"Is efficiëntie het enige criterium waarop we de overheid willen en moeten beoordelen?"

Een nieuwe zomer, een nieuwe dip op de arbeidsmarkt: zo gaat het nu al enkele jaren, sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Het aantal vacatures bij de VDAB nam op jaarbasis af, al was er een duidelijk verschil bij hoogopgeleiden (+3,1%) en laaggeschoolden (-11,2%).

Bij de eerste groep is er ondanks de crisis een ‘war for talent’, de laatste groep krijgt zware klappen te incasseren. Het illustreert een al langer bekend, maar zich steeds scherper aftekenend verschijnsel: een arbeidsmarkt waarin hoog- en laagopgeleiden uit elkaar groeien.

Het doet de vraag rijzen over hoe de samenleving omgaat met die groeiende tweespalt. Een legertje laaggeschoolden dat moeilijk of niet aan de bak komt en structureel in de werkloosheid dreigt te verzeilen, is een maatschappelijk probleem waar we niet omheen kunnen. En een aanzet tot een mogelijk antwoord vindt u terug in dit nummer van Vacature: jobconsulenten bij het OCMW van Gent begeleiden enkele van hun vaste klanten naar een vaste job op de reguliere arbeidsmarkt.

Lovenswaardig, want begeleiding en opleiding zijn het middel bij uitstek om dit soort kansengroepen aan een beter lot op de arbeidsmarkt te helpen. Maar misschien zit er ook wel iets in een voorstel dat Mireille Deziron, directeur van Jobpunt Vlaanderen, ooit in dit blad deed: de overheid moet volgens haar werkgelegenheid bieden aan laaggeschoolden die elders moeilijk aan de bak komen. Aan mensen die zelfs niet gebaat zijn bij opleidingen. De terugkeer van koffiemadammen en klusjesmannen bij de overheid, om het wat kort door de bocht te zeggen. Het is geen populair verhaal, nu Europa overheden oproept om radicaal te snijden in uitgaven. De tegenwind tegen dat idee is dus begrijpelijk, maar Dezirons argumenten snijden toch hout: het alternatief is dat mensen in dat soort jobs anders werkloos worden en onherroepelijk dreigen weg te zinken in langdurige werkloosheid. En zo kosten ze de samenleving nog meer. Bovendien verliezen ze via een job bij de overheid niet de voeling met de arbeidsmarkt. Want uiteindelijk is er geen betere springplank naar een nieuwe job dan al een job hebben. Trouwens, is efficiëntie het enige criterium waarop we de overheid willen en moeten beoordelen?

Eens? Oneens? Geef je mening via de hashtag #overheid.