TERUG NAAR OVERZICHT

De ambtenaar van de toekomst : de visie van Liesbeth Homans

Digitalisering. Globalisering. Individualisering. Vergrijzing. Verkleuring. Zeggen dat de samenleving razendsnel verandert, is een open deur intrappen. Bovendien kan niemand exact voorspellen wat ons de komende jaren nog te wachten staat. Dat we nood hebben aan een efficiënte overheid die flexibel op al die ontwikkelingen inspeelt, is wel duidelijk. Hoe stoomt de Vlaamse overheid haar ambtenarenkorps klaar voor die uitdaging? Liesbeth Homans, Vlaams minister van Bestuurszaken, schrijft neer hoe zij het ziet.

 

De Vlaamse overheid is bijzonder ambitieus op het vlak van dienstverlening, efficiëntie en effectiviteit. We kiezen voor een doorgedreven digitalisering en een sterke afname van de administratieve lasten. We hebben de ambitie een klantgerichte en kennisgedreven overheid te zijn, met minder bureaucratie. De ambtenaar speelt daarin een sleutelrol.

 

De modernisering van het personeelsbeleid staat al enige tijd op de agenda van de Vlaamse overheid. Tien jaar geleden al startten we met een leeftijdsbewust personeelsbeleid zodat personeelsleden langer gemotiveerd aan de slag blijven. Binnen dat kader werden tien maatregelen afgesproken. De verhoogde invoering van telewerk bleek volgens een bevraging de meest effectieve. Telewerk heeft namelijk voordelen voor zowel de medewerkers (denk aan minder woon-werkverkeer en meer vrijheid en flexibiliteit) als de overheid zelf (zoals verhoogde personeelstevredenheid en minder werkplekken). Dit sluit trouwens aan bij die andere beweging die we aan het maken zijn: we evolueren van een klassieke werkomgeving met een prikklok naar een resultaatgerichte overheid, waarbij we niet naar het aantal aanwezige uren, maar naar de effectieve prestaties kijken. Ondertussen is de Vlaamse overheid geëvolueerd naar plaats- en tijdsonafhankelijk werken en passen we onze gebouwen hieraan aan: het nieuwe VAC in Brussel, het Herman Teirlinck-gebouw, dat volgend jaar de deur opent, zal niet alleen het grootste passiefkantoorgebouw van het land zijn, het zal ook volgens de principes van Het Nieuwe Werken ingericht worden.

 

Competenties belangrijker dan diploma

Tegelijk maken we werk van een nieuwe manier van aanwerven, waarbij competenties aan belang winnen en diploma’s minder doorslaggevend zijn. Die keuze zal zich in het hele loopbaan- en beloningsbeleid laten voelen: functiezwaarte, competenties en inzet worden belangrijker, in tegenstelling tot anciënniteit en het diploma.

 

Verder kiezen we resoluut voor een slanke overheid. In de vorige regeerperiode hebben we het aantal personeelsleden al met 7,5 procent verminderd. In deze regeerperiode hebben we afgesproken om het tegen 2019 met 1.950 personeelsleden minder te doen. Hoe? Door niet alle ambtenaren die op pensioen gaan te vervangen, kerntakenplannen uit te voeren (waarin staat welke activiteiten worden afgebouwd), meer samenwerkingen op te zetten, managementondersteunende functies te centraliseren en verder te informatiseren. 

 

 

Lees ook:

Heb jij het vernieuwde salariskompas van Vacature al ontdekt? 

Tijdskrediet zonder motief neemt af

Zo veel jobs creëerde de regering Michel

Daar is Generatie Z: Guido en Vacature peilden naar de jobverwachtingen van 1.300 prille twintigers

“Ik kan me geen uitdagender werk voorstellen”

De treinen stipter én veiliger laten rijden. Dat is waartoe de digitalisering van het spoornet moet ...

Zeg, heb je al een account?

Registreer nu en word snel gevonden door interessante werkgevers.

“Ik kan me geen uitdagender werk voorstellen”

Ontdek hoe het is om als IT'er bij Infrabel te werken.

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.