Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Minstens 1.830 nieuwe jobs bij de federale overheid in 2013

Discreet, maar grondig. Zo ging Vacature Magazine tewerk om de aanwervingsplannen binnen twaalf zwaarwegende sectoren in ons land te achterhalen. In de eerste helft van 2013 hebben ze 8.580 nieuwe jobs in petto, inclusief vervangingsaanwervingen. Welke bedrijven werven aan?

Federale overheid

 

Huidig
aantal
werknemers
(België)

Geplande
aanwervingen
eerste helft
2013

Defensie

33.000

1.830 (voor heel 2013)

FOD Financiën

27.461

N.B. *

FOD Justitie

12.928

N.B. *

FOD Binnenlandse Zaken

5.410

N.B. *

Regie der Gebouwen

1.100

N.B. *

FAVV

1.325

N.B. *

* Werven aan, maar wensen voorlopig geen definitieve cijfers te communiceren.

Bron: Selor, Defensie

Militairen gezocht

  • Hoeveel vacatures de verschillende FOD’s in 2013 beschikbaar hebben, is helemaal nog niet duidelijk. De precieze impact van het recente begrotingsconclaaf op de personeelsplannen is namelijk nog niet bekend. Voor een aantal overheidsdiensten is zelfs het personeelsplan van 2012 nog niet goedgekeurd.
  • Eén ding is zeker: de federale overheid slankt al jaren af, en blijft nog een tijd op dieet. Eind 2007 telde de federale overheid in totaal 83.033 werknemers, vandaag zijn er dat nog 79.802.
  • Selor, de rekruteringsdienst van de federale overheid, stipt aan dat een aantal FOD’s in 2013 niettemin nood zullen hebben aan vers bloed. Vooral de FOD Financiën is op zoek naar criminologen, juristen en economisten, in het kader van de strijd tegen fiscale fraude. Meer nog, in 2012 gingen er bij de FOD Financiën 1.400 ambtenaren met pensioen. Vervangingsaanwervingen staan dus wellicht op stapel.
  • Ook knelpuntprofielen (ingenieurs, ICT’ers en andere technische profielen) mogen zich aanmelden bij Selor. Sommige FOD’s zoeken zelfs zeer specifieke profielen: gevangenispersoneel voor de FOD Justitie, ingenieurs bouwkunde voor de Regie der Gebouwen, medewerkers voor de 112-alarmcentrale voor de FOD Binnenlandse Zaken, inspecteur voor de FAVV …

Bekijk de andere sectoren die aanwerven in 2013