TERUG NAAR OVERZICHT

15 jobs met toekomst

Is er nog werk? Nu de crisis zich hard laat voelen op de arbeidsmarkt zou je er aan twijfelen, maar er zijn nog altijd vacatures en jobs met toekomstperspectief en dus werkzekerheid. Op basis van een lijst met knelpuntberoepen voor hoogopgeleiden van de VDAB schetst Vacature de top-15 van toekomstberoepen.

“De meeste beroepen uit deze top-15 zijn structurele knelpuntberoepen, die losstaan van hoe goed de economie het doet”, zegt Paul Poels, adjunct-directeur bij de studiedienst van de VDAB. “De beste voorbeelden daarvan zijn verpleegkundigen, onderwijzers en boekhouders. Andere gegeerde jobs zijn licht conjunctureel gebonden. Bij laagocnjunctuur zijn er wel genoeg ingenieurs, maar niet genoeg goéde ingenieurs. In de ict-sector zie je hetzelfde patroon: hooggeschoolde ict’ers vinden is altijd een probleem, ook als het moeilijk gaat.”

 1. Onderwijskracht lager en middelbaar onderwijs
 2. Boekhouder
 3. Account manager
 4. Verpleegkundige
 5. Toepassingsprogrammeur
 6. Ingenieur in bouwkunde en elektromechanica
 7. Sales manager/verkoper
 8. Laborant
 9. Uitzendconsulent
 10.  Meertalig commercieel medewerker
 11.  Accountant
 12.  Maatschappelijk assistent
 13.  Administratief verantwoordelijke
 14.  (Bedrijfs-)jurist
 15.  Financieel verantwoordelijke
  Bron: VDAB

 

1. Onderwijskracht lager en middelbaar onderwijs

* startsalaris: 1.850 € (professionele bachelor), 2.010 € (master hogeschool), 2.210 € (master universiteit)

* voltijds bruto startloon, volgens het Vacature salariskompas, gepubliceerd op 29/11/2008)

Els Ceulemans, vroeger procesingenieur in chemie, nu leerkracht chemie
Dat onderwijskrachten op nummer 1 prijken in de knelpuntenlijst, is allesbehalve een verrassing: er is al jaren een nijpend tekort aan leerkrachten en de aantrekkingskracht van het beroep is niet groot. Al laat niet iedereen zich daar door afschrikken. Els Ceulemans maakte na een carrière als procesingenieur in de chemische industrie en adviseur in de milieusector na tien jaar de overstap naar het klaslokaal. Sinds september 2008 is ze leerkracht chemie in het Sint-Norbertusinstituut in Duffel. “Ik kan me iets voorstellen bij de geringe aantrekkingskracht van het onderwijs: ik kon om te beginnen geen vast contract krijgen. Toen ik de overstap maakte, kon de directeur me zelfs niet zeggen hoeveel uren les ik zou kunnen geven of welke vakken ik zou moeten geven. Ik had wel een voorkeur voor chemie, maar garanties waren er niet. Hij had me beloofd dat ik halftijds zou kunnen werken, maar uiteindelijk mocht ik meteen voltijds beginnen, met als enige vak chemie. Een meevaller, maar het was ook héél zwaar. Voor minder geld, want het loon in de industrie lag natuurlijk veel hoger. Of dat moeilijk was? Je moet een beetje idealistisch zijn om in het onderwijs te staan. En sowieso is geld nooit mijn belangrijkste drijfveer geweest. Hét voordeel is dat je kan kiezen wanneer je lesvoorbereidingen maakt, taken verbetert.”  Els Ceulemans speelde al langer met het idee naar het onderwijs over te stappen. “Omdat ik meer tijd wilde voor mijn gezin, heb ik het gedaan. In de krant stond dat het onderwijs smeekte om leerkrachten chemie. Toen ik de school hier in het dorp contacteerde, kon ik meteen beginnen. Ik ben vier jaar geleden begonnen met een specifieke lerarenopleiding. Die kan je in twee jaar afmaken (twee avonden per week), maar je kan het ook op je eigen tempo doen. Een ideale manier om kennis te maken met het onderwijs en te weten te komen of je geschikt bent voor lesgeven.”  

2. Boekhouder

Startsalaris: 1.800 € (professionele bachelor), 2.010 € (master hogeschool), 2.200 € (master universiteit)

 

Boekhouders zijn niet dik gezaaid in ons land. Tot spijt van heel wat bedrijven die vruchteloos op zoek zijn naar mensen met het juiste profiel. Eén van die werkgevers is bank en verzekeraar AXA.
Versoepelt het bedrijf de criteria voor de vacatures die ze hebben voor boekhouders, nu de schaarste groot is? “Een bepaald diploma hebben is in principe geen vereiste voor een job bij ons. Kandidaten moeten de technische en andere competenties hebben, en die kunnen via een opleiding of door ervaring opgedaan worden”, zegt hr-manager Maarten Moons. “Maar voor boekhouders liggen de kaarten natuurlijk iets moeilijker. Je kan moeilijk de technische kennis van het vak aanleren zonder een opleiding gevolgd te hebben. Voor die specifieke functie kunnen we dus niet heel flexibel te zijn in de aanwervingscriteria, de manoeuvreerruimte is heel klein. Een gepast diploma is een absolute vereiste. Naargelang het niveau, de strategie van de dienst en de reeds aanwezige kennis en vaardigheden in het team is ervaring wel belangrijk voor ons.” 

3. Account manager

Startsalaris: 1.800 € (professionele bachelor), 2.010 € (master hogeschool), 2.200 € (master universiteit) 

Veerle Doornaert, hr-manager bij Siemens (kopje)
“Account managers zijn witte raven. Ze moeten  bij ons een ingenieursopleiding genoten hebben én interesse hebben voor sales. Dat maakt het dubbel zwaar: ingenieurs zijn al niet makkelijk te vinden, maar weinigen beginnen aan de studie met het idee iets met sales te doen”, zegt Veerle Doornaert, hr-manager bij Siemens. “Een account manager moet bij ons een industrieel ingenieur zijn, of een technisch gegradueerde met ervaring. We zijn een technologisch bedrijf, we kunnen ons niet permitteren om onze criteria naar beneden af te stellen. We proberen wel mensen te laten doorstromen vanuit het bedrijf: ingenieurs die we inzetten op een interne salesdienst en daar beetje per beetje de knepen van het vak leren. Na een paar jaar kijken we hoe die persoon evolueert en of hij een goeie account manager kan worden. We hebben onlangs iemand met een diploma bedrijfsbeheer intern een technische opleiding gegeven en dat is gelukt. Maar makkelijk is dat niet: die technische materie onder de knie krijgen is héél zwaar.”

4. Verpleegkundige

Startsalaris: 2.011 €

Eline Van Den Bossche (42), vroeger redactrice bij Flair, nu psychiatrisch verpleegkundige
Het is een al even pijnlijk als bekend gegeven: België, en vooral Vlaanderen, kampt met een groot tekort aan verpleegkundigen. Verpleger is een structureel knelpuntberoep. De redenen zijn duidelijk: het is een job die vaak avond- en weekendwerk impliceert, belastend is en bovendien financieel niet altijd aantrekkelijk is. Toch ging Eline Van Den Bossche (42), die eerder als styliste en redactrice voor het weekblad Flair werkte, als verpleegkundige aan de slag. “Ik was een beetje uitgekeken op mijn vorige job. Het was te inhoudloos. Ik heb verpleegkunde gekozen zonder dat ik heel goed wist wat het inhield, moet ik toegeven. Maar ik wou wel iets doen waar ik iets kon doen voor andere mensen. Ik ben altijd een eerder zorgzaam type geweest. Er was ook een praktische reden. Ik was net gescheiden van mijn man en werkte als freelancer: een heel moeilijk statuut als je een alleenstaande vrouw bent.”
Eline startte haar opleiding verpleegkunde met behoud van haar werkloosheidsuitkering, één van de ingrepen waarmee de overheid het beroep aantrekkelijker wil maken. Ze studeerde eerst algemene verpleegkunde, maar koos uiteindelijk voor de specialisatie psychiatrisch verpleegkunde. “Dat lijkt voor veel mensen waarschijnlijk een vreemde keuze. Maar ik wou het heel graag. Het lag me meer dan algemene verpleegkunde, omdat de focus bij psychiatrie meer ligt op het omgaan met mensen. Er is een groot tekort aan verpleegkundigen, dat wist ik. Daarom had ik iets meer reactie verwacht van ziekenhuizen toen ik afstudeerde. Ik kon meteen beginnen bij psychiatrische kliniek Sint-Jan De Deo in Gent, maar het is niet dat ik de aanbiedingen van me af moest slaan. Integendeel, ik vind dat de ziekenhuizen iets meer naar buiten mogen komen als ze mensen zoeken.”

5. Toepassingsprogrammeur 

Startsalaris: 1.950 € (professionele bachelor), 2.070 € (master hogeschool), 2.331 € (master universiteit)

Dino De Waen (29), vroeger wetenschappelijk medewerker, nu systeemontwikkelaar bij ING Life
Een mastersdiploma biologie en een handvol ervaring als wetenschappelijk medewerker: meer had Dino De Waen (29) niet op zak toen hij aan de slag ging als systeemontwikkelaar bij ING Life. “Ik stond op een tweesprong: ofwel een nieuw project van vier jaar beginnen aan de universiteit van Gent ofwel iets anders doen. Mijn vriendin studeerde informatica en ik heb vervolgens wat rondvraag gedaan bij mensen uit de sector. De meesten verzekerden me dat ik geen probleem zou ondervinden om een it-job te vinden, zolang je maar leergierig en enthousiast bent. Na amper drie à vier maanden werk zoeken mocht ik beginnen bij ING, na een jobbeurs van Vacature. Vrij snel voor iemand die geen informatica gestudeerd heeft, vind ik. Ik heb natuurlijk een universitair diploma, da’s een serieuze steun. Maar toch: gedreven zijn, je plan kunnen trekken en een minimum aan verstand hebben, dat is het belangrijkste voor een it-job. It’ers zijn gewild, bedrijven moéten wel meer open-minded zijn. Ik vulde bij ING een vragenlijst in om mijn algemene kennis te testen, had daarna een gesprek en werd aangenomen. Alleen bij de overheid maakten ze er een probleem van dat ik geen diploma had. Daar had ik geen probleem mee: ik had voor mezelf uitgemaakt dat ik aan de slag wou bij een it-consultancybedrijf of bij een bank. Dat zijn redelijk grote bedrijven, met een mooi it-niveau. Ik heb een opleiding gekregen binnen het bedrijf, maar ik heb toch nog altijd het gevoel dat ik basisvorming mankeer. Daarom ben ik nu een graduaatsopleiding informatica in avondonderwijs aan het volgen. Maar ik ben heel tevreden met mijn job: ik doe het graag en ik verdien beter dan voorheen.”

6. Ingenieur bouw en elektromechanica

Startsalaris: 1.950 € (professionele bachelor), 2.210 € (master hogeschool), 2.530 € (master universiteit)

Maaike Jespers, hr recruitment officer bij Technum-Tractebel Engineering
Sectorfederatie Agoria trok in september nog aan de alarmbel: het tekort aan ingenieurs houdt aan, ondanks het stijgende aantal ingenieursstudenten. Bij Technum-Tractebel Engineering hebben ze daar ervaring mee, zegt hr recruitment officer Maaike Jespers: “Vooral welbepaalde ingenieursprofielen zijn een struikelblok: ingenieurs bouwkunde met meer dan tien jaar ervaring in stabiliteit en in wegenbouw, in de eerste plaats. Ook ingenieurs bouwkunde en elektriciteit met ervaring in de spoortechniek zijn moeilijk te vinden. Vooral ervaring is een heikel punt. En dat volstaat niet: ze moeten ook een team kunnen aansturen en dus ook communiceren en leiding geven. Helaas kunnen we onze criteria amper versoepelen. We kunnen wel iets afdoen van de vereiste ervaring, maar niet veel. Om een team te leiden heb je ervaring nodig. Je krijgt technische vragen die je alleen maar kan beantwoorden als je een tijd in het vak zit en expertise opgebouwd hebt. Ik vrees dat het tekort in de toekomst alleen maar groter zal worden.”

7. Sales manager/verkoper

Startsalaris: 1.830 euro (bachelor), 1.970 euro (master hogeschool), 2.110 euro (master universiteit)

Kathleen Michiels, deputy shop manager bij Belgacom
In 1998 studeerde Kathleen Michiels (30) af als gegradueerde Toerisme. Niet meteen de ideale aanloop naar een verkoopsfunctie, maar ze ging wel aan de slag bij Belgacom, waar ze begon als operator en zich opwerkte tot verkoper en uiteindelijk deputy shop manager. “Het juiste diploma is niet van primordiaal belang in een verkoopsfunctie. Bij Belgacom zijn er nog wel meer mensen die met een totaal andere achtergrond in een verkoopsfunctie beland zijn. Ik heb een collega gehad die kinesistherapie gestudeerd had, maar zich uiteindelijk ook binnen het bedrijf opgewerkt heeft. Waarom ook niet? Het belangrijkste is dat je commerciële feeling hebt en goed met mensen kan omgaan. En ok, het is niet de job waar ik aan dacht toen ik Toerisme ging studeren, maar zo heel ver liggen de twee ook niet uiteen: zowel in verkoop als toerisme heb je veel contact met mensen en moet je commerciële flair hebben. Of ik die had? Dat denk ik wel. Je moet dat sowieso in je hebben, maar je krijgt ook cursussen. Ik heb een opleiding ‘selling skills’ gekregen om mijn verkoopvaardigheden aan te scherpen.”
Kathleen Michiels begon bij Belgacom bij Duet, een samenwerking die in 1998 opgestart werd tussen Proximus en Belgacom. “Een jaar later ben ik overgestapt naar  de callcenterbusiness. Die job heb ik een hele tijd gedaan, maar ik wou toch liever persoonlijker contact hebben met mensen. Het voordeel bij Belgacom is dat je heel veel kanten uit kan, als je bereid bent bij te leren en bijkomende opleidingen te volgen. Vanaf 2007 stond ik in een shop in Anderlecht, en sinds kort ben ik deputy shop manager: ik stuur een team aan. Ik heb op andere diensten heel veel kennis en ervaring opgedaan: dat is onmisbare bagage, maar uiteindelijk moet je vooral de juiste mentaliteit hebben.”

8. Laborant

Startsalaris: 1.794 €

Tien tot vijftien jaar geleden was er in ons land geen tekort aan laboranten, maar vandaag ziet de situatie er anders uit: medische laboratoria en ziekenhuizen, zoals het UZ Brussel, ondervinden al jaren moeite om laboranten te vinden. “We organiseren meermaals per jaar een jobbeurs om laboranten of mensen met een gelijkwaardige opleiding naar ons te lokken, maar de opbrengst is doorgaans vrij mager”, zegt klinisch bioloog dr. Pedro Couck van UZ Brussel. “We proberen de criteria zo weinig mogelijk te versoepelen. Er zijn biomedici die bij ons aankloppen om als laborant te beginnen, maar ze zijn overgekwalificeerd en op lange termijn is het geen goeie beslissing om hen aan te werven. De criteria verlagen heeft ook geen zin: we zoeken mensen die technisch onderlegd zijn, wetenschappelijke voeling en verantwoordelijkheidszin hebben. Daar kan je niet zomaar aan tornen. Het probleem is dat veel laboranten verder studeren. De hogere opleidingen zijn democratischer geworden. Het enige wat we kunnen doen, is sensibiliseren en laborantstudenten ronselen als ze nog op de schoolbanken zitten.”

9. Uitzendconsulent

Startsalaris: 1.850 €

Véro Van den Broecke (26) houdt van aanpakken. Ze studeerde logopedie, maar vond niet meteen het werk dat ze zocht. En dus keek ze uit naar iets anders. “Ik kreeg veel aanbiedingen om als zelfstandige logopedist te beginnen, maar dat wou ik niet doen. De doelgroepen voor zelfstandigen interesseren me ook niet echt. Ik wou in ziekenhuizen en revalidatiecentra werken, maar als zelfstandige krijg je dat soort werk niet. Ik kon wel vervangingen doen, maar dat sprak me ook niet aan. Toen ik 2008 afstudeerde, ben ik via een interimkantoor beginnen werken. Ik stuurde brieven naar revalidatiecentra, maar zonder respons. Ik ben toen terug naar het interimkantoor gegaan en gevraag of ze me geen administratief werk konden geven. Ik wou niet stil zitten. Het sprak hen wel aan, denk ik. Ze vroegen me of ik geen zin had om bij hen te beginnen, tot ik iets vond als logopediste. Ik ben de dag erna begonnen. Ik heb nooit de intentie gehad om in die sector te werken. Maar na vier, vijf weken zei de kantoorverantwoordelijke me dat ze iemand vast zochten en dat ze tevreden over me waren. Ik was ook blij met de job. Het is heel gevarieerd werk: de ene keer administratief, de andere keer commercieel. Je moet vooral heel communicatief zijn. Specifieke diplomavoorwaarden waren er niet, dus solliciteerde ik. En ik werd aangenomen. Sinds oktober 2008 heb ik een vast contract. Of het een handicap is om als logopediste dit werk te doen? Makkelijk is het niet. Ik heb een opleiding gesprekstechnieken gekregen in het bedrijf, maar vooral met de sociale wetgeving heb ik nog een probleem. Ik krijg wel hulp van het hoofdkantoor in Brussel en ik heb ook een cursus gekregen die ik doorgenomen heb. Binnenkort krijg ik daarr een opleiding voor.”

10. Meertalig commercieel medewerker

Startsalaris: 1.802 euro

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar commerciële medewerkers zijn schaars, zeker als ze ook nog meertalig moeten zijn. Bert De Pestel, verantwoordelijke rekrutering bij Securitas: “We krijgen heel veel cv’s binnen, maar het is moeilijk om de juiste persoon te vinden. Op diploma’s selecteren we niet, motivatie en persoonlijkheid zijn wel belangrijk. We merken dat er heel veel commerciële profielen zijn in de markt, maar die hebben niet altijd de technische kennis die wij vragen. De basisvoorwaarden zijn klantgerichtheid, overtuigend overkomen, maar daarnaast moeten ze ook ervaring hebben in de bewakingssector, of teminste enige kennis van de sector hebben. Omdat die laatste voorwaarde steeds moeilijker in te vullen is, leiden we ook zelf mensen op als ze voldoende commerciële ervaring hebben. Zo’n opleiding duurt een half jaar tot een jaar. Bij commerciële medewerkers hoeft meertaligheid geen struikelblok te zijn, zolang ze in één van beide landsdelen werken. In Brussel is dat een ander paar mouwen. Hetzelfde geldt voor receptionisten, die meertalig moeten zijn. Meertaligheid is niet evident. En een taal leer je nu eenmaal niet op een paar maanden tijd.”

11. Accountant

Startsalaris: 2.050 € (professionele bachelor), 2.250 € (master hogeschool), 2.450 € (master universiteit)

12. Maatschappelijk assistent

Startsalaris: 1.822 €

13. Administratief verantwoordelijke 1

Startsalaris: 1.790 € (professionele bachelor), 1.950 € (master hogeschool) en 2.140 € (master universiteit)

14. (Bedrijfs)jurist

Startsalaris: 2.198 euro

15. Financieel verantwoordelijke

Startsalaris: 1.800 € (professionele bachelor), 2.010 € (master hogeschool), 2.200 € (master universiteit)  

Tekst Dominique Soenens - Foto  Griet De Koninck

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.