freelancers

Marktonderzoek voor 5 dollar of een vertaling voor 1 dollar per uur: op almaar meer websites vinden bedrijven wereldwijd specialisten voor een soms extreem laag loon. Of hoe websites als Twago en Hire The World ook bij ons jobs van hoogopgeleiden onder druk zetten.