Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Een werkdag op het departement Bestuurszaken van de Vlaamse Overheid

Karolien Van Dorpe
  • Functie: Beleidsmedewerker HRM
  • Organisatie: Departement Bestuurszaken, Vlaamse overheid
  • Diploma: Licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen
  • Geboren in 1985

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Karolien Van Dorpe, beleidsmedewerker HRM bij het departement Bestuurszaken van de Vlaamse Overheid.

Lees de rest van haar werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

rode parkiet7.36 uur: Met de lente in het land slaag ik erin om op de trein nog gauw enkele documenten door te lezen voor feedback, in plaats van mijn gebruikelijke slaapje op de cadans van de treinsporen. Productief van ’s morgensvroeg, dat belooft voor de rest van de dag

8.25 uur: Een aangename verrassing onderweg naar het Boudewijngebouw: in één van de bomen in het parkje zit een rode parkiet vrolijk te fluiten. Ik geef toe: ik heb de naam van het vogeltje via Google opgespoord…

De Personeelspeiling

8.32 uur: Eerste dossier van de dag: de resultaten van de Personeelspeiling voor de volledige Vlaamse overheid.

Ik ga op zoek naar eventuele evoluties die zich aftekenen ten opzichte van de voorgaande edities, en wat personeelsleden nu echt belangrijk vinden wat het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid betreft. Binnenkort duiken we dieper in de cijfers en gaan we op zoek naar achterliggende verbanden en verklaringen voor bepaalde fenomenen. We werken daarbij ook samen met collega’s van Merkenbeleid, die rond het imago van de Vlaamse overheid werken, en collega’s van andere domeinen zoals Welzijn, het Agentschap voor Overheidspersoneel, e.a. Ik steek een tandje bij om zo snel mogelijk aan de Vlaamse regering te kunnen rapporteren over de resultaten, en om samen met de communicatiecollega’s de communicatie via onze website op punt te stellen.

De Vlaamse overheid als aantrekkelijke werkgever

11.40 uur: Ik ga op zoek in het gebouw naar mijn student die het volgende rondetafelgesprek zal leiden rond ‘de Vlaamse overheid als aantrekkelijke werkgever’. Ze studeert aan de UGent en voert gesprekken met personeelsleden van de Vlaamse overheid over de huidige sterktes en zwaktes van ons personeelsbeleid, en hoe we dit personeelsbeleid naar de toekomst toe kunnen verbeteren. Ik neem zelf geen deel aan de discussie, maar probeer ervoor te zorgen dat alles zo vlot mogelijk verloopt. De deelnemers zijn kritisch, maar enthousiast, en de gesprekken leveren een schat aan informatie op over de variatie aan HR-praktijken binnen de Vlaamse overheid.

Timemanagement: er is nog werk aan

15.05 uur: Ik heb inmiddels een agendaprobleem: mijn vorige vergadering duurde langer dan voorzien, waardoor ik hopeloos te laat ben voor de volgende. Ik verwerk nog gauw enkele mails in verband met rapportering en budgetten over de voortgang van een aantal projecten, alvorens ik aan het volgende dossier begin. Tijdens het verlof van een collega-projectleider volg ik ook diens studenten op bij de voorbereiding van hun project. Het is bij momenten een uitdaging om studenten in te wijden in de complexiteit – en tevens rijkdom –  van de Vlaamse overheid!

15.35 uur: Ik bekijk de nota’s van de laatste brainstorm rond een grondige hervorming van de procedures voor in- en doorstroom van personeelsleden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die willen bewegen, dat op een zo vlot en soepel mogelijke manier kunnen doen? Een hele uitdaging maar samen met een heleboel collega’s vanuit de volledige Vlaamse overheid proberen we buiten de platgetreden paden te treden en logische, efficiënte manieren van werken te ontwerpen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.