Een werkdag bij Onroerend Erfgoed

Christine Vanthillo (65)
  • Functie: Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed-interieur
  • Organisatie: Onroerend Erfgoed
  • Diploma: kunstgeschiedenis

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Christine Vanthillo (65), erfgoedconsulent bij Onroerend Erfgoed.

Lees over de rest van haar werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

De afdeling Beheer van het agentschap Onroerend Erfgoed spitst zich toe op bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed, vanuit een centrale en vijf provinciale diensten. Als erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed in Limburg, met als specialisatie historische interieurs en kerkelijk erfgoed, zorg ik onder meer voor de adviesverlening aan eigenaars van beschermd erfgoed, of de begeleiding bij restauratiedossiers.

Na het lezen en behandelen  van enkele mails begint de werkdag  met het tweewekelijks teamoverleg. Zo blijven we op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen ons agentschap, welke besprekingen lopen en welke beslissingen genomen zijn. Vandaag zijn bovendien enkele Brusselse collega’s van het team Premies op bezoek. Zij zorgen ervoor dat de premies voor bijvoorbeeld restauratie of onderhoud van onroerend erfgoed  vastgelegd en uitbetaald worden. Ze lichten ons hun nieuwe taakverdeling toe en we bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de samenwerking zo vlot mogelijk verloopt.

De namiddag breng ik door aan mijn bureau. Daar ligt immers het restauratiedossier van de Sint-Genovevakerk in Zepperen (Sint-Truiden) te wachten op advies. Het dossier is mij niet onbekend. Ik heb vooraf  al overleg gehad met de opdrachtgever en de ontwerper. De kleurige neogotische ramen van de kerk worden gerestaureerd en vervolgens teruggeplaatst in het koor achter beschermbeglazing. Zo komen de voorstellingen uit het leven van Christus, Genoveva en Trudo terug tot hun recht en zullen de glasramen in de toekomst gevrijwaard blijven van slechte klimatologische omstandigheden.

Ik pluis de nota’s, plannen en lastenboeken uit, en evalueer of de voorgestelde ingrepen, technieken en materialen de erfgoedwaarde van het monument respecteren. Werden de glasramen al eerder herlood? Moet er glas vervangen worden of kunnen de breuken gelijmd worden? Het dossier is in grote lijnen in orde zodat ik een gunstig advies met enkele opmerkingen kan invoeren in het dossierbehandelingssysteem.