UZ Leuven wint goud in de categorie social profit

Met ongeveer 10.000 medewerkers is UZ Leuven de grootste universitaire ziekenhuisgroep van ons land. Het ziekenhuis bestaat uit verschillende campussen, naast Gasthuisberg zijn er nog vier andere.

De fundamenten van het ziekenhuis zijn klinische zorg, wetenschappelijk onderzoek en een continue ontwikkeling en opleiding. Daarbij staat kwaliteitsvolle patiëntenzorg centraal. Als universitair ziekenhuis leidt UZ Leuven niet alleen toekomstige artsen op, maar speelt het ook een belangrijke rol op het vlak van baanbrekende geneeskunde.

Artsen, verpleegkundigen en paramedici zijn natuurlijk noodzakelijk, maar er zijn ook andere functies die een ziekenhuis draaiende houden, zoals financiële experts, administratieve talenten, informatici, ingenieurs, onderhoudspersoneel en medewerkers in de keuken keuken. Ook voor die functies zorgt UZ Leuven zelf en doen ze geen beroep op externe firma’s.

Enkele vragen aan Marianne Vael, personeelsdirecteur

Jullie zeggen een stabiele werkgever te zijn. Wat bedoelen jullie daar precies mee?

“Wie ervoor kiest om bij UZ Leuven te werken, kiest niet voor een eendagsvlieg, maar voor een stabiele werkgever die een loopbaan aanbiedt. Wie bij ons start, kan zijn loopbaan volledig uitbouwen in het ziekenhuis. Er zijn tal van mogelijkheden.”

Maatschappelijke relevantie is voor jullie ook een troef. Hoe belangrijk is dat voor de werknemers zelf?

“We doen heel wat pionierswerk en hebben daardoor een bepaald imago, niet alleen als werkgever, maar ook in de gezondheidssector. Daardoor voelen mensen, die willen bijdragen aan de maatschappelijke relevantie, zich aangetrokken. We zien dat heel duidelijk aan de profielen die bij ons solliciteren en werken. We hebben bijvoorbeeld een project in Afrika, heel wat van onze medewerkers gaan, zonder dat wij dat vragen, in hun vrije tijd ter plekke zorg verlenen.”

De ziekenhuizen hebben veel werk en weinig middelen: staan jullie werknemers onder druk?

“We proberen samen met de directie en werknemers te bekijken hoe we met minder middelen hetzelfde werk kunnen doen. Dat betekent dat we heel regelmatig daarover reflecteren. We proberen de werknemers zo dicht mogelijk in dit proces te betrekken zodat zij mee aan de basis liggen van het efficiënter maken van de methodes. We houden de vinger aan de pols om te weten wat er bij onze medewerkers leeft. Zo kunnen we vooruitziend werken, wat voor minder stress zorgt.”

Waarom is UZ Leuven de beste werkgever?

Respect

Respect is een cruciaal begrip in UZ Leuven. Het staat los van hiërarchie, waardoor de leidinggevende dicht bij de werknemers op de werkvloer staat.

Innovatie

UZ Leuven pioniert en ligt aan de basis van vele vernieuwingen in de sector. Dat kan een bedrijf pas doen als er ruimte is voor creativiteit, innovatie, nieuwe technologieën en organisatiemodellen.

Kwaliteit

UZ Leuven was het eerste ziekenhuis in België dat de internationaal erkende JCI-accreditatie (Joint Commission International) toegekend kreeg, een keer in 2010 en in 2013 opnieuw. Het is een erkenning van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid.