TERUG NAAR OVERZICHT

Laat voor u lezen

WEDSTRIJDREGLEMENT

A. Opzet

1. Vacature en Vlerick Leuven Gent Management School (hierna afgekort als Vlerick) zijn de organisatoren van de wedstrijd, die start op 27 december 2011 en die eindigt op 3 februari 2012.

B. Deelnemen

2. De doorgestuurde persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de deelnemer te verwittigen en worden niet gebruikt bij de verwerking van de gegevens voor enig ander doeleinde.

3. Om in aanmerking te komen voor de prijs dient men het originele kassaticket van één van de elf managementboeken die besproken worden in het magazine Vacature Winter Break, aangekocht bij om het even welke vestiging van Fnac in België tussen 27/12/2011 en 28/01/2012, op te sturen samen met de antwoordbon uit het magazine. De schiftingsvraag op de bon moet correct beantwoord worden of zo dicht mogelijk benaderd. Bij een ex aequo gaat het om de deelnemer die het eerst reageerde op de wedstrijd.

Schiftingsvraag:

Hoeveel deelnemers zal de wedstrijd tellen bij sluiting op 03/02/2012?

De deelname dient per post verstuurd te worden naar:
Vlerick Management School
Campus Gent
Reep 1
9000 Gent, België

Elke deelname dient verstuurd te worden ten laatste op 03/02/2012. In geval van betwisting telt de postdatum.

4. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

5. Vacature en Vlerick kunnen op welk ogenblik ook wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement door het op de website aan te passen.

6. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-of spelfouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege de organisatoren.

7. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is ontstaan of op redelijke wijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Tour&Taxis,Vacature, Havenlaan 86c, B101, 1000 Brussel tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

8. Kandidaten kunnen meerdere keren deelnemen om hun kansen op winst te verhogen, ze moeten daarvoor wel telkens een verschillend origineel kassaticket insturen, kopies worden niet aanvaard. Er kan verder ook maar maximum één prijs gewonnen worden per persoon.

C. Prijzen

9. Volgende prijzen worden aangeboden:

Vlerick organiseert de ‘Wij Lezen Voor U’ besprekingsavond van het boek Bargaining with the devil (auteur Robert Mnookin) op de volgende locaties en data:

  • Gent: 01/03/2012
  • Leuven: 06/03/2012
  • Antwerpen: 12/03/2012

Voor elke sessie worden 10 tickets (1 per winnaar) uitgedeeld via deze wedstrijd. De toewijzing van de plaats gebeurt in overleg met Vlerick op basis van de beschikbaarheid van de plaatsen.

10. Vacature en Vlerick behouden zich het recht om wijzigingen door te voeren in de programmatie, de persoon die de lezing geeft of de plaats en tijd van het evenement.

D. Bekendmaking

11. De winnaars worden persoonlijk verwittigd door Vlerick.

E. Varia

12. Personeelsleden van Vacature, Vlerick of zusterbedrijven mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

13. Vacature en Vlerick wijzen als organisator van deze wedstrijd elke verantwoordelijkheid af, mocht de wedstrijd door overmacht gewijzigd of geannuleerd worden.

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.