TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe verminderen we de loonlasten?

De hoge productiviteit van Belgische werknemers weegt niet langer op tegen de hoge arbeidskost, wat maakt dat heel wat ondernemingen naar het buitenland verhuizen en er veel jobs verloren gaan. Hoe willen de partijen afrekenen met deze loonhandicap?

Sp.a: lasten op arbeid verminderen met 1% van BNP

Om de werkgelegenheid vooruit te stuwen en de koopkracht te bevorderen, verlaagt sp.a de lasten op arbeid voor in totaal 1 procent van het Bruto Nationaal Product. We doen dit via een verlaging en vereenvoudiging van de sociale bijdragen en een verhoging van de belastingvrije som. Op korte termijn ligt de nadruk op jobcreatie. Op middellange termijn versterken we de koopkracht. De totale last op arbeid daalt het meest voor de lage arbeidsinkomens (5 procent minder lasten voor een brutoloon van 2.000 euro).

Deze cruciale steun aan werkende mensen betalen we door de inkomens uit vermogen evenzeer te laten bijdragen als de inkomens uit arbeid. We vervangen de bestaande roerende en onroerende voorheffing door een vermogenwinstbijdrage van 30 procent op een door de wet bepaald notioneel rendement op het netto vermogen van de belastingplichtige (dit is de marktwaarde van het vermogen, min de schulden die men aangegaan is om het vermogen te verwerven).

Lees de volledige verkiezingstekst.

Groen!: groene belastingen

Een belangrijk element van een duurzame economie is de verschuiving van lasten, weg van arbeid richting milieuvervuiling en energieverspilling. Bij de invoering van deze groene fiscaliteit gaan de extra inkomsten dus in grote mate naar de verlaging van de loonlasten. Doordat groene fiscaliteit, als indirecte belasting, in de praktijk een efficiëntere belastingsvorm is dan belasting op loon, zal bovendien de belastingsdruk dalen bij gelijkblijvende overheidsinkomsten. Arbeid wordt dus véél goedkoper. Dat zorgt onvermijdelijk voor heel wat extra jobs.

Binnen deze zelfde logica is het ook belangrijk om bepaalde andere maatregelen te hervormen. Zo pleiten wij er voor om de bestaande (notionele en gewone) interestaftrek om te vormen tot een intelligente interestaftrek. In tegenstelling tot de huidige interestaftrek is een intelligente aftrek niet blind voor de doeleinden van investeringen. Zo zouden investeringen in jobcreatie, innovatie en eco-efficiëntie aan een hoger percentage kunnen worden afgetrokken dan traditionele investeringen. Zuiver financiële constructies vallen terug tot 0% aftrek.

Meer uitleg.

CD&V: alternatieve financiering sociale zekerheid

We houden vast aan de toepassing van de wet op de concurrentiekracht van 1996. De lonen mogen de volgende vier jaar niet sneller stijgen dan in de omringende landen.

Om de loonlasten onder controle te houden, zetten we verder in op een alternatieve financiering van de sociale zekerheid. We willen in de toekomst nog meer halen uit algemene belastingen, zo vermijden we dat de loonkost van de werknemers nog oploopt.

Het volledige verkiezingsprogramma van CD&V.

Open VLD: ecofiscaliteit

De liberalen pleiten voor een verschuiving van de belastingen op arbeid naar belastingen op vervuiling en belastingen op verbruik. We willen in de toekomst arbeid minder belasten. In de plaats daarvan moeten we naar een groenere fiscaliteit.

Door deze verschuiving komen er middelen vrij om doelgerichte lastenverlagingen door te voeren. Oudere werknemers, bijvoorbeeld, moeten goedkoper worden. Niet door hen minder te laten verdienen, maar wel door de arbeidskost voor de werkgever te verlagen.  Een andere groep mensen waarvoor we de belastingen moeten verlagen zijn de mensen met een laag loon. Wie werkt moet steeds meer verdienen dan wie van een uitkering leeft. Daarom trekken we de belastingvrije som op.

Tenslotte werken we de loonkostenhandicap weg door de komende jaren de lonen in de private en publieke sector te matigen.

Naar het volledige programma.

N-VA: verlaging van werkgeversbijdragen

We zetten voluit in op een structurele verlaging van de werkgeversbijdragen door de kosten voor de kinderbijslag en de gezondheidszorg uit de brutoloonkost te schrappen.

We combineren een forse structurele verlaging van de lasten op arbeid voor werkgevers met een beperkt aantal doelgroepspecifieke kortingen voor wie het bijzonder moeilijk heeft op de arbeidsmarkt.

Lees ook de andere standpunten van N-VA.

Bekijk ook de andere thema's.

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.