[Knelpuntberoep] Kinesist: "Onderschat het emotionele aspect niet"

Liesbet Deneyer (29)
 • Functie: zelfstandig kinesitherapeut
 • Diploma: licentiaat kinesitherapie, postgraduaat in manuele therapie

Chris Deneyer (55)

 • Functie: zelfstandig kinesitherapeut
 • Diploma: licentiaat motorische revalidatie en kinesitherapie, licenciaat biomedische wetenschappen - manuele therapie, myofasciaal therapeute, osteopaat D.O.

Bij jongeren onder de 25 is de werkloosheid met maar liefst zeventien procent gestegen in vergelijking met december 2011. Kiezen voor een knelpuntberoep zou hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen verhogen, maar hoe zit het met de inhoud van een dergelijk
beroep? Wij spraken met een paar mensen die al jaren een knelpuntberoep uitoefenen en peilen naar hun tips voor pas afgestudeerden.

Chris en Liesbet, beiden licentiaten kinesitherapie, werken in tandem. Chris (33 jaar ervaring) ontvangt patiënten in haar praktijk, terwijl Liesbet (vijf jaar ervaring) huisbezoeken voor haar rekening neemt. Ze hebben dezelfde achternaam, maar zijn geen familie.

Waarom koos je voor een job als kinesist?

Chris: "In mijn tijd was er maar één kinesitherapeut  voor de hele streek, toen ik ernaartoe moest voor een behandeling, was ik meteen geboeid. Of ik opnieuw voor dit beroep zou kiezen? Het antwoord is volmondig ja."

Liesbet: "Ik heb nog getwijfeld tussen kinesitherapie en biomedische wetenschappen, maar werken aan een bureau zou mij minder voldoening geven dan werken met het menselijk lichaam, dus koos ik voor kinesitherapie. Ik heb ook altijd graag massages gegeven, dus lag die keuze voor de hand."

Welke job doe je nu?

Chris: "Ik heb een praktijk voor algemene kinesitherapie en ben ook gespecialiseerd in manuele
therapie, osteopathie en myofasciale therapie, dus in de behandeling van spieren en gewrichten. Ik vind het belangrijk om regelmatig bij te scholen. Zo kan ik een knie- of schouderrevalidatie doen, maar evengoed een ingewikkelde rugrevalidatie. Op die manier blijft het werk voor mij uitdagend."

Liesbet: "Ik doe huisbezoeken, en dat is best leuk! Ik kom op verschillende plaatsen en word er goed ontvangen. Ik behandel mijn patiënten tot wanneer ze opnieuw mobiel zijn en naar Chris' praktijk kunnen komen. Meestal zijn het patiënten die net een operatie achter de rug hebben, maar sommige geriatrische patiënten zijn al vijf jaar bij mij in behandeling. Chris en ik vullen elkaar goed aan. Wanneer algemene kinesitherapie weinig soelaas biedt, kan zij dankzij haar bijscholingen andere tools inzetten om een patiënt verder te helpen. Ikzelf heb tijdens het laatste jaar van mijn opleiding voor een specialisatie in orthopedische behandelingen gekozen. We hebben ook nog een derde collega kinesitherapeut, die gespecialiseerd is in neurologische revalidatie en af en toe bij Chris vervangingen doet. Zij is nog niet lang afgestudeerd en werkt in een revalidatieziekenhuis."

Welke tendensen ervaar je in je beroep?

Chris: "Ik ervaar dat de algemene opleiding kinesitherapie nu uitgebreider en gespecialiseerder is dan vroeger. Toch is er ook nog veel nood aan algemene kinesitherapie. Ik merk ook op dat artsen hun patiënten tegenwoordig bijna standaard kinesitherapie voorschrijven na een operatie, zodat ze zo snel mogelijk herstellen."

Liesbet: "De trend om te specialiseren en aansluiting te zoeken bij een groepspraktijk waar je tak aan bod komt, heb ik ook opgemerkt."

Welke toekomstperspectieven zie je in je beroep?  

Liesbet: "Ik ben nu vijf jaar aan het werk en overweeg om verder te specialiseren om mijn patiënten nog beter te helpen. Ook al zijn huisbezoeken leuk, toch mis ik ook het werk in een praktijk. Zodra onze verbouwingswerken achter de rug zijn, kan ik mijn eigen praktijk starten en dit combineren met werken bij Chris. Ik kijk er al naar uit."

Chris: "Ik zie mij verder blijven bijscholen en inspelen op nieuwe technieken. Evidence-based practice vindt ook meer en meer ingang in ons vakgebied. Hierbij voeren wij een handeling uit op basis van de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid."

Welk loon mag een pas afgestudeerde kinesist verwachten?

Chris: "Ik zocht het even op in de barema's voor pas afgestudeerde kinesitherapeuten die als werknemer aan de slag gaan en kwam uit op een brutoloon van ongeveer 2.300 euro. Je moet hard en lang werken, maar je organiseert je dag zoals je dat zelf wilt en je bouwt een unieke vertrouwensband op met je patiënt. Ik zou het voor niets anders willen inruilen"

 

De tips voor pas afgestudeerden van Chris & Liesbet

 • Weeg voor jezelf af wat je het best schikt: werken als zelfstandige of werknemer, werken in een ziekenhuis, ouderlingen- of kinderzorg, fitness, recreatiedeskundige, medische vertegenwoordiging, ...
 • Blijf wakker en alert in je vakgebied.
 • Neem de tijd om bijscholingen te volgen, zo ontmoet je collega's en geraak je niet geïsoleerd.
 • Durf advies vragen aan collega's met meer ervaring. Ze zullen je graag helpen; waarschijnlijk stonden ze ooit voor gelijkaardige situaties als jij.
 • Onderschat het emotionele aspect van je job niet, bij vele patiënten maakt het tactiele emoties los waar je als kinesitherapeut mee moet kunnen omgaan.
 • Doe eerst een jaar werkervaring op alvorens te specialiseren, je moet de basis goed beheersen voor je verder kunt.
 • Aanvaard dat je beginnersfouten zult maken en laat je hierdoor niet ontmoedigen.
 • Houd er rekening mee dat je met een menselijk lichaam werkt en dat niet iedereen op dezelfde manier reageert, wees geduldig als een patiënt soms niet zo goed of snel geneest als je dacht.

 

 

De financiële kant van de zaak

Als zelfstandige kinesitherapeut wordt je inkomen bepaald door het aantal uren dat je bereid bent om te werken. Als je ervan wil kunnen leven, is het allesbehalve een 9 to 5 job. De honoraria, prijzen en vergoedingen zijn terug te vinden op de website van het RIZIV (www.RIZIV.be). De tarieven voor een consultatie van een half uur zijn 21,96 euro bruto.

Als je zelf een praktijk hebt, dien je rekening te houden met allerlei kosten (ruimte, IT, kinesitherapiemateriaal, verwarming, elektriciteit,...). Verder kan je als zelfstandige geen aanspraak maken op vakantiegeld, premies of administratieve ondersteuning. Je hebt geen gewaarborgd inkomen als je ziek bent, behalve als je langer dan één maand ziek bent, dan is er een tussenkomst van je ziekenfonds.

Tekst: Sabine Verschelde