Een werkdag op de sociale interventiedienst van Stad Antwerpen

Jef Cas

Leeftijd: 54 jaar

Functie: coördinator sociale interventiedienst

Organisatie: Stad Antwerpen

Elke week blogt m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week bloggen vijf medewerkers van Stad Antwerpen over hun job. Vandaag is Jef Cas aan het woord, coördinator van de sociale interventiedienst.

Lees de andere blogs op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Mid-september is bijna het hele team terug op post. In ons landschapsbureau neem ik tijd om vakantiebruin te vergelijken en voor enkele informele babbels om vakantieblues te verdrijven. De collega’s moeten immers terug op pad naar Antwerpse gezinnen met vragen en problemen of opmerkingen over hun buren en buurt.

Als de problemen zich opstapelen achter de voordeur, rollen ze vroeg of laat op straat. Dat willen de stad en het OCMW vermijden. Daarom doen onze maatschappelijke medewerkers in vooraf gekozen straten deur aan deur huisbezoeken. Soms worden de bezoeken ook aangevraagd door andere stedelijke diensten.

Op huisbezoek

Het eerste bezoek gebeurt altijd met twee medewerkers. De één is gespecialiseerd in OCMW en hulpverlening, de ander in de stedelijke dienstverlening zoals woonbegeleiding of het vrijetijdsaanbod. Samen weet je meer dan alleen en om veiligheidsredenen is het beter om met twee te gaan.

Deze voormiddag doorloop ik samen met twee medewerkers en de teamcoach de huisbezoeken van de voorbije zes weken in de Driekerkenstraat. Tijdens deze gesprekken coachen we de medewerkers heel intensief, maar gelukkig gaat het goed met de meeste gezinnen. Er is een vast inkomen, het appartement wordt gehuurd van een goede huisbaas, de kinderen zijn ingeschreven in een school en bij de sportclub, enzovoorts. Enkele gezinnen krijgen een meldingskaart voor zwerfvuil en anderen klagen over beperkte overlast door luidruchtige jongeren, zwaar verkeer of parkeerproblemen. Alle gezinnen krijgen een gratis rookmelder en bij twee bejaarden werd deze ook geïnstalleerd. Drie gezinnen zien wel mogelijkheden om eens een speelstraat of burendag te organiseren.

Opvolging

Bij vier gezinnen blijkt dat de inschrijving in het bevolkingsregister niet overeenstemt met de feitelijke situatie. Vroeg of laat ontstaan er dan problemen met de mutualiteit, met uitkeringen of bij inschrijving van kinderen in de school. Er duiken ook andere problemen op: één gezin woont met vijf kinderen in een vochtig en veel te klein appartement, en een alleenstaande moeder met drie kinderen spreekt geen woord Nederlands en geeft aan dat ze veel schulden heeft. En bij twee gezinnen is de situatie zo complex dat er eerst meer informatie moet ingewonnen worden. Dus terug ‘Er Op Af’! De hoofd-maatschappelijk werker volgt deze dossiers verder op.

Na de middag verwerk ik mijn mails maar er zit niet veel bijzonders tussen. In de werkorganisatie wil ik afbakening en diepgang. We hebben afgesproken dat we in het team alleen uitzonderlijk mails naar de hele ploeg versturen. Nadien volgt er een belangrijk overleg met de personeelsdienst. Langdurige afwezigheid wegens ziekte, de opvolging personeelswaarderingen en voorbereiding van vervangingscontracten vragen veel tijd. Onze maatschappelijk werkers moeten beschikken over een brede kennis en vooral veel ‘goesting’. Daarvoor zijn een intens personeelsbeleid en begeleiding nodig.