TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe zorgen we voor een betere work-lifebalans?

Bijna alle partijen ijveren voor een betere work-lifebalans voor werknemers. De een spreekt van een tijdsverzekering, de ander van een sociaal rugzakje. In globo willen ze allemaal hetzelfde: de bestaande systemen van tijdskrediet bundelen en versterken.

Sp.a: ouderschapsverlof uitbreiden, thuiswerken aanmoedigen

- Het recht op ouderschapsverlof uitbreiden (tot zes maanden per ouder en twaalf maanden voor alleenstaande ouders) en overdraagbaar te maken tussen de ouders.

- Sociale partners en werkgevers stimuleren om meer aandacht te hebben voor de werk‐privébalans van de werknemers via aangepaste werktijden (bijvoorbeeld glijdende werkuren), een vooruitstrevende it ‐omgeving voor thuiswerkers en een proactief competentiebeleid.

Lees de volledige verkiezingstekst.

Groen!: de tijdsverzekering

De diverste tijdsstelsels (ouderschapsverlof, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, educatief verlof, …) bundelen in een nieuwe pijler van de sociale zekerheid: de tijdsverzekering. Daardoor kunnen mensen op actieve leeftijd meer ruimte nemen om hun job en zorgtaken te combineren en hun inkomen blijft verzekerd wanneer ze meer tijd nodig hebben voor zorgtaken, bijscholing of sociale engagementen.

Groen ijvert onder meer voor:
- Uitbreiding van het ouderschapsverlof tot 1 jaar per kind
- Ruimer rouwverlof
- Meer tijd voor engagementen naast de arbeidsmarkt
- Het recht op educatief verlof omvormen tot een leerkrediet voor iedere Belg op 18 jaar

Meer uitleg over het systeem.

CD&V: Carrière Planningsysteem

- De deeltijds opname van verloven stimuleren zodat de band met de arbeidsmarkt behouden blijft en latere herintrede vergemakkelijkt. Werknemers moeten in akkoord met de werkgever op een flexibele manier kunnen over- en terugschakelen naar en van een grote deeltijdbaan die overeenkomt met 4/5de tewerkstelling.

- Een gezinsvriendelijke tewerkstelling en gezinsvriendelijke arbeidstijden stimuleren door de mogelijkheden tot flexibiliteit, thuiswerk, telewerk en schoolbelcontracten te bevorderen, door gezinsvriendelijke bedrijfscultuur aan te moedigen, met respect voor de organisatorische capaciteit van ondernemingen (in het bijzonder KMO’s).

- Mensen bewust hun loopbaan laten plannen. CD&V wil hiervoor een Carrière Planningsysteem ontwikkelen.

Het volledige verkiezingsprogramma van CD&V.

Open VLD: ieder managet zijn eigen carrière

- Het sociaal rugzakje: mensen rechten laten opbouwen en benutten in functie van de verschillende noden doorheen hun carrière. Ook de bestaande themaverloven of regelingen voor tijdskrediet kunnen in dit rugzakje worden opgenomen.

- Ook ontslagvergoedingen kunnen meegenomen worden in de individuele loopbaanrekening. Op die manier vermijden we dat men zijn opzeggingsvergoedingen verliest bij het veranderen van job (wat een grote belemmering betekent voor veel mensen om van job te veranderen). Voor bedrijven wordt het ook goedkoper om iemand te ontslaan (want de vergoeding wordt verdeeld over meerdere werkgevers), waardoor ze ook sneller mensen zullen aanwerven. Dit systeem bestaat vandaag al in Oostenrijk.

Naar het volledige programma.

N-VA: de tijdspaarrekening

- Via een tijdspaarrekening maken we het voor werknemers mogelijk om tijdelijk minder te werken of hun loopbaan te onderbreken om bij te tanken, competenties te versterken of de zorg voor kinderen of ouders op te nemen. Met deze tijdspaarrekening integreren we het tijdskrediet en de diverse thematische verloven zoals ouderschapsverlof en palliatief verlof.

- Zwangerschaps- en bevallingsverlof evenals het vaderschapsverlof worden verder ontwikkeld. Daarbij staat ons uiteindelijk een verlof voor ogen van in totaal zes maanden, te verdelen tussen moeder en vader.

- In de maanden volgend op de aankondiging van een zwangerschap is de werkgever geen RSZ-bijdragen verschuldigd op het loon van de betrokken werknemer.

- In de onderhandeling van cao ’s moet een apart luik opgenomen worden met alle maatregelen om de combinatie arbeid-gezin beter op elkaar af te stemmen. 

Lees ook de andere standpunten van N-VA.

Naar de andere thema's.

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.