Mag men mij een job weigeren omdat ik te ver woon?

"Ik heb gesolliciteerd bij een bedrijf, maar werd geweigerd omdat ik te ver zou wonen. Mag men mij daarvoor uitsluiten? Is dat geen discriminatie?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Discriminatie is verboden

De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 verbiedt discriminatie in de arbeidsbetrekkingen. Deze wet is onder meer van toepassing op de voorwaarden voor toegang tot arbeid, inclusief op de aanstellingscriteria gehanteerd bij de aanwerving.

De woonplaats of de afstand van de woonplaats tot een bedrijf kan een aanwervingscriterium zijn.

Wat is discriminatie?

Er is sprake van discriminatie wanneer men iemand, op grond van een beschermd criterium, ongunstiger behandelt dan een ander in een vergelijkbare situatie en dit onderscheid niet kan rechtvaardigen. Discriminatie kan direct of indirect zijn. De rechtvaardigingsmogelijkheden zijn in de wet voorzien.

De beschermde criteria zijn limitatief opgesomd in de wet (het gaat om leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing, taal, gezondheidstoestand, …).

De woonplaats is geen beschermd criterium.

Conclusie

Aangezien de woonplaats of de afstand van de woonplaats tot een bedrijf niet opgenomen is in de limitatieve opsomming van de beschermde criteria, kan een onderscheid op basis daarvan geen discriminatie uitmaken.

Het niet aanwerven van een sollicitant omdat hij te ver woont, is dus geen discriminatie.