TERUG NAAR OVERZICHT

Dossier finance en consulting: Belgische schatbewaarders zijn wereldtop

Door de crisis houden onze bedrijven hun geldstromen nog nauwer in het oog dan vroeger. Laat dat nu net een domein zijn waar de Belgische ‘treasurers’ in uitmunten.

“De financiële crisis heeft onze taak opnieuw veranderd. We zijn weer ‘back to basics’. Bijvoorbeeld, tot voor kort moest een ‘treasurer’ zo weinig mogelijk cash ter beschikking hebben. Te veel ‘overbodige’ cash op een rekening was immers een bewijs van een weinig efficiënt gebruik van de geldmiddelen. Vandaag staan de banken minder vlot krediet toe, zodat het aanhouden van cashposities interessanter wordt. Ook houden we steeds in het achterhoofd dat de geldmarkt een nieuwe schok kan kennen, zodat het moeilijker wordt om aan geld te geraken. Daarom is onze liquiditeitspositie belangrijker geworden”, zegt Miguel Silva Gonzalez (46).
Hij is vicepresident Treasury van de Delhaize Groep. Hij zit al twintig jaar in het treasury-domein. Vandaag leidt hij een twintigtal medewerkers waarvan acht in Brussel en twaalf in de VS, een land waar de Delhaize Groep heel actief is. Met zijn duizenden supermarkten heeft de Delhaize Groep forse geldstromen. “Onze huidige cashpositie schommelt rond 400 miljoen euro. En momenteel werken we aan een ruil van oude voor nieuwe obligaties, goed voor 800 miljoen dollar”, geeft Miguel Silva Gonzalez een idee van de omvang de operaties in zijn ‘treasury’.

De treasury of ‘de schatkist’ dient de hele bedrijfscyclus in he oog te houden. Hoeveel geld is er nodig om de leveranciers te betalen, hoeveel geld is er nodig voor de eigen investeringen? Wat doen we met de verdiende cash? “We moeten de efficiëntie verhogen bij het innen van het geld, bij het besteden er van en bij het betalen van de verplichtingen. Dat was altijd al de job van de treasurer. Maar vandaag krijgt elke component in die cyclus meer aandacht.”
De treasury is een essentieel deel van de financiële afdeling in elk groter bedrijf. Zij brengt de geldstromen binnen de organisatie in kaart en beheert ze: het cashgeld, de bankrekeningen, de leningen van de banken en de obligaties. Dikwijls zijn die in buitenlandse valuta, zodat de wisselkoersen in het oog moeten gehouden worden. Ook de schommelingen van de rente kunnen de resultaten beïnvloeden. En sinds de crisis volgt de treasury ook de grondstoffenmarkten: dure grondstoffen vormen een bijkomend risico voor elk bedrijf.

Belgen beter

Elk jaar organiseert PricewaterhouseCoopers (PwC) een ‘Global Treasury Survey’ waar dit jaar treasurers van 600 grote bedrijven aan deelnamen. Volgens de studie behoren de Belgische treasury-teams tot de wereldtop inzake cashmanagement. Damien McMahon, partner bij PwC voor treasury consulting: “Het niveau hier is gemiddeld hoger dan bijvoorbeeld in Parijs en Londen. Tot voor kort had België veel coördinatiecentra. Een coördinatiecentrum is een onderneming die tot een multinationaal concern behoort en die diensten zoals financiering, kasbeheer, onderzoek en ontwikkeling, aan andere ondernemingen van dezelfde groep verstrekt. Het waren eigenlijk treasurycentra met een fiscaal gunstig statuut. Zij trokken ook honderden specialisten aan uit Groot-Brittannië , de VS en Duitsland. Die bouwden hier een carrière in treasury uit. In andere landen zoals de VS en Engeland zijn de treasury-teams meestal heel beperkt. Daar roteren de medewerkers veel meer in en uit de treasury om hun loopbaan in een andere tak van financiën verder te zetten, bijvoorbeeld als controller.”

“De Europese Commissie sloot deze coördinatiecentra wegens mogelijke concurrentievervalsing. Om het wegvallen van dit gunstregime op te vangen, creëerde België de ‘notionele intrestaftrek’. Die biedt bedrijven met veel eigen vermogen een aanzienlijk belastingvoordeel. Maar de meeste specialisten bleven in Brussel. Ze hebben de treasury-activiteiten van de ondernemingen op een hoger peil getild. Belgische treasurers gebruiken vaak meer verfijnde financiële structuren om de beschikbare liquide middelen van de onderneming te centraliseren. Deze technieken kunnen slechts door een handvol banken worden uitgevoerd.” Volgens de studie maken de Belgische treasurers gemiddeld gebruik van zes hoofdbanken.

Miguel Silva Gonzalez gaat akkoord: “Het klopt dat Belgische treasurers meestal beter zijn dan hun collega’s uit de buurlanden. België is wel geen financieel centrum. Maar onze economische opleidingen zijn goed. Daarnaast waren de coördinatiecentra ideale kweekvijvers.
Ook geloof ik dat de Belgische bedrijven traditioneel hun treasury goed verzorgden. Als kleine open economie met veel contacten met buitenlandse banken en klanten, was dat wel nodig. Kenmerkend voor Belgische treasuryspecialisten is hun polyvalentie. Ze spreken verschillende talen en ze leggen vlot contact met andere culturen.” De vele opleidingen binnen de actieve ‘Belgian Treasury Association (ATEB)’ dragen hun steentje bij.

Wel daalt het aantal treasury-afdelingen in ons land. Miguel Silva Gonzalez: “Daarom bots ik vaak op dezelfde mensen als ik een ervaren medewerker zoek. Een reeks ondernemingen heeft die afdeling ook opgedeeld over verschillende vestigingen. Dikwijls neemt België nog slechts een deelaspect voor zijn rekening, bijvoorbeeld het cashmanagement of het beheren van de renterisico’s.”

Grote sommen

Een gemiddelde treasury-afdeling is vijf man sterk. Maar een derde telt meer dan tien medewerkers. En grote multinationals bezitten afdelingen van 50 tot 100 man sterk. Een medewerker van de treasury staat analytisch sterk en heeft meestal een financiële achtergrond.
Miguel Silva Gonzalez zoekt regelmatig vers bloed: “Gelukkig zijn jongeren geïnteresseerd in de financiële markten. Hier krijgen ze direct een grote verantwoordelijkheid omdat onze transacties dikwijls over grote sommen gaan. Sommige medewerkers blijven lang op de treasury omdat er zoveel diverse taken zijn. Voor anderen is dit een springplank voor een verdere carrière binnen de financiële afdeling. De crisis heeft het gebruik versneld van nog meer gesofisticeerde cash managementtechnieken. Treasurers moeten het risico en het kredietrisico beter in kaart brengen. Onze nieuwe medewerkers moeten nog meer kwantitatief en analytisch ingesteld zijn.”

Damien McMahon leidt een cel met 30 treasury-consulenten bij PwC in Brussel: “Binnen PwC is Brussel een ‘center of excellence’ voor treasury. Mijn medewerkers werken vandaag aan projecten in de VS, Australië, Noorwegen en Azerbeidzjan.” Er is zeker een tekort aan gedegen specialisten, aldus de studie. “Maar wij slagen erin goede mensen te vinden omdat we ze internationale opdrachten bij de grootste bedrijven zoals Honeywell en Philips kunnen aanbieden. De jonge afgestudeerden die drie jaar bij ons meedraaien, kennen het vak soms beter dan ik, met mijn twintig jaar ervaring. Daarnaast krijgen we kandidaten met een financieel profiel. Als die twee à drie jaar bij ons werken hebben ze via enkele projecten meer ervaring opgedaan dan in een gemiddeld bedrijf.”

Tekst Erik Verreet - Foto Griet Dekoninck

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.