Een werkdag als leeszaalverantwoordelijke in de bibliotheek

Patrick Meir
  • Leeftijd: 53 jaar
  • Functie: archiefmedewerker/registrator
  • Organisatie: TRAM 41(Turnhoutse Route Archief en Musea)
  • Diploma: A2 Handel

Elke week blogt m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week laten we Patrick Meir aan het woord, archiefmedewerker bij TRAM 41.

Lees over de rest van zijn werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Na mijn dagelijks ochtendritueel vertrek ik rond 8.15 uur (al naargelang de weersomstandigheden) met de fiets (10 minuten) of te voet (20 minuten) naar mijn werkplaats: het Stadhuis op de Grote Markt in Turnhout. Sinds 1977 leg ik dit traject al af. Omdat ik in dezelfde stad woon, is urenlang fileleed mij onbekend.

Na passages op de diensten Secretariaat en Personeelsmanagement muteerde ik enkele jaren geleden naar TRAM 41: het samenwerkingsverband tussen de verschillende stedelijke musea (Begijnhofmuseum, Taxandriamuseum, Nationaal Museum van de Speelkaart en het Stadsarchief).

Vier werkdagen per week voer ik de technische werkzaamheden van registrator uit: het opmeten en fotograferen van objecten. Een wetenschappelijk onderlegde collega beschrijft de museale voorwerpen. Nadien breng ik alle gegevens over in een computerapplicatie.

Eén dag per week werk ik specifiek voor het Stadsarchief. Dan ben ik leeszaalverantwoordelijke, zoals vandaag. Sinds oktober 2012 beschikt het Stadsarchief over een ruime, moderne leeszaal.

Het Stadsarchief bewaart een schat aan informatie: een uitgebreide krantencollectie; registers van de Burgerlijke Stand; parochieregisters; bidprentjes en doodsbrieven; foto’s, postkaarten en prenten, boeken over de Antwerpse Kempen (met online catalogus), algemene items en naslagwerken, openbare en privé-archieven; charters; kadasterkaarten, enz.

Vóór de deuren openen om 9 uur doe ik mijn ronde in de leeszaal en de kelderverdieping om het alarm af te zetten. Stoelen, boeken en registers ordenen, computers en scanner opzetten, ontvochtigers leegmaken, kassa nakijken enz.

De eerste klanten bieden zich aan om 9.30 uur. Het zijn verwoede en ervaren genealogen die geen begeleiding en/of uitleg nodig hebben.

Een collega legt intussen een aantal boeken klaar voor het bezoek van 13 leerlingen en 1 leerkracht van OKAN (= Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers). Zij krijgen een kort overzicht van de boekdrukkunst van de 16de eeuw tot nu.

De taken die ik tussendoor aanpak, zijn heel divers: gescande aktes van de Burgerlijke Stand benoemen, onze fototheek op de website van ‘Erfgoedbank Noorderkempen’ opladen, gedigitaliseerde films beschrijven en historische gegevens opzoeken. Allemaal zaken die voor ons nageslacht wel eens bijzonder nuttig kunnen zijn.

Later in de voormiddag melden zich twee nieuwe bezoekers aan. Een uitdaging! Ik leg hen de werking van onze leeszaal uit. Ze hebben hun bezoek blijkbaar goed voorbereid via de website van ‘Archiefbank Vlaanderen’. Hun zoektocht leidt naar politieke gevangenen uit onze streek tijdens wereldoorlog I. Ik raadpleeg de plaatsingslijst en haal de archiefdozen van het Rode Kruis op in onze archiefruimte. Bij hun vertrek informeer ik toch of hun zoektocht iets opleverde, en ze knikken bevestigend. Altijd fijn!

De voormiddag eindigt om 12.30 uur. Tijdens de middagpauze van een half uurtje versterken we de innerlijke mens, om de deuren opnieuw te openen om 13 uur.

De eerste klant van de namiddag heeft interesse in een moord, gepleegd in een drankgelegenheid te Turnhout in maart 1900. Waar vind ik hier meer gegevens over? ’t Stadsarchief beschikt over een uitgebreide krantencollectie vanaf de 19de eeuw. De editie van De Kempenaar van 31 maart 1900 bevat een artikel over deze misdaad. Ik neem enkele scans en de klant gaat met de gevraagde informatie naar huis. De plaats van het delict vind ik helaas niet terug in de boeken van de volkstelling.

In de loop van de namiddag meldt zich een ‘gloednieuwe’ bezoekster aan. Zij startte recent met de opmaak van haar stamboom. Ik leg haar uit hoe ze haar stamboomgegevens het best opzoekt in onze leeszaal. Omwille van de wet op de privacy bewaart het Stadsarchief de registers van de Burgerlijke Stand van zodra ze 100 jaar oud zijn. De recentere registers kan je pas raadplegen na schriftelijke toelating van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg. De dienst Burgerzaken bewaart deze boeken. De dame is op zoek naar het adres van enkele van haar familieleden in Turnhout rond 1900. Hiervoor raadpleeg ik de boeken van de volkstellingen. Gelukkig vind ik de info snel op basis van de alfabetische index.

Het einde van de werkdag nadert; de bezoekersruimte sluit om 16.30 uur. Na sluitingstijd doe ik een rondgang door de leeszaal en de kelderverdieping: computers en scanner afzetten; lichten uit, deuren toe and last but not least: het alarm opzetten.

Hopelijk heb ik het publiek goed geïnformeerd en verder geholpen met hun opzoekingen zodat ze met een tevreden gevoel huiswaarts keren, net zoals ondergetekende.

Morgen wacht me weer de registratie van de collecties van onze stedelijke musea.