KU Leuven wint brons in de categorie non-profit

Wetenschappelijk onderzoek vormt de ruggengraat van KU Leuven en de voedingsbodem voor haar andere opdrachten: onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Het streven naar excellentie in elk van deze domeinen binnen een context waar elke dag meer dan 100 nationaliteiten elkaar ontmoeten, maakt van de universiteit een unieke werkomgeving. Als één van de grootste werkgevers in België biedt KU Leuven werk aan meer dan 13.000 mensen in een context waar meer dan 100 nationaliteiten elkaar ontmoeten.

Er werken drie groepen medewerkers: professoren, overige onderzoekers en niet-academische functies (administratieve en financiële profielen, HR- en communicatiespecialisten, IT’ers en ingenieurs, technici en laboranten, enzovoort).

Enkele vragen aan Ann Schillemans, hoofd HR, Talent en Ontwikkeling

Vorig jaar wonnen jullie in de categorie non-profit. Hebben jullie dit jaar een tandje bij gestoken?

“Het uitbouwen en implementeren van een duurzaam HR-beleid is een continu proces. Accenten zoals aandacht voor loopbaanontwikkeling en het versterken van het leiderschap binnen de organisatie zijn al langer belangrijke prioriteiten. We hebben het voorbije jaar dan ook verder gebouwd en een aantal nieuwe initiatieven opgestart. Het lanceren van het Career Center is hier een mooi voorbeeld van.”

Jullie verwezen naar het kwaliteitsgedreven personeelsbeleid van de KU Leuven. Hoe zit dat dan precies?

“Nieuwe initiatieven werken we op maat uit van de verschillende groepen, met elk zijn eigen noden en verwachtingen, binnen de KU Leuven. De noden en verwachtingen over hun loopbaan zijn heel anders voor de jonge onderzoekers dan voor de medewerkers in een niet-academische functie. Voor deze laatste groep focussen we voornamelijk op de interne loopbaanmogelijkheden, daar waar we jonge onderzoekers proberen te begeleiden in het maken van bewuste keuzes en een groot deel van hen voorbereiden op de externe arbeidsmarkt.”

Moet wie werkt voor de KU Leuven akkoord gaan met enkele religieuze waarden?

“Het is vraag die wel vaker wordt gesteld. Uiteraard is er die katholieke achtergrond, maar we staan open voor heel verschillende visies en meningen, niet alleen op religieus vlak. Dat vertaalt zich in onderzoek en onderwijs, maar ook naar de medewerkers. We werken in een internationale omgeving waar mensen uit zeer verschillende culturen en met uiteenlopende achtergronden, ook religies, elkaar ontmoeten en samenwerken. De aandacht hiervoor is ook vertaald in het diversiteitsplan.”

Waarom is de KU Leuven de beste werkgever?

Context

KU Leuven biedt een snel evoluerende en erg innovatieve omgeving. Dit zorgt voor heel wat dynamiek. Daarnaast is er een verscheidenheid aan disciplines binnen onderzoek en onderwijs. Net als de internationale setting waarin meer dan 100 verschillende nationaliteiten en onderzoekers met diverse achtergronden samenwerken.

Loopbaanontwikkeling

Binnen KU Leuven krijgt een medewerker veel vrijheid om zijn loopbaan in handen te nemen en zelf de richting te bepalen. Omdat de organisatie zo groot is, kan een werknemer zowel horizontaal als verticaal stappen zetten in zijn carrière.

Ondersteuning

KU Leuven ondersteunt de werknemers bij de uitbouw van hun loopbaan en heeft aandacht voor een gezonde work-life balance en voor het zich goed voelen op de werkplek. De lokale leidinggevenden hebben hier een belangrijke rol, daarom blijft de universiteit investeren in het versterken van het leiderschap binnen de organisatie. Ten slotte biedt de organisatie ook de nodige stabiliteit.