[Knelpuntberoep] Ziekenhuisapotheker: "Groot voordeel zijn de regelmatige uren"

Vera Van Holsbeeck
  • Functie: Adjunct-ziekenhuisapotheker, Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle.
  • Diploma: Apotheker met specialisatie ziekenhuisapotheker. Deze studie komt overeen met de huidige master in de farmaceutische wetenschappen (5 jaar), gevolgd door een master na master ziekenhuisapotheek (3 jaar).

Katrien Verlinden

  • Functie: Adjunct-ziekenhuisapotheker, Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle.
  • Diploma: Apotheker met specialisatie ziekenhuisapotheker.

Sint-Maria Halle heeft een capaciteit van 386 bedden, een specialistenstaf van ruim 100 artsen en ongeveer 830 personeelsleden.

Bij jongeren onder de 25 is de werkloosheid met maar liefst zeventien procent gestegen in vergelijking met december 2011. Kiezen voor een knelpuntberoep zou hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen verhogen, maar hoe zit het met de inhoud van een dergelijk
beroep? Wij spraken met een paar mensen die al jaren een knelpuntberoep uitoefenen en peilen naar hun tips voor pas afgestudeerden.

Als ziekenhuisapotheker heb je een gevarieerde en interessante job met veel dynamiek.
Nieuwe technologieën, behandelingen en geneesmiddelen maken dat je job constant evolueert. Wij spraken met Vera en Katrien, twee collega ziekenhuisapothekers.

Waarom koos je voor een opleiding als (ziekenhuis)apotheker?

Katrien: "Scheikunde was één van mijn lievelingsvakken in het humaniora en bovendien had ik een grote medische interesse. Ik twijfelde nog eventjes tussen apotheker of arts, maar koos uiteindelijk voor apotheker. Ik ben heel blij met mijn keuze. Als ziekenhuisapotheker heb je een interessante job en werk je bovendien tijdens kantooruren, in tegenstelling tot in een officina ('normale' apotheek, nvdr). Dat is makkelijker te combineren met een gezinsleven."

Vera: "Aanvankelijk dacht ik eraan om geneeskunde te studeren, maar uiteindelijk viel mijn keuze op apotheker. Tijdens mijn stage in het voorlaatste jaar kwam ik in contact met ziekenhuisapotheek en toen wist ik meteen welke kant mijn loopbaan zou uitgaan. Ik ben nu heel tevreden met mijn werk als ziekenhuisapotheker. Ik zou deze keuze zeker opnieuw maken en aanbevelen. Wij merken inderdaad dat dit een knelpuntberoep is. Toen Katrien twee jaar geleden met zwangerschapsverlof ging, was het helemaal niet evident om vervanging voor haar te vinden."

Welke job doen jullie nu?

Vera en Katrien: "Wij hebben een heel gevarieerde job. ’s Morgens controleren we voorschriften en verdelen we geneesmiddelen aan de verpleegafdelingen. Daarnaast zorgen wij voor cytostatica- en andere steriele bereidingen, maar ook voor de niet-steriele bereidingen. Wij zorgen voor de aankoop van de geneesmiddelen en het steriele medisch materiaal. Een ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor al het steriele materiaal dat in het ziekenhuis gebruikt wordt. Verder beantwoorden wij allerlei vragen van artsen of verpleegkundigen over medicatie. Wij hebben hierin een adviserende rol."

"We nemen ook deel aan vergaderingen van interne overlegorganen zoals Comité Medisch Materiaal, Medisch Farmaceutische Commissie ... Tenslotte hebben we ook administratief werk, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het bestelde medisch materiaal aan de patiënt wordt gefactureerd."

"We zijn met vier collega’s ziekenhuisapotheker, iedereen werkt allround maar toch met een eigen specialiteit. Afwisseling troef! We worden ook goed geholpen door een team van apotheekassistenten en begeleid door een apotheekmanager en hoofdapotheker. Binnenkort verhuizen we naar een andere, ruimere locatie binnen het ziekenhuis. We hebben goede vooruitzichten."

"Ook al werken we tijdens kantooruren, toch moeten we ook rekening houden met wachtdienst, aangezien de apotheek 24 op 24 uur oproepbaar is. Gelukkig zijn we met vier collega’s, dus hebben we maar één week per maand wachtdienst."

Welke tendensen ervaren jullie in je beroep?

Katrien en Vera: "Wij merken dat klinische farmacie enorm in opmars is. Dat betekent dat je als ziekenhuisapotheker, met het akkoord van de arts,  inzage hebt in patiëntendossiers om bijvoorbeeld bloedwaarden te controleren of medicatie mee op punt te stellen. Je kunt dan ook interacties tussen geneesmiddelen analyseren of waar nodig dosisaanpassingen voorstellen. Dit doen we in nauw contact met de arts en de verpleegkundigen."

"Universitaire ziekenhuizen zijn hiermee al gestart, in onze regionale instelling is dat nog niet het geval, maar we staan er wel voor open en onze directie steunt ons daarin. Sommige artsen bellen ons nu al voor advies. Een van onze toekomstige projecten is dan ook uitschrijven hoe we klinische farmacie in onze instelling kunnen benaderen."

"Verder merken wij dat het financiële aspect steeds belangrijker wordt. Door de algemene trend van besparingen in de gezondheidszorg, daalt ook het geneesmiddelenforfait per patiënt en moet je steeds zuiniger omspringen met de beschikbare middelen. Onze hoofdapotheker en apotheekmanager voeren dan ook intensieve onderhandelingen met leveranciers om de beste prijzen in de wacht te slepen voor een optimale zorg aan de patiënt. Als er iets nieuws op de markt komt, worden wij ook uitgenodigd om aan de infovergaderingen met medische vertegenwoordigers deel te nemen, zodat wij ook voeling hebben met de nieuwste trends in de markt."

Welke toekomstperspectieven zie je in je beroep? 

"Voor ons is het belangrijk om continu bij te scholen, wij moeten bepaalde accreditatiepunten behalen binnen een periode van vijf jaar, zodat onze instelling haar erkenning en financiering voor ziekenhuisapotheek behoudt. Onze bijscholingen worden georganiseerd door de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers."

Welk loon mag een pas afgestudeerde ziekenhuisapotheker verwachten?

"In een ziekenhuis zijn de lonen aan barema’s gebonden. Een beginnende ziekenhuisapotheker mag een loon van 3.675 euro bruto verwachten."

 

Françoise Biot, hoofdapotheker: De nood is hoog

"Ziekenhuisapotheker is tegenwoordig echt een knelpuntberoep. De eerste generatie ziekenhuisapothekers gaat nu langzamerhand met pensioen, waardoor de uitstroom momenteel groter is dan de instroom. Pas afgestudeerde ziekenhuisapothekers hebben wellicht weinig moeite om werk te vinden, integendeel!"

Tekst: Sabine Verschelde