TERUG NAAR OVERZICHT

Aswolk: Cabinet Milquet reageert

Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet wijst erop dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) nu al de nodige schikkingen heeft getroffen om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te kunnen toekennen aan de werkgevers die daartoe een aanvraag indienen voor hun werknemers – arbeiders en bedienden – die worden geconfronteerd met een totale onmogelijkheid om te werken ten gevolge van de aswolk die over ons land trekt.
 
Als een werkgever om redenen van overmacht niet bij machte is zijn personeel werk te verschaffen, kan hij hen inderdaad, mits bepaalde formaliteiten worden gevolgd, tijdelijk werkloos laten verklaren. Tijdens zo’n periode van tijdelijke werkloosheid kunnen de werknemers dan in principe een RVA-uitkering krijgen.
 
Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. Ingeval van de situatie die door de aswolk wordt veroorzaakt, zou aan deze condities voldaan kunnen zijn, op voorwaarde dat het werken totaal onmogelijk is geworden en dat dit door de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau werd geverifieerd.
 
Concreet moet de betrokken onderneming haar aanvraag indienen bij het werkloosheidsbureau van haar exploitatiezetel – ingeval van de werknemers van de luchthaven van Zaventem bijvoorbeeld is dat het werkloosheidsbureau van Vilvoorde – en daarbij de identiteit van de betrokken werknemers opgeven. Daarna moet de werkgever aan elke werknemer die hij wegens overmacht tijdelijk werkloos stelt, een formulier meegeven dat de werknemer moet invullen om van de uitkering te kunnen genieten.
 
Bovendien zal de RVA voor personen die hun arbeidsplek niet tijdig hebben kunnen bereiken of niet tijdig zullen kunnen bereiken omdat ze zich in het buitenland bevinden en ten gevolge van de aswolk onmogelijk naar België kunnen terugkeren, geval per geval de situatie onderzoeken, dit om na te gaan of de werknemer voor die betrokken werknemers al dan niet tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan inroepen.
 
Een infoblad is beschikbaar op de webstek van de RVA via volgende link: http://www.rva.be/
 

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.