevoel. Ze volgen iedereen op, en geven een antwoord binnen de opgestelde termijnen. Chapeau, als je weet hoeveel sollicitanten ze hier over de vloer krijgen. Bij andere sollicitaties kreeg ik soms pas na vier weken een antwoord.” Het team werkvereenvoudigers blijkt een bont allegaartje te zijn. “Ik heb collega’s met een achtergrond in psychologie, handelsingenieur, rechten, filosofie. Tot mensen die geen hoger diploma hebben, maar door praktijkervaring in de job gerold zijn. Een werkvereenvoudiger bekijkt met de mensen op de werkvloer hoe werkmethoden verbeterd kunnen worden. Je krijgt hier heel veel opleidingen. Alle werkvereenvoudigers volgen sowieso een vaste opleiding van een jaar, waarna je een examen moet afleggen.”

“Ik vind de rekruteringsfilosofie van Colruyt Group logisch: hoe breder je rekruteert, hoe meer kans om goeie mensen aan te trekken.” Heeft Isabel nog tips voor mensen die naar Talentum gaan? “Trek er met open vizier naar toe. Hou niet vast aan functies, maar durf de bedrijven te vertellen waar je naar op zoek bent: een goed team, doorgroeikansen etc. Op die manier schep je meer mogelijkheden voor jezelf. Ik solliciteerde aanvankelijk ook uitsluitend op vacatures voor vertaler of copywriter. Tot voor kort had ik nooit gedacht bij Colruyt te zullen werken, laat staan dat ik ooit van een werkvereenvoudiger had gehoord.”

2. Familiehulp
momenteel 500 vacatures

 “Regentate LO werkt al 6 jaar bij ons als verzorgende”

De zorgsector zoekt zich suf naar personeel. Familiehulp, dat op dit moment 500 openstaande vacatures in de aanbieding heeft, vat de koe bij de horens. Het richt zelf opleidingen in voor verzorgenden. Agnes Bode, algemeen directeur: “We zoeken ongeveer 250 verzorgenden. De voltijdse opleiding duurt een jaar, er zijn geen specifieke diplomavereisten.” Stilaan vinden hoger opgeleiden hun weg naar die opleiding en het beroep van verzorgende, al mag het een pak sneller gaan voor Agnes Bode.  “We hebben een diëtiste (bachelor/ A1-diploma) die als verzorgende werkt. Ze heeft bewust gekozen voor de combinatie arbeid-gezin. We hebben een regentate L.O. die een tijdje les heeft gegeven, maar nu al zes jaar als verzorgende werkt. En er is bijvoorbeeld iemand die eerst sociale wetenschappen en nadien een master in fotografie heeft afgewerkt.” Waarom zou een hoger opgeleide werkzoeker kiezen voor Familiehulp? “We bieden een vrij grote werkzekerheid, toch aardig meegenomen vandaag. Plus er zijn veel doorgroeimogelijkheden, we zijn een grote organisatie. Waar men start, is niet waar men moet eindigen. We hebben verzorgenden die zijn doorgegroeid naar het middenkader. Een verzorgende verdient gemiddeld 1.500 euro netto per maand, niet zo slecht toch?”

Toch loopt werkzoekend Vlaanderen vooralsnog niet storm voor een baan als verzorgende. Bode: “Hoger opgeleiden kijken eerst naar een baan in het verlengde van hun diploma, dat is normaal. Pas als dat niet lukt, neemt men een stap terug in overweging. De meeste aandacht blijft uitgaan naar de intramurale sector (ziekenhuizen, woon- en zorgcentra), de thuissector blijf een illustere onbekende voor vele sollicitanten.” Vijftigplussers sluit Familiehulp zeker niet uit, al is hun aanwerving allesbehalve evident. “Ze hebben recht op heel wat vrijstelling van arbeidsprestatiedagen. Die zijn er gekomen om dat soort profielen langer aan de slag te houden, langer te doen volhouden. Als je zo iemand aanwerft, zit je meteen met een hogere verloning én heel wat vrije dagen die ook moeten betaald worden. 36 extra vakantiedagen bovenop al de rest, dat is niet niks op het vlak van werkorganisatie.”

3. Securitas
450 vacatures in 2010

“Om bewakingsagent te worden, hoef je geen enkel diploma te hebben”

“Af en toe solliciteren er mensen met een ‘moeilijk diploma’ bij ons”, zegt Paul Schoolmeesters, communicatiemanager van de grootste Belgische beveiligingsfirma Securitas. “Ze zijn afgestudeerd als kunsthistoricus of filosoof en vinden niet direct de job van hun dromen. Ze starten dan als bewakingsagent, tot ze een baan gevonden hebben die bij hun diploma aansluit. Er zijn er ook die blijven en snel doorgroeien naar een leidinggevende functie.”
Uw schoolcarrière is door omstandigheden een beetje mislukt en u bent er nooit in geslaagd om een bachelor of master te halen? Geen nood, want ook dan kunt u bij Securitas aan de slag. Paul Schoolmeesters: “Om bewakingsagent te worden, hoef je geen enkel diploma te hebben. De wetgever heeft er indertijd voor gekozen om geen specifieke diploma-eisen te stellen voor bewakingsagenten. De bedrijven uit de private beveiligingssector zijn wel verplicht om de agenten die ze aanwerven een opleiding te laten volgen in een door het ministerie van Binnenlandse Zaken erkend centrum. Wij hebben onze eigen erkende opleiding. Elke bewakingsagent in spe start met die basisopleiding. Maar eerst doorloopt hij een aantal psychologische testen en voert hij een paar intakegesprekken met onze hr-mensen. Al wie uit het juiste hout gesneden is, kan starten met de opleiding aan onze school.”

De cursus duurt 132 uren, een flink deel bestaat uit de wetgeving rond de private bewakingssector. “De kandidaten moeten daarover een examen afleggen bij Selor, het selectiebureau van de overheid. Wie slaagt, mag de rest van de opleiding volgen en kan dan al beginnen werken, op voorwaarde dat hij binnen de zes maanden het tweede deel van de cursus afrondt. De overgrote meerderheid van ons personeel, ongeveer 5.000 mensen, zijn bewakingsagenten. Daarnaast hebben we ook nog een aantal kaderleden in dienst. Voor hen stellen we wel diploma-eisen. Wat voor diploma dat dan moet zijn, hangt af van de functie waarvoor ze solliciteren.”

Maken werkloze vijftigplussers nog een kans bij Securitas? “Uiteraard. Ons personeelsbestand moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dus streven we een ideale mix in leeftijd, afkomst en geslacht na. Het is trouwens een goeie zaak dat er oudere, meer bezadigde mensen in onze beveiligingsteams werken, die met hun levenswijsheid het ‘jonge geweld’ een beetje temperen.”

4. Lokale en federale politie
2.000 vacatures

“Commissaris worden met masterdiploma filosofie, geen probleem”

Ook bij de lokale en federale politie worden talenten met een ‘moeilijk diploma’ met open armen ontvangen. “Ze maken zeker een kans in onze operationele diensten”, zegt directeur rekrutering en selectie Alain Goergen. “De Belgische politie is een groot bedrijf dat 48.000 mensen tewerkstelt, waarvan er 38.000 een operationele functie bekleden. Dat zijn dan de mensen op het veld: de agenten in uniform of de rechercheurs met politionele bevoegdheid. De overige 10.000 hebben een ondersteunende, administratieve job. Voor hen is de aard van een diploma wel belangrijk. Wie als informaticus bij de politie wil komen werken, heeft best een bachelor of master informatica in handen. Onze operationele politiefuncties zijn gelinkt aan verschillende graden. Voor elke graad is er een bepaald niveau van diploma vereist. Als je inspecteur van politie wil worden, moet je minimum het diploma secundair onderwijs hebben. Als je commissaris wil worden, moet je minstens over een masterdiploma beschikken. Of dat dan een master filosofie, psychologie, geschiedenis of economie is, maakt niets uit. Alleen het niveau én de ingesteldheid van de sollicitant is belangrijk. Kandidaten worden getest en krijgen daarna een opleiding in de politieschool. Wie inspecteur wil worden, zal een opleiding van een jaar moeten volgen; voor een commissaris is dat iets langer. Ook vijftigplussers zijn bij ons van harte welkom, zelfs in de operationele diensten. De enige voorwaarde is dat ze slagen voor de selectieproeven. Maar het is niet zo dat we in deze periode van crisis op de arbeidsmarkt een massale toestroom van vijftigplussers kennen. De meeste mensen die bij ons solliciteren zijn tussen de twintig en dertig.”

5. K.U.Leuven
1.970 vacatures

“Bij veel vacatures vermelden we uitdrukkelijk: ‘universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring’”

Bij de K.U.Leuven kloppen er nu wel meer werkloze vijftigplussers aan. “Al is dat geen overdonderende meerderheid”, relativeert Véronique Roedolf, directeur personeelsbeheer, rekrutering en loopbaanbeleid. “De arbeidsmarkt is volop in beweging, waardoor mensen vaker van werkgever en van functie switchen. Dat geldt ook voor oudere werknemers. De tijd waarin je op je vijfenveertigste niet meer van job kon wisselen, ligt achter ons. Vijftigplussers hebben vaak heel wat ervaring opgedaan, waardoor ze veel te bieden hebben. Als we vinden dat een vijftigplusser een goed cv heeft in vergelijking met een jongere kandidaat, wordt hij of zij zeker uitgenodigd en komt hij of zij ook in aanmerking voor de job.”

De K.U.Leuven voorziet voor dit jaar nog volgende vacatures: 400 administratieve, staf- of managementfuncties, 1.500 onderzoekers en wetenschappelijke medewerkers en 70 professoren. Hoe belangrijk zijn diploma’s en werkervaring voor een job bij de KUL? “Zeer belangrijk. Voor bepaalde functies zoeken we nu eenmaal mensen met een specifiek diploma. Bij veel vacatures vermelden we uitdrukkelijk: ‘universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring’. Zeker voor een job op managementniveau is ervaring vaak doorslaggevend.” Maken mensen met een ‘moeilijk diploma’ zoals geschiedenis kans op een job die niets met hun specialisatie te maken heeft? “Als je net afgestudeerd bent, en je wil een richting uitgaan waarvoor je niet gestudeerd hebt, moet dat mogelijk zijn. Vaak kom je dan in een startfunctie terecht waarin je nog een hele loopbaan kunt uitbouwen. Zo kan je ook ervaring en kennis opdoen in de job zelf. Wie geschiedenis gestudeerd heeft en over organisatorische vaardigheden beschikt, komt altijd in aanmerking voor een meer algemene functie in de administratie of in een van onze bibliotheken. Of je nu een archeoloog, filosoof of historicus bent, om het even welk universitair diploma is een garantie dat je over een flink pak vaardigheden beschikt.”

Claudine Van Geit (53): “Ik ben blij dat ik nog steeds in het arbeidscircuit kan meedraaien”

Ook voor vijftigplussers met talent is er hoop. Dat bewijst het verhaal van de 53-jarige Claudine Van Geit. Eind 2007 werd Claudine Van Geit na een goed gevulde carrière van dertig jaar door haar toenmalige werkgever AB Inbev bedankt voor bewezen diensten. “Het was alsof de hemel op mijn hoofd viel”, vertelt ze. “Na mijn studies regentaat was ik er gestart als management assistent op de dienst marketing. Ik heb toen achttien jaar voor dezelfde baas gewerkt. Na een herstructurering werd ik overgeplaatst naar de afdeling waar de contracten met andere brouwerijen geregeld werden. Tien jaar later werd er opnieuw geherstructureerd en kwam ik op de dienst business service terecht. Eind 2007 herstructureerde AB Inbev dan voor de zoveelste keer en verhuisde mijn dienst naar Hongarije. Toen kreeg ik mijn ontslag. Samen met dat ontslag kreeg ik de mogelijkheid om te solliciteren voor een andere functie binnen het bedrijf. Ik heb dat ook gedaan, maar werd niet opnieuw aangenomen. Mijn ontslag werd wel heel correct afgehandeld en ik kreeg een mooie vertrekpremie.” 

Toch voelde Claudine zich helemaal afgeschreven. “Mijn man is tien jaar ouder en was op dat moment al met pensioen. De kinderen uit zijn eerste huwelijk waren allemaal de deur uit. Het verlies van mijn werk zorgde dus niet direct voor zware financiële problemen. Maar ik heb altijd fulltime gewerkt en ben van nature niet echt het huiselijke type. Ik had geen zin in een bestaan als prille vijftiger aan de haard. Mijn man doet het huishouden, terwijl ik veel liever ga werken. Dat ontslag was voor mij een ramp. De eerste reactie van mijn man was: ‘Tof! Nu kunnen we het samen rustig aan doen en elke dag gaan wandelen.’ Ik zag dat niet zitten. Hij begreep me wel en raadde me aan om me onmiddellijk in te schrijven bij uitzendkantoren. Ik ben ook naar de VDAB gestapt en maakte een afspraak met een outplacementkantoor. Een veel jongere ex-collega werkte al een tijdje bij de K.U.Leuven. Zij stelde me voor om aan de universiteit te solliciteren. In april 2008, ik was toen bezig aan mijn laatste weken bij AB Inbev, legde ik de selectieproeven af voor een administratieve functie aan de K.U.Leuvn. Twee maanden later werd ik door de personeelsdienst gecontacteerd. Ze vroegen me om in de groep Biomedische Wetenschappen te komen solliciteren voor de functie van management assistent op het secretariaat van een chirurg. Dat was niet direct de job waarvoor ik in eerste instantie mijn kandidatuur gesteld had, want ik heb geen medische achtergrond. Toch ben ik op het aanbod ingegaan.”

Met succes, want op de allerlaatste dag van juni 2008 kreeg Claudine telefoon dat ze aangenomen was. “Ik had een heel goed gevoel bij de sollicitatie, maar toch was dat telefoontje een complete verrassing. Mijn leeftijd was op geen enkel moment een bezwaar. Ik heb ook niet op mijn loon moeten inleveren. Al kregen we bij AB Inbev wel een aantal extra premies en maaltijdcheques. Maar ik klaag niet, want dankzij die vertrekpremie heb ik eigenlijk een goeie zaak aan mijn ontslag gedaan. Ik doe deze job heel graag en ben blij dat ik nog steeds in het arbeidscircuit kan meedraaien.”

1) Tania Bergers, rekruteringsdeskundige bij het selectiekantoor Mercuri Urval

Zeker doen:

  • Pols naar doorgroeimogelijkheden
  • Zet je troeven specifiek in de verf

Tania Bergers, rekruteringsdeskundige bij het selectiekantoor Mercuri Urval, is ervan overtuigd dat de brede rekruteringsfilosofie van Colruyt een uitzondering is. “Heel weinig bedrijven doen dat. Bedrijven zoeken vooral specialisten, en kunnen de lat hoog leggen omdat het aanbod zo groot is. Bij Colruyt ligt dat anders. Je komt er in een goed geoliede grotere structuur terecht, met veel opleidingsmogelijkheden. Dan maakt het niet zoveel uit of je nu dierenarts of ict’er bent. Een doorsnee kmo kan zich dat bijvoorbeeld niet veroorloven, vandaar dat die vandaag meer zoeken naar meer ervaren profielen dan naar juniors.” Het gros van de bedrijven zoekt met andere woorden echt wel de witte raven. “Officieel mag een bedrijf niet discrimineren op leeftijd, maar iedereen doet het.  Bedrijven vragen een jonge kracht omdat iedereen in huis al oud is.” Hoe onderscheidt een vijftiger zich dan op de arbeidsmarkt? “Ze moeten hun netwerk inschakelen. Ik vind bijvoorbeeld via collega’s 50’ers die nog jong van geest zijn. En ze moeten vooral flexibel zijn qua salarisverwachtingen. Bedrijven kunnen de kennis en ervaring zeker gebruiken, maar hun oude salarissen willen ze niet betalen.”

Wie geen witte raaf is, doet er best alles aan om zich te onderscheiden. “Ben je afgestudeerd met een breed diploma, zoals psychologie of rechten, verwijs dan specifiek naar je troeven. Zoals bijvoorbeeld ict-kennis die je privé hebt opgedaan. Durf naar bedrijven te stappen en hen te vertellen wat je zoekt. Als je polst naar doorgroeimogelijkheden, kan dat een bedrijf over de streep halen. Want zoiets geeft aan dat je bereid bent lange tijd te blijven, dat je geen tafelspringer bent. Dat wordt te vaak vergeten. Witte raven willen snel vooruit, zijn al eens ongeduldig. Zij veranderen nogal snel van job. Er wordt soms te weinig gekeken naar grijze muizen die bereid zijn vijf, zes jaar dezelfde functie uit te oefenen. Die heeft een bedrijf evenzeer hard nodig, dat soort stabiele krachten.”

Aan welke geboden moet een Talentumganger zich met andere woorden zeker houden?  “Als je communicatief sterk bent en verzorgd voor de dag komt, kun je zeker je kans wagen. Bereid je grondig voor, kijk op voorhand wie er allemaal komt. Je kan trouwens ook naar een bedrijf stappen waar je graag voor zou werken, ook al hebben ze niet meteen vacatures waar jouw profiel voor in aanmerking komt. Misschien hebben ze binnen zes maanden wel een baan die op jouw lijf geschreven is, en dan kennen ze je al. Durf vragen te stellen, geef niet zomaar je cv af zonder een woord uit te spreken. Bedrijven zoeken nu eenmaal heel communicatieve, relationeel vaardige mensen.”

2) Christel Waerie, hr-verantwoordelijke bij Delaware Consulting

Zeker niet doen:

  • Onmiddellijk vragen naar het verloningspakket
  • Plat Antwerps spreken

“Vroeger investeerden wij veel in opleiding van mensen, zonder specifieke SAP-kennis bijvoorbeeld, maar door de crisis en beperktere budgetten is dat veranderd. We hebben nu nood aan mensen die we snel kunnen inzetten. Op de eerste plaats zoeken wij werknemers die ervaring hebben met business processen en consulting, bij voorkeur SAP. Dat is dus een vrij specifiek profiel. Natuurlijk ga ik geïnteresseerden die geen SAP-kennis hebben niet wegsturen: we staan iedereen te woord. Maar mijn uitleg zal waarschijnlijk wat beperkter zijn. Niet iedereen kan zomaar in de functies die wij zoeken, stappen.”

“Het is de eerste keer dat we op Talentum staan: vroeger stonden we meer op jobbeurzen in Vlaanderen. Maar voor ons is het erg belangrijk dat we meertalige mensen vinden: daarom proberen we Talentum. Onze projecten gaan altijd over de landsgrenzen heen, dus tweetaligheid is een minimum. Behalve tweetaligheid vind ik het een troef wanneer kandidaten onze naam al kennen en weten wat we doen, waar we voor staan.”

“Afknappers zijn mensen die op een beurs onmiddellijk naar het verloningspakket vragen. De jobinhoud moet hen interesseren, kandidaten moeten interesse hebben in wie wij zijn als bedrijf. Verder is een verzorgd voorkomen erg belangrijk. Wij moeten die mensen naar onze klanten sturen. Bij iemand die in het plat Antwerps praat, gaan onze wenkbrauwen wel even fronsen. Vettig haar, kleding met vlekken: het zegt toch wel iets over jezelf als je je zo komt voorstellen op een jobbeurs. Je bent een visitekaartje voor jezelf.”

3) Veerle Dero, recruiting manager Benelux en Frankrijk voor Accenture

Zeker doen:

  • Etaleer je passie voor de job
  • Toon internationale mentaliteit & talenkennis

 “We zoeken een honderdtal mensen: zowel pas afgestudeerden als mensen met twee tot acht jaar ervaring in de consulting, vooral op het vlak van project management en it. Ervaring is dus geen absolute vereiste. Bij Accenture is opleiding essentieel: masters in de economie krijgen sowieso nog tweehonderd uren extra opleiding, waarvan minstens twee weken in Chicago. Daar worden ze getraind in onze methodologie.”

“Omdat we op zoek zijn naar een heel breed profiel,verwelkomen we iedereen aan onze stand op Talentum. Heel belangrijk is wel de motivatie: management consultancy is een vak apart, het vraagt bijzonder veel flexibiliteit en klantgerichtheid. Je moet daar de juiste drive of passie voor hebben. Daar letten we extra op. Een dresscode is er niet: een jobbeurs beschouw ik niet als een professionele context. Ik vermoed dat mensen dus eerder casual zullen komen opdagen.”

“Absoluut pluspunt is je talenkennis. Wij werken altijd in een internationale context en je moet ook zelf vaak naar het buitenland. Eigenlijk praat je alle dagen met mensen uit andere landen. Een goede kennis van Nederlands, Engels en Frans is dus noodzakelijk.”

4) Karolien Rys, recruitment advisor bij KBC

Zeker niet doen:

  • Liegen over gaten in je cv
  • Een maatpak aantrekken als je je daar slecht bij voelt

“Talentum spreekt een breed en divers publiek aan: dat matcht uitstekend met de profielen die wij zoeken. We zijn op zoek naar een 500-tal werknemers met heel uiteenlopende profielen. Bachelors en masters, mensen met en zonder ervaring. Juristen met ervaring in de bankverzekeringen, maar ook juristen zonder of met beperkte ervaring. Het grootste gedeelte van de vacatures, ongeveer de helft, is een functie om als adviseur in de bankkantoren van KBC te werken.”

“Wat we niet graag zien, zijn mensen die de indruk wekken dat ze overal hun cv gaan droppen. Dat komt niet echt gemotiveerd over. Onjuistheden in je cv zijn ook afknappers: hou het eerlijk en transparant. Een ‘gat’ in je cv is geen schande, maar lieg er niet over: werkgevers komen daar uiteindelijk toch achter.”

“Ik verwacht niet dat kandidaten op een jobbeurs zich in maatpak komen voorstellen. Onze eigen mensen zullen ook gewoon in hun vrijetijdskledij op de beurs staan.Het is belangrijk dat je je goed in je vel voelt: als je normaal geen kostuum draagt, doe dat dan ook niet op een beurs. Positief is ook wanneer we merken dat een kandidaat zich al op voorhand geïnformeerd heeft en doelgerichte vragen stelt.”

5) Leen Uyterhoeven, woordvoerder NMBS Holding

Zeker doen:

  • Geef aan dat je projecten wil leiden
  • Laat ‘goesting’ zegevieren boven ‘werkzekerheid’

“Bij ons is iedereen welkom: mensen uit heel Europa, nieuwe Belgen, vrouwen, jong en minder jong. We streven ernaar om een weerspiegeling te zijn van onze maatschappij. Ook kandidaten zonder ervaring zijn welkom: wij leiden veel mensen op. Pas afgestudeerden met een A2, diploma’s technisch middelbaar onderwijs en natuurlijk heel veel ingenieurs en informatici. In de loop van 2010 zoeken we meer dan 1.800 mensen. Op Talentum hopen we vooral mensen te vinden die op zoek zijn naar een job binnen een hoogtechnologische omgeving en daar een echte verantwoordelijkheid willen opnemen. Er staan grote projecten op til, zoals het Diaboloproject. We zoeken mensen die die projecten willen leiden, met veel zin om er tegenaan te gaan. Als je een uitdaging zoekt, krijg je bij ons waar voor je geld.”

“Grote afknapper is wanneer we voelen dat kandidaten alleen maar naar ons komen omdat we voor werkzekerheid staan. Dat is inderdaad een grote troef, maar we hopen dat het niet de enige beweegreden is. Daarom zullen we zeker peilen naar de interesses van de kandidaten. Een hemd met das is niet nodig om langs te komen: op de beurs willen we vooral mensen informeren. Pas achteraf zullen we kandidaten contacteren en selectieproeven doen.”

Tekst Nico Schoofs, Jan Stevens en Ann Lemaître

 

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.