Siemens wint goud in de categorie profit

De Siemens-groep is een globale speler met een aanwezigheid in meer dan 190 landen. Ze beantwoordt dan ook aan de grote uitdagingen van de toekomst: groenere energie produceren, de leefbaarheid en de mobiliteit in de steden verbeteren, bijdragen aan performante en toegankelijke gezondheidszorgen en de competitiviteit van de industrie verbeteren. Siemens heeft in België meer dan 2.000 werknemers in dienst en maakt er dan ook een erezaak van om de internationale standaarden toe te passen, in moeilijke economische periodes de werkgelegenheid te beschermen en te investeren in de continue opleiding van zijn werknemers.

Sinds de reorganisatie van de groep is Siemens België ‘lead country’ voor Algerije, Marokko en Tunesië, wat betekent dat het de oplossingen van de groep commercialiseert in Franstalig Afrika. Op die manier onderstreept Siemens zijn diversiteitsbeleid, vooral dan ten opzichte van profielen met een migratieachtergrond. Het is in deze context dat de Belgische afdeling zich ook profileert als een toegangspoort in de groep, door zijn wereldwijd rekruteringsplatform. Enkele van de belangrijke criteria hierbij zijn de wil om te evolueren in een internationale context, de kennis van twee of drie talen, waaronder het Engels, de bereidheid om zowel geografisch als functioneel mobiel te zijn, een sterk vermogen om in projectteams te werken, enzovoort.

Enkele vragen aan Lieven Huygens, Talent Manager

Bij Siemens kan je dus niet alleen als ingenieur het geluk vinden?

“We krijgen wel veel dergelijke kandidaten binnen, wat bevestigt dat we een aantrekkelijke werkgever zijn voor ingenieurs, zowel burgerlijk als industrieel en zowel mannen als vrouwen. Dat moedigt ons ook aan om proactief zijn bij de hogescholen en de universiteiten om ons goede imago te versterken. Het spel is nooit definitief gewonnen. Dat gezegd zijnde: Siemens rekruteert niet alleen ingenieurs, we bieden ook mooie kansen in ondersteunende functies, zoals het beheer van de logistieke keten bijvoorbeeld, maar ook voor financiële profielen. Die laatste zijn trouwens heel belangrijk voor ons, want de oplossingen die wij onze klanten bieden zowel op het technisch als op het financieel vlak moeten uitmuntend zijn. We moeten onze communicatie daarover versterken, want we stellen vast dat deze profielen er niet altijd aan denken om bij ons te solliciteren.”

Moet je ervan overtuigd zijn dat “techniek de wereld gaat redden” om bij jullie te solliciteren?

“De groep biedt op mondiaal vlak enorme kansen voor wie wil werken in onderzoek en ontwikkeling. Maar in België zijn we, op enkele uitzonderingen na, vooral gericht op de oplossingen voor onze klanten. De profielen die we zoeken moeten zich dus vooral een commerciële ingesteldheid hebben, zo denken we bijvoorbeeld maar aan handelsingenieurs en projectingenieurs. Maar het is wel waar dat de technologische producten en de diensten die we aanbieden als doel hebben om oplossingen te bieden voor de grote uitdagingen van onze tijd, zoals energie, mobiliteit, gezondheidszorg en de concurrentie in onze industrie.”

Siemens België is sinds enige tijd ‘lead country’ voor Algerije, Marokko en Tunesië. Bieden jullie dan ook echte kansen op het gebied van diversiteit?

“Aangezien we vanuit België ook onze commerciële activiteiten versterken in Franstalig Afrika, zoeken we vooral profielen die goed Frans spreken. Wat onze activiteiten in de Maghreb betreft, zoeken we inderdaad profielen die de Arabische cultuur begrijpen. Dat opent vooral mogelijkheden voor profielen met een migratieachtergrond.”

Waarom is Siemens de beste werkgever?

Verschillende activiteiten

Siemens biedt oplossingen aan op het gebied van energie, gezondheidszorg, mobiliteit en de industrie. Het gaat dus om sleutelsectoren voor de toekomst van de planeet, die voor ingenieurs heel belangrijke uitdagingen betekenen.

Gevarieerd aanbod

Er zijn functies die openstaan voor ingenieurs (project manager, sales manager, people manager …), maar ook voor andere profielen (financiën, HR …) Allen bieden ze een waaier van mogelijkheden voor interne groei.

Internationaal

Siemens is actief in 190 landen, verspreid over de hele wereld. Dat biedt reële kansen voor al wie zijn talenten globaal wil ontplooien.