Een werkdag als verantwoordelijke kinderopvang

Lies Mulkens
  • Leeftijd: 36
  • Functie: Verantwoordelijke Stedelijke initiatieven buitenschoolsekinderopvang
  • Organisatie: Stad Gent
  • Diploma: bachelor in de gezinswetenschappen

Elke week bloggen m/v met talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over hun job. Deze week is het de beurt aan medewerkers van de buitenschoolde kinderopvang van Stad Gent. Vandaag vertelt Sofie Mulkens (36) over haar dag.

Lees ook over de werkweek van haar collega's op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Ik werk bij Stad Gent als verantwoordelijke van drie STIBO’s, Stedelijke initiatieven buitenschoolsekinderopvang: STIBO Westerhem, STIBO Van Monckhoven en STIBO Het Prisma. In deze STIBO’s worden kleuters opgevangen voor en na school, tussen de middag en op woensdagnamiddag.

In de namiddag doen de kleinste kleuters er een dutje. Tijdens de vakantieperiodes bieden wij ook opvang aan kinderen tot en met acht jaar. Mijn drie STIBO’s zijn gekoppeld aan een school. Er is een fijne samenwerking tussen de school en het STIBO. We maken dan ook regelmatig gebruik van elkaars lokalen.

Koffiemoment voor ouders

Ik start om iets voor half tien in STIBO Het Prisma. Ik vang nog net een glimp op van enkele ouders. Iedere woensdagvoormiddag organiseren wij een koffiemoment voor ouders. Meestal wordt er gewoon wat gepraat, maar in het verleden hielpen de ouders ook om onze snoezelruimte vorm te geven en snoezelmateriaal te knutselen.

Ik bekijk de inschrijvingen voor de grote vakantie en maak hiervan een samenvatting om over te maken aan STIBO De Panda. Tijdens de vakanties is STIBO Het Prisma gesloten en vangen wij enkele van ‘onze’  kinderen op in STIBO De Panda. Ik kopieer enkele inlichtingsfiches en scan ondertussen een factuur in voor de boekhouding.

Teamoverleg

Tegen half elf is het tijd voor het teamoverleg. Binnenkort is er met de directie van de Freinetschool Het Prisma een overleg over de klasondersteuning het komende schooljaar. Opmerkingen en voorstellen tot veranderingen worden genoteerd. Daarnaast wordt er op vraag van onze pedagogische begeleidingsdienst besproken welke vormingen we graag zouden volgen.

Ons teamoverleg sluiten we af met het bespreken van de vakantiewerking. Tijdens de grote vakantie worden er in al de opvangvoorzieningen van Stad Gent themaweken uitgewerkt en in samenspraak met STIBO De Panda neemt STIBO Het Prisma de planning en uitwerking van twee themaweken op zich.

Vakantieopvang

Net voor lunchtijd rijd ik naar STIBO Van Monckhoven. Met begeleider Peter bespreek ik de vergadering van het webteam. Peter gaat in de toekomst het bijwerken van de website en het plaatsen van foto’s op zich nemen. Ik overloop met Peter ook de inschrijvingen voor de vakantie en vul de Excel-lijsten aan om een overzicht te krijgen van het aantal aanwezige kinderen, welke maaltijden er besteld moeten worden, hoeveel kinderen er een vieruurtje van onze STIBO gebruiken en met hoeveel kinderen we op uitstap gaan.

Op sommige dagen zijn we echt wel volzet! Hiermee ben ik eigenlijk een hele tijd bezig. Dit wordt onderbroken door een telefonisch overleg met André, mijn regio-coördinator, over de opvolging van een vergadering van vorige week en een afspraak voor een overleg samen met collega-verantwoordelijken komende week.  Rond 14 uur heb ik een gesprek met een ouder over de opvang van zijn kinderen om daarna weer verder te gaan met het invullen van het Excel-bestand. Ik maak nog een verslag voor het departementshoofd.

Ik bespreek met Claudine en Annelies de themaweek ‘wellness’. Ik stuur nog een mail naar de directie van BS Van Monckhoven met een vraag over de facturatie van een bepaald kind. Ik had me voorgenomen om de verlofbladen bij te werken maar hier kom ik niet toe, ik had immers beloofd om ook even in STIBO Westerhem binnen te springen.

Computer defect

Na het vieruurtje vertrek ik naar STIBO Westerhem. Ik contacteer collega Bjorn omtrent een ziek personeelslid. Ik had gepland nog een factuur in te geven in het boekhoudkundig programma en het planningsblad bij te werken maar de computer in STIBO Westerhem blijkt defect te zijn en meegenomen te zijn voor nazicht.

Ik bekijk ook hier even de aantallen van de vakantieopvang en neem de tijd om de dag af te sluiten met gesprekken met ouders en kinderen.  Zo is het al snel 18 uur. Tijd om de dag af te sluiten en naar huis te gaan.