TERUG NAAR OVERZICHT

De 5 nieuwe maatregelen die de werkgelegenheid moeten aanmoedigen

Federaal minister van Werk Joëlle Milquet lanceerde afgelopen maanden verschillende maatregelen om de werkgelegenheid in ons land te bevorderen. Het gaat in het totaal over een investering van meer dan 300 miljoen euro. Sinds 1 januari zijn haar maatregelen van kracht. Wij zetten de belangrijkste op een rij.


1. Jongeren en vijftigplussers aanwerven is minder duur


Als je de cijfers van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden bekijkt, stel je voor het hele land een stijging van 10,1% vast ten opzicht van vorig jaar. In november 2009 kregen 447.505 werkzoekenden een uitkering van de RVA, 41.207 meer dan in 2008.


Het aanwervingsplan van Milquet richt zich in de eerste plaats op de meest kwetsbare groepen: de jongeren en de vijftigplussers. Bedoeling is de kost van hun aanwerving drastisch te verminderen via 'een activering van hun werkloosheidsuitkering'.


Werklozen die aangeworven worden zullen een deel van hun werkloosheidsuitkering kunnen handhaven. Werkgevers kunnen dat volledige bedrag van het netto te betalen salaris aftrekken. Het gaat dus om een ‘incentive’ voor de aanwerving van bepaalde categoriëen werklozen en om een drastische arbeidskostvermindering. Als de werknemer deeltijds werd aangeworven of als het arbeidsregime gedurende de periode van indienstname en de toekenning van de uitkering werd gewijzigd, wordt het bedrag van deze laatste verhoudingsgewijs toegekend.


2. Werknemers met lage lonen kosten minder voor werkgever


De regering is bezig de verschillende stelsels van socialezekerheidsbijdragenverminderingen te harmoniseren en te vereenvoudigen. Concreet heeft de regering, op voorstel van de minister van Werk, beslist om vanaf 1 januari 2010 de patronale socialezekerheidsbijdragenverminderingen op te trekken voor werknemers met lage lonen en voor werknemers jonger dan 19 jaar.


3. Meer steun voor de sector 'diensten aan personen'


Minister Milquet ziet nog heel wat jobmogelijkheden in de sector van 'de diensten aan personen'. Om daar jobcreatie aan te moedigen, vermindert ze de patronale lasten 'Sociale Maribel' van 365 euro per kwartaal per werknemer tot gemiddeld 375 euro per kwartaal per werknemer. Dit zou ongeveer 1.100 extra jobs moeten opleveren.


4. Meer werklozen die als zelfstandige beginnen, krijgen een startlening


Wie zich als zelfstandige wil vestigen, kan daarvoor een lening krijgen bij het Participatiefonds. Tot voor kort kwamen enkel volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, niet-werkende werkzoekenden die minstens 3 maanden zijn ingeschreven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en personen die een wachtuitkering of een leefloon ontvangen hiervoor in aanmerking. Sinds 1 januari is die maatregel uitgebreid naar personen die zijn ingeschreven in een tewerkstellingscel en niet-werkende werkzoekenden die vanaf de eerste dag bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling zijn ingeschreven. Er wordt een extra enveloppe van 1 miljoen euro voorzien in 2010 en van 2 miljoen euro in 2011 om ervoor te zorgen dat deze personen door het Fonds begeleid worden.


5. De anticrisismaatregelen zijn met een half jaar verlengd


De anticrisismaatregelen van juni 2009 worden met een half jaar verlengd: het gaat over volgende maatregelen.


- vermindering van de arbeidstijd voor alle werknemers van het bedrijf (met een vierde en een vijfde)
- een individuele en tijdelijke vermindering van de prestaties
- schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden in crisis


Meer technische details over de maatregelen vind je hier.

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.