Universitair ziekenhuis Saint-Luc wint brons in de categorie social profit

Het Universitair ziekenhuis Saint-Luc werd opgericht in 1976 en is zowel in België als internationaal een referentiecentrum voor verschillende pathologieën. De missie van het ziekenhuis? Uiteraard aan de patiënten kwaliteitsvolle zorg bieden en zorgmedewerkers opleiden, maar als universitair ziekenhuis dat aan de UCL verbonden is, ook ambitieuze klinische onderzoeken opzetten in zeer gespecialiseerde domeinen. Met een constant groeiende activiteit en een zakencijfer van 500 miljoen euro, stelt het ziekenhuis zich op als een centrale speler in de gezondheidszorg. Om maar één voorbeeld te geven: het ziekenhuis is elk jaar goed voor 475.000 consultaties en meer dan 20.000 chirurgische ingrepen.

Het Universitair ziekenhuis Saint-Luc is trouwens een van de belangrijkste private werkgevers in het Brussels Gewest. In totaal zijn er 5.500 medewerkers in de meest diverse functies: 18 procent medisch personeel, 38 procent verplegend personeel, 14 procent arbeiders, 16 procent administratief personeel, 13 procent paramedisch personeel en 1 procent technici. Elk jaar verwelkomt het ziekenhuis ook zo’n 2.000 stagiairs.

Enkele vragen aan Christine Thiran, HR-directeur

Jullie hebben werknemers van 73 verschillende nationaliteiten. Is dat een bewuste keuze?

“We hebben niet echt een actief diversiteitsbeleid, zoals dat bij sommige organisaties bestaat om hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen. Onze sociale verantwoordelijkheid zit vervat in onze missie. Sommige mensen uit het buitenland komen speciaal bij ons werken, al zijn dat wel de uitzonderingen. De diversiteit van ons personeel heeft vooral te maken met de multiculturaliteit van Brussel. Het is geen bewuste keuze, maar wel een realiteit en een zeer mooie realiteit bovendien.”

72 procent van jullie personeel zijn vrouwen, maar hoeveel zitten er in het directiecomité?

“Het is duidelijk dat de vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in de medische en de paramedische functies, maar minder in beleidsfuncties. Desondanks ben ik een vrouw de je te woord staat. Vandaag telt het directiecomité drie vrouwen op een totaal van tien leden. Dat is nog altijd weinig, maar er is duidelijk een evolutie bezig. We proberen echt om te rekruteren in functie van de competenties en zonder enig taboe. Zo hebben we onlangs nog een vrouw van ouder dan vijftig aangeworven voor een belangrijke functie. Ook de leeftijd vormt geen barrière.

Ziekenhuizen moeten heel veel taken verzekeren met weinig middelen: staan jullie medewerkers onder druk?

“Wij werken niet top-down, maar vertrekken van het terrein. Ik zeg elke dag dat iedereen plezier moet scheppen in zijn job. Het personeel erbij betrekken, maakt deel uit van onze cultuur. Toch moeten we erkennen dat het stressniveau hoog is, dat er zoiets bestaat als een burn-out en dat dit onrustwekkend is. We zijn er ons van bewust en gaan binnenkort trouwens in samenwerking met de sociale partners een enquête over welzijn lanceren. Op die manier kunnen we de situatie inschatten en de nodige maatregelen treffen.”

Waarom is het UZ Saint-Luc de beste werkgever?

Relevantie

Het Universitair ziekenhuis Saint-Luc onderscheidt zich door een expertise in talrijke medische specialisaties. Er werken geeft een gevoel van trots, dat opweegt tegen de lokroep van de winst.

Zelfstandigheid

Personeel bij het beleid betrekken, maakt deel uit van de cultuur van Saint-Luc. Enkele maanden na hun aanwerving worden de nieuwe leiders uitgenodigd om een ‘verbazingsverslag’ in te dienen bij het directiecomité.

Interne mobiliteit

Door zijn grootte en door de verscheidenheid aan aanwezige functies biedt de organisatie heel wat mogelijkheden voor mobiliteit en dat zowel verticaal, als horizontaal.