Een werkdag van een regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos

Patrick Huvenne

Functie: regiobeheerder
Organisatie: Agentschap voor Natuur en Bos

Elke week blogt m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan regiobeheerder Patrick.

Hoewel we vaker groepen mogen ontvangen en rondleiden in onze prachtige domeinen, ook tijdens weekenddagen, heb ik toch een ongewoon weekend achter de rug. Vrijdag werd het prestigieuze LIFE+-project OZON officieel gelanceerd in het Bosmuseum in Groenendaal. Onder meer Europees president Herman Van Rompuy, Brussels minister Huytebroeck en vertegenwoordigers van de Vlaamse ministers Schauvliege en Crevits gaven toelichting bij dat Europese project dat de versnippering van het Zoniënwoud door de verschillende verkeersassen moet tegengaan.

Het Zoniënwoud is een groot boscomplex van ruim 5.000 hectare (zo’n 10 000 voetbalvelden) dat beheerd wordt door zowel het Vlaamse Gewest (56%), het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (38%) als het Waalse Gewest (6%). Onder meer de spoorweg tussen Brussel en Luxemburg, de ring rond Brussel, de E411 en verschillende lokale wegen delen het woud op in blokken. Die infrastructuur hindert de dieren die van het ene gebied naar het andere willen trekken. Tegelijk ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties wanneer dieren de verbindingswegen proberen over te steken.

Het vierjarige OZON-project focust op de ecologische Ontsnippering van het ZONiënwoud. Daartoe komen er verschillende constructies, zoals een groot ecoduct over de R0, tussen Groenendaal en Waterloo, vier boombruggen over de R0 en E411, en drie ecotunnels, die onder de weg door worden geboord. Tegelijkertijd passen wij als bosbeheerders onze beheermaatregelen aan met onder meer een natuurvriendelijke herinrichting van de bosranden en een aanpassing van de recreatiezones.

Om de ontsnippering van het Zoniënwoud te financieren is een budget van 6.716.040 euro beschikbaar gesteld, waarvan de EU de helft bijdraagt. Naast het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap voor Wegen en Verkeer en Leefmilieu Brussel zullen ook de gemeenten Hoeilaart en Overijse en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een deel van de financiering op zich nemen.

Verschillende collega’s hadden de voorbije weken hard gewerkt om van dit feestje een succes te maken en de aanwezigen hebben in elk geval kunnen vaststellen dat er dynamiek schuilt in het team rond het OZON-project! Alvast fijn om op zo’n team beroep te kunnen doen.

Geen twee weken zijn gelijk in deze job, maar de Week van het Bos springt er natuurlijk wel bovenuit. Zaterdagavond werd in het Hallerbos naar aloude traditie de tentoonstelling voor de week van het bos voorgesteld. Meer dan 3.000 kinderen worden daar in deze (en volgende) weken ontvangen door de vrijwillige natuurgidsen. Onze arbeiders hadden stevig doorgewerkt om een nieuwe parking vóór het bosmuseum in te richten en de tentoonstellingsruimte tip top af te werken. Samen met de provincie ontwikkelden onze communicatie-collega’s een workshop ‘Waar is de boswachter?’, zodat de kinderen kennis zullen maken met het brede takenpakket dat het beheer van onze bos- en natuurdomeinen met zich meebrengt. En op de receptie na de toespraken heb ik het enthousiasme gevoeld van al die vrijwilligers, die in hun nopjes waren met het nieuws dat het Hallerbos opnieuw een beetje kan uitbreiden. Zowel omwille van de natuurdoelen voor de Europese topnatuur in Vlaanderen, als om de bosuitbreiding te realiseren, worden gronden aangekocht en bebost of in natuurbeheer genomen. Onze collega die de aankopen verzorgt, en ook op de receptie was, kreeg alvast veel schouderklopjes voor dat belangrijke werk!

Op zondag dan, hebben we het slechte weer getrotseerd. Collega’s boswachters en natuurgidsen van Natuurgroepering Zoniënwoud en van de Natuurgidsen Zuid-West Brabant hebben wandelingen verzorgd in Groenendaal en Jezus-Eik in het Zoniënwoud, en ook in Hallerbos en andere domeinen waren er tal van activiteiten. In het bosmuseum gaf mijn gepensioneerde voorganger in de voormiddag een lezing over ‘de boswachter vroeger en nu’. Daarover valt inderdaad veel te vertellen, er is de laatste jaren veel veranderd. Zelf mocht ik in de namiddag een fietstocht leiden vanaf het Gemeenschapscentrum ‘De Bosuil’ in Jezus-Eik. Mede door het gure weer was de belangstelling beperkt, er waren maar vijf deelnemers… maar niettemin stond de collega van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stipt op tijd aan de brug van Groenendaal, om ons van daar af naar het ecoduct te leiden dat over de spoorweg Lijn 161 is gebouwd. Waar we op vrijdag nog de aandacht vestigden op de bouwplannen van een ecoduct over de Ring 0, was het fijn om hier een ecoduct te bekijken dat net was afgewerkt. Verder fietsten we nog langsheen de boombrug, verschillende tunnels onder de autosnelweg, en vooral door veel regen. Het deed deugd om zondagavond te kunnen afronden bij een warme koffie in de ‘Woudpoort’ in Jezus-Eik. Dat is een voormalige boswachterswoning waar nu fietsen worden verhuurd, een streekproductenwinkel is gevestigd, en info over het bos te verkrijgen is. De sociale werkplaats 3W+ verzorgde een degelijke service.

De week die volgt zal alvast niet rustiger zijn… Dinsdag verkopen we meer dan 14.000 m³ hout uit het Zoniënwoud. Dat wordt maandag nog een hele voorbereiding!