Beter betaalde werknemers stelen minder van hun werkgever

In de VS worden jaarlijks producten ter waarde van 200 miljard dollar gestolen bij de werkgever. Het probleem doet zich vooral voor in de retailsector: werknemers ontvreemden er jaarlijks voor maar liefst 15,9 miljard dollar. 35% van de werknemers in die sector geven bovendien zelf toe te stelen uit de voorraden van hun werkgever.

Dat zijn astronomisch hoge cijfers, vond ook Tatiana Sandino, professor aan de Harvard Business School. Ze onderzocht daarop het effect van hogere lonen op het aantal gestolen goederen.

Meer loon = minder diefstal?

In 1990 werd al aangetoond dat wanneer de lonen met 15% dalen, het aantal diefstallen significant stijgt. In de nieuwe studie komt professor Sandino tot de conclusie dat beter betaalde werknemers hun werkgever meer genegen zijn, en hen geen schade willen berokkenen door te stelen.

Ten tweede willen werknemers die goed betaald worden ook er alles aan doen om die goed betaalde job te behouden. Ze willen geen ontslag riskeren door diefstal. Ten derde blijken hogere lonen ook van nature eerlijkere werknemers aan te trekken.

Daling van 39%

Voor elke dollar opslag werd er voor 39 cent minder gestolen bij de winkelketens. Puur cijfermatig is het voor de werkgever dus niet voordelig om opslag te geven, ware het niet dat hogere lonen ook leiden tot hogere productiviteit, minder personeelsverloop, meer eerlijkheid enzovoort.

Opslag alleen is natuurlijk niet zaligmakend om diefstal tegen te gaan. Er dient ook voldoende interne controle ingebouwd worden, bijvoorbeeld door sociale controle binnen teams. Ook preventiecampagnes zijn nodig: er mag onder collega's geen sfeer heersen dat 'iedereen het doet'.