nieuwe jobs

Ondanks een dreigende recessie blijven vele bedrijven volop rekruteren in 2012. Al gaat het vooral om vervangingen, met dank aan de onontkoombare vergrijzing. Vacature telde 19.874 vacatures bij 371 ondernemingen.