TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe helpen we de werklozen aan een job?

Door de crisis stijgt de werkloosheid naar ongekende hoogtes. Hoe willen we werklozen in de toekomst aan een job helpen? En wat begrijpen de partijen onder een activeringsbeleid?

Loonsubsidies voor werkgever die laaggeschoolde jongeren rekruteren. Die subsidies zijn groter als ze in de in de arbeidsovereenkomst een opleidingsluik voorzien. Met de lokale overheden worden werkervaringsplaatsen voor langdurig werkzoekende jongeren gecreëerd.

Lees de volledige verkiezingstekst.

1. Voldoende hoge en welvaartsvaste werkloosheidsuitkeringen. Groen! verzet zich tegen een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd: een goed beleid beperkt de duur van de werkloosheid, niet de duur van de uitkering. Dat vereist een versterking van het werkgelegenheidsbeleid en van de opleiding en begeleiding van werklozen.
2. Versterking en humanisering van het activeringsbeleid.
Activeren betekent voor ons kansen geven op maat, op een opleiding of een perspectief op werk, en tegelijk responsabiliseren. Het mag niet uitdraaien op een beleid dat sociale rechten afbouwt zonder perspectief op volwaardige jobs.
3. Bijzondere aandacht voor werkloosheid in Brussel.
De samenwerking tussen VDAB, Actiris en FOREM willen we verder versterken, waarbij werklozen uit het Brussels gewest vlotter toegeleid kunnen worden naar vacatures in de andere gewesten. Extra investeringen in taal- en opleidingsprojecten zijn essentieel.
4. Wachttijd voor jongeren afschaffen.
In ruil geven we hen een minimuminkomen en dus de kans om werk te zoeken of ervaring op te doen via een werkstage, hier of in het buitenland.
5. Werk op maat.
Voor een belangrijke groep mensen liggen de vereisten op de reguliere arbeidsmarkt te hoog. Om hun kwaliteiten niet verloren te laten gaan, is werk op maat noodzakelijk. De verdere uitbouw van sociale economie initiatieven is cruciaal om ook de meest kwetsbare groepen kansen te geven.

Meer uitleg.

1. Een actief arbeidsmarktbeleid dat mensen helpt om te gaan met snelle veranderingen, de perioden van werkloosheid kort houdt en de overgang naar een nieuwe baan vergemakkelijkt. Binnen dit kader maken we ook het ontslagrecht meer activerend.
2. Samenwerkingsakkoorden afsluiten tussen de federale overheid, de deelstaten en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Deze akkoorden geven grotere mogelijkheden om de werkloosheidsuitkering aan te wenden als activerend arbeidsmarktinstrument.
3. Het degressieve karakter van de werkloosheidsuitkeringen nog te versterken.
4. Nauw toe te zien op op de outplacementverplichtingen bij herstructureringen.

 1. Betere ‘matching’ tussen vraag en aanbod. De begeleidingsaanpak van de VDAB, Forem en Actiris is nog te vrijblijvend. Werkzoekenden moeten toegeleid worden naar openstaande jobs en dit zo snel mogelijk.
2. Inkorting opvolgingstermijnen van werkzoekenden. 25-plussers worden pas na 21 maanden opgeroepen. Mensen jonger dan 25 jaar na 15 maanden. Schorsing van de uitkering kan pas na een tweede gesprek.
3. Iedereen activeren. Het activeringsbeleid van begeleiding en controle moet niet alleen versterkt worden, maar ook uitgebreid worden naar 50-plussers, onvrijwillig deeltijds werklozen, bruggepensioneerden en leefloners.
4. Hogere uitkeringen in het begin, maar beperkt in de tijd. Na maximaal twee jaar stopt de werkloosheidsuitkering. Een voorwaarde hiervoor is wel dat elke werkzoekende zeer goed begeleid wordt.
5. De 'wachtuitkering' voor jongeren (geleidelijk) afschaffen en kiezen voor activering.

Naar het volledige programma.

1. Een echt activeringsbeleid. We garanderen elke werkzoekende een nieuwe kans op de arbeidsmarkt via een persoonlijke begeleiding, beroepsopleiding of tijdelijke werkervaring.

- In de eerste 6 tot 12 maanden van de werkloosheid (fase 1) leggen we de nadruk op een intensieve begeleiding en indien nodig bijscholing in functie van een nieuwe job in de reguliere economie.
- Na 1 jaar werkloosheid (fase 2) steken we een tandje bij via een loonkostpremie voor werkgevers uit de privésector die werkzoekenden in dienst nemen die langer dan 1 jaar werkloos zijn.
- Als sluitstuk van het versterkte activeringsbeleid (fase 3) bieden we werkzoekenden die de kaap van 2 jaar werkloosheid overschrijden de garantie op een tijdelijke werkervaring in de nonprofitsector en/of de (semi-)publieke sector.

2. Hogere uitkeringen die in de tijd beperkt zijn in functie van het arbeidsverleden van de werkloze. Wie langer gewerkt heeft voor hij of zij werkloos werd, krijgt dan voor een langere tijd de uitkering, en die moet veel meer dan vandaag in verhouding staan tot het werkelijk gederfde loon. Het krijgen van werkloosheidssteun mag geen eeuwig verworven recht zijn maar wordt gekoppeld aan verplichte bijscholing, het zoeken naar werk en het verplicht aanvaarden van een passende job.

Lees ook de andere standpunten van N-VA.

Naar de andere thema's.

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.