TERUG NAAR OVERZICHT

Mag je je bedrijfswagen nog gebruiken als je ontslagen bent?

Mijn werkgever heeft me zopas ontslagen. Moet ik mijn bedrijfswagen nu onmiddellijk inleveren? En wat als ik zelf ontslag had genomen?

Houdt een arbeidsovereenkomt op te bestaan, dan moet de werkgever het loon niet langer te betalen en beschikt de werknemer dus niet langer over de voordelen waarvan hij genoot tijdens de uitvoering van zijn contract.

Dit betekent dat de werknemer na het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst niet langer kan beschikken over de firmawagen. De werknemer is verplicht zijn wagen in goede staat in te leveren op de laatste arbeidsdag.

Ontslag met onmiddellijke ingang

Deze verplichting geldt eveneens wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever met onmiddellijke ingang wordt beëindigd en de werknemer een vergoeding ontvangt ter compensatie van de normale opzegtermijn.

De werkgever betaalt in dat geval een opzegvergoeding. Deze opzegvergoeding omvat naast het gewone loon ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst zoals bijvoorbeeld de dertiende maand, het vakantiegeld maar ook de voordelen in natura waarop de werknemer krachtens zijn arbeidsovereenkomst recht had. Het privégebruik van de firmawagen is zo'n voordeel.

Dit betekent dat de werkelijke waarde van het voordeel voor het privégebruik van de wagen moet worden geraamd en mee wordt opgenomen in het basisjaarloon dat als berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding dient. Bij de raming van dit voordeel wordt rekening gehouden met een aantal componenten waaronder de aankoopprijs, de onderhoudskosten maar ook de omvang van het privégebruik van de wagen. De werknemer wordt op die manier vergoed voor het feit dat hij tijdens de periode gedekt door een opzegvergoeding geen beschikking meer heeft over de wagen.

Ontslag met een opzegtermijn

Wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd met een opzegtermijn - ongeacht of dit door de werkgever of de werknemer gebeurt - dan ontvangt de werknemer tijdens de opzegtermijn niet enkel zijn loon maar geniet hij ook verder van de voordelen waar hij krachtens de arbeidsovereenkomst recht op heeft.

Tijdens de opzegtermijn kan de werknemer verder gebruik blijven maken van de firmawagen zowel voor beroepsdoeleinden als voor privégebruik.

Wat als de werknemer de wagen niet inlevert?

Levert de werknemer de wagen niet in, dan heeft de werkgever de mogelijkheid om via kortgeding voor de arbeidsrechtbank de wagen terug te eisen. Als de eis wordt toegekend, is de werknemer verplicht om tegen een dwangsom per dag vertraging de wagen onmiddellijk in te leveren.

Uitzondering

Wanneer dit opportuun wordt geacht, kunnen partijen evenwel overeenkomen dat de wagen nog voor een beperkte tijd verder mag worden gebruikt. In dat geval worden de gebruiksmodaliteiten in een afzonderlijke en geschreven overeenkomst overeengekomen.

Het is aangewezen om het volgende te regelen :

- duur van het gebruik
- persoon die de wagen mag besturen
- wie voor het onderhoud instaat
- wie aansprakelijk is in geval van schade
- of de wagen enkel in België of ook in het buitenland mag worden gebruikt
- eventueel het maximum aantal kilometers
- de schadevergoeding bij overtreding

I.s.m. SD Worx

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.