TERUG NAAR OVERZICHT

Gebruiksvoorwaarden Forum

Door het betreden van forum van Vacature en/of Références gaat u automatisch akkoord met de hierna volgende voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, gebruik het forum van Vacature/Références dan niet langer. Vacature/Références heeft het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. U zult daarvan zoveel als mogelijk op de hoogte worden gehouden. Het is de forumgebruiker aan te bevelen op regelmatige basis zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

Algemene voorwaarden

Het stellen van vragen en het antwoorden erop is alleen mogelijk voor geregistreerde en ingelogde gebruikers van Vacature/Références. Het forum consulteren is mogelijk voor alle gebruikers.

De bijdragen die de gebruiker publiceert, worden vergezeld van de naam die hij koos tijdens de inschrijving. Een schuilnaam gebruiken mag, maar onder verschillende schuilnamen meerdere berichten versturen niet.

Vacature/Références zal geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden indien uw gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Gedragsregels

Gebruikers van het forum plaatsen geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel georiënteerde of andere inhoud die in strijd is met (inter)nationale wetten.

Vacature/Références zal op geen enkel ogenblik verantwoordelijk zijn voor de inhoud van berichten of reacties die door bezoekers op de website worden geplaatst.

Het forum dient voor strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden. Het is uitdrukkelijk verboden voor recruiters om het forum te gebruiken als een kanaal voor aanwervingen.

Ook verbindt de gebruiker zich ertoe om geen inhoud online te plaatsen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, tenzij hij daarvoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van de eigenaar van deze rechten, of er zelf de auteur van is.

Bovendien is het verboden om een bericht te plaatsen dat privégegevens van een derde bevat, zoals e-mail- of postadressen, of een telefoonnummer.

Een gebruiker mag ook geen reclame maken of aanbiedingen met een commercieel oogmerk doen. Ook verboden is het vermelden van linken naar commerciële websites, of elke andere praktijk die naar reclame verwijst.

Eveneens mag een gebruiker geen hyperlinks mededelen of vragen, die naar andere websites of fora met een onwettige inhoud verwijzen.

Als van identieke of soortgelijke berichten meerdere exemplaren worden geplaatst, kan dit als spamming worden beschouwd. Een gebruiker mag trouwens geen berichten plaatsen waarvan hij niet de auteur is, en evenmin de identiteit of de schuilnaam van iemand anders aannemen.

De gebruiker erkent dat alleen hij aansprakelijk is voor de commentaren die hij online heeft geplaatst, voor alle gevolgen die daaruit kunnen voortkomen en voor elke niet-nakoming van zijn verplichtingen krachtens de wettelijke regelingen en bepalingen, die op dit forum van toepassing zijn.

Sancties

Als u de gedragsregels schendt, kan dit leiden tot een onmiddellijke en permanente uitsluiting.

Het forum is bedoeld voor vragen omtrent arbeid, carrière, solliciteren, etc. (non-exhaustieve lijst). Vragen of antwoorden die niet aansluiten bij dergelijke onderwerpen kunnen verwijderd worden.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met het feit dat Vacature/Références het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker staat u toe dat uw informatie wordt opgeslagen in de database van Vacature/Références.

‹‹ Terug naar het forum

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.