Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Een werkdag bij de afdeling Scheepvaartbegeleiding

Stefaan Priem

Leeftijd: 34 jaar

Functietitel: hoofd opleiding en training afdeling Scheepvaartbegeleiding

Organisatie: agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Diploma: master (licenciaatsdiploma) internationale betrekkingen (Universiteit Gent)
 

Elke week blogt een m/v-talent dat aan de slag is bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Stefaan Priem, hoofd opleiding en training afdeling Scheepvaartbegeleiding bij agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Lees de rest van zijn werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Goeiemorgen! Vandaag sneeuwt of regent het niet dus neem ik de racefiets naar het werk. Van deur tot deur is dat 22 kilometer en dat is een perfecte afstand. Bovendien rij ik het grootste deel van het traject langs het kanaal Brugge – Oostende dus heb ik geen last van het verkeer. Na een snelle douche ben ik klaar om opnieuw aan de slag te gaan.

Vandaag heb ik wat tijd voorzien voor enkele van mijn nevenactiviteiten, waaronder de beoordelingen van aanvragen voor verklaring van vrijstelling van loodsplicht. Volgens de Vlaamse wetgeving is elk schip dat naar de havens van Zeebrugge of Oostende vaart verplicht een loods aan boord te nemen, die het vaartuig veilig de haven binnenbrengt. Kapiteins die heel regelmatig naar deze havens varen kunnen echter een verklaring van vrijstelling krijgen. Hier komt een behoorlijke papierwinkel en een theoretisch en praktisch examen bij kijken. Dit alles wordt door het Loodswezen en ikzelf georganiseerd. Het is een puur administratieve taak, maar wel een welkome afwisseling. Bovendien is het de eerste opdracht die ik bij mijn indiensttreding toegewezen kreeg dus ik heb er wel een beetje een band mee. Over de verklaring van vrijstellingen loopt in opdracht van de Europese Commissie een studie-opdracht die wil nagaan hoe de lidstaten hiermee omgaan. Er is ons gisteren een heel strak tijdschema opgelegd voor de aanlevering van onze gegevens, waardoor hiervoor ook een extra inspanning nodig is.

Daarna volgt een kort overleg met het waarnemend afdelingshoofd van onze organisatie. Het eigenlijke afdelingshoofd gaat eind deze maand met pensioen en er moeten nog wat praktische afspraken te worden gemaakt hoe de periode tot de aanstelling van het nieuwe hoofd overbrugd moet worden. Ik ben immers secretaris van het Directieteam, zowat de belangrijkste vergadering binnen de afdeling.

Na de lunch maak ik een inventarisatie op van de wijzigingen die moeten gebeuren in het Training Management System, een overzicht dat de standaarden aangeeft voor het opleiden en trainen van VTS Personeel (Vessel Traffic Services).

Het zorgt ervoor dat er voor alle functies die een verkeersleider moet uitoefenen adequate opleiding is voorzien. Gezien het dynamisch karakter van de functie verkeersleider en aangezien er recent een ingrijpende wijziging voor de herhalingstraining heeft plaatsgevonden, moet het TMS worden aangepast.

Tot slot hou ik met het celhoofd VTS een korte bespreking van de opleiding regioverkeersleider. Een regioverkeersleider is het hoofd van wacht op de verkeerscentrale en geeft leiding aan de verkeersleiders die op dat moment actief zijn. De komende maanden gaan twee personeelsleden in de functie regioverkeersleider met pensioen en hun opvolgers moeten nog worden aangeduid en opgeleid. We bekijken of de functieomschrijving nog steeds actueel is, en wat de toelatingsvoorwaarden zullen zijn om te kunnen solliciteren voor de functie. Ook maken we een oplijsting van alle opleidingen die de kandidaten zullen moeten volgen en welke vaardigheidsniveaus aan welke competenties moeten worden gekoppeld.

Buiten is de wind aangewakkerd in vergelijking met deze ochtend en dat is minder nieuws want ik heb de wind op kop zo meteen. Snel dus wat warme kleren aantrekken en terug de fiets op!