De Vlaamse Overheid wint goud in de categorie non-profit

De Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor het voorbereiden, formuleren en uitvoeren van het beleid van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, met het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering als belangrijkste organen. In totaal werken er ongeveer 40.000 ambtenaren voor de organisatie.

Het beeld van de ambtenaar met een stapel dossiers op zijn bureau in een duf kantoor, klopt allerminst. De organisatie heeft oog voor wat er leeft in de samenleving. De taken zijn bijzonder uiteenlopend: inzetten op gelijke onderwijskansen, actuele verkeersinformatie geven, het beheer van het groen in Vlaanderen, het onderhouden van wegen en het bouwen van bruggen.

Als overheid heeft de organisatie een voorbeeldfunctie en werkt consequent aan de uitbouw van een integriteitsbeleid. Dat beleid heeft een positieve invloed op het vertrouwen van burgers en bedrijven in de Vlaamse overheid en tussen de personeelsleden onderling.

Enkele vragen aan Luc Lathouwers, secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken

Jullie gaan voor een multidisciplinaire aanpak. Wat bedoelen jullie daar precies mee?

“Het beste voorbeeld is hoe we inspelen op het onafhankelijk werken en telewerken. In een organisatie is alles met elkaar verbonden. Je kunt een bedrijf niet flexibeler maken als je niet tegelijkertijd de inrichting van de gebouwen, de mobiliteitsmogelijkheden of de informatica aanpakt. We hebben daar altijd rekening mee gehouden en nu doen we dat nog intensiever dan vroeger. We werken niet alleen met HR-profielen om een HR-strategie uit te bouwen. Je moet de organisatie vanuit verschillende invalshoeken bekijken en moet daarom ook op een bepaald moment de experts samenbrengen, zodat je een geïntegreerde aanpak krijgt.”

Jullie zetten in op gelijkheid en diversiteit. Is dat ook te merken aan de werknemers?

“ We hebben nog niet onze doelstellingen bereikt, maar we zijn op de goede weg. Binnen twee jaar zullen we er wel geraken. Alleen jammer genoeg niet voor de mensen met een beperking, omdat dat het een heel complexe doelgroep is. We hebben nog meer een gepersonaliseerde aanpak nodig en doen daarom beroep op de betrokken sectoren. Om resultaten te kunnen boeken, heb je gespecialiseerde ondersteuning nodig. Daar zetten we volop op in.”

Er bestaan heel veel clichés over ambtenaren, maar wat veel mensen niet weten, is dat er ook bijzonder interessante en unieke jobs zijn bij de overheid.

“Het is zeker zo dat er een grote diversiteit aan jobs is binnen de Vlaamse Overheid. Zo zijn er functies in de maritieme wereld, zoals schippers, kapiteins en loodsen. Zij leiden het verkeer op zee in goede banen. Er zijn daarnaast ook jobs die met leefmilieu te maken hebben, zoals biologen, boswachters en rattenvangers. Ook de ingenieurs mogen we niet vergeten. Als overheid hebben we bijzonder grote uitdagingen voor burgerlijk en industriële ingenieurs. We hebben een aantal grote infrastructuurprojecten waarin zij een cruciale rol in spelen, zoals het bouwen van bruggen, sluizen, wegen.”

Waarom is de Vlaamse Overheid de beste werkgever?

Flexibiliteit

De Vlaamse Overheid gelooft heel erg in een flexibele organisatie waarin er rekening wordt gehouden het werk en privéleven. Ze bieden daarin veel mogelijkheden, ook qua tijdsinvulling en uitrusting.

Talentontplooiing

De Vlaamse Overheid probeert zicht te krijgen op de individuele talenten van hun werknemers en aan de hand daarvan hen nieuwe mogelijkheden aan te bieden. Daarvoor ontwikkelde ze de tool, Radar, een uitleendienst voor talent tussen de verschillende diensten.

Dynamiek

De Vlaamse Overheid gebruikt de grootte van de organisatie als aantrekkingspunt voor toekomstige werknemers.