Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Luc Van Liedekerke: “Wie MVO links laat liggen, wordt afgestraft”

Almaar meer ondernemers zien in dat MVO niet noodzakelijk vloekt met winst maken. De combinatie blijkt zelfs uitstekend te werken, ook in crisistijd.

Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen kan je heel eenvoudig omschrijven: het is elke handeling die het oplossen van maatschappelijke problemen mee opneemt in de bedrijfsvoering. “Dat is althans de definitie die de Europese Commissie gebruikt, maar ik schaar me er volledig achter”, zegt Luc Van Liedekerke, MVO-specialist en professor aan de KULeuven en Universiteit Antwerpen/Antwerp Management School.

MVO zit duidelijk in de lift. Dat is niet zomaar een loze, goed klinkende uitspraak, maar een vaststaand gegeven. Luc Van Liedekerke: “In de jaren 70 was MVO nog het domein van een kleine groep believers, daarna kreeg het concept vooral in de jaren 90 een breder maatschappelijk draagvlak. Grote bedrijven schaarden er zich achter. Je ziet die maatschappelijke evolutie ook in de wetgeving. De milieuwetgeving, bijvoorbeeld, is sinds de jaren 80 enorm toegenomen.”

Maar de kentering is er vooral op mentaal vlak, weet professor Van Liedekerke. “Veel bedrijven zien in dat MVO niet noodzakelijk vloekt met winst maken. Integendeel. Wie MVO aan zijn laars lapt, dreigt vandaag zware reputatieschade op te lopen. En reputatie bepaalt nu eenmaal voor een groot deel de waarde van een bedrijf. Ondernemingen moéten de MVO-trend dus volgen. Onder meer Nike en Shell weten dat intussen: momenteel blinken ze uit in duurzaamheid, hoewel het ooit anders was. Beide bedrijven schudden dat negatieve imago maar moeilijk van zich af.”

Hoe gevoelig zijn jonge sollicitanten voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Luc Van Liedekerke: “Heel gevoelig. Bedrijven die ethisch ondernemen, zijn aantrekkelijker bij nieuwkomers op de arbeidsmarkt, zo simpel is het. Dat is zelfs geen kwestie van idealisme. Voor jongeren is het simpelweg evident dat een bedrijf voldoet aan bepaalde normen. En bedrijven beseffen dat ook.”

Jongeren zeggen misschien gewoon dat ze gevoelig zijn voor MVO, maar als puntje bij paaltje komt, kiezen ze toch voor een hoger loon.

“Zo zijn er ongetwijfeld. Dat mensen kiezen voor een hoger inkomen, kan je ze natuurlijk niet kwalijk nemen. Maar hoe lang houden ze het uit in een job waarbij alles louter om het loonbriefje draait? Hoe dan ook begint de ethische kant van bedrijven steeds meer mee te spelen. Er is geen enkel bedrijf dat het zich kan permitteren om MVO links te laten liggen. Dat wordt afgestraft, zowel door klanten, leveranciers, publiek als door sollicitanten.”

Zijn er bepaalde sectoren die vatbaarder zijn voor ethisch ondernemen dan andere?

“Ja, precies de sectoren waarvan je het het minst zou verwachten. In de chemie, bijvoorbeeld, is de bekommernis om duurzaamheid heel groot. Daarnaast zijn er ook MVO-nuances die verschillen van sector tot sector: in de chemie staat duurzaamheid centraal, in de schoonmaaksector ligt de nadruk dan weer op het sociale aspect. Op wereldvlak staan wij in Europa trouwens het verst op vlak van MVO. We hebben een stevige sociale en milieuwetgeving en daarbovenop zijn er enorm veel initiatieven. Al is er wel nog marge, natuurlijk. De banksector, bijvoorbeeld, zou nog veel transparanter kunnen zijn over zijn financiële producten. Ook dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Denk maar aan de gevolgen die onduidelijk beleggingsadvies kan hebben voor de belegger in kwestie. Een kleine nuance evenwel: in de dienstensector is MVO moeilijker te vast te pinnen dan in een productiebedrijf.”

Zal het belang van MVO in de toekomst nog toenemen?

“Daar ben ik van overtuigd, ja. De voorbije jaren is het aantal MVO-rapporten gestaag toegenomen, net als de kwaliteit ervan. De crisis speelt dus geen rol in dit verhaal. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit verankerd in ons collectieve bewustzijn. Er zou pas een probleem rijzen als u en ik beginnen te denken dat milieu, mensenrechten … geen probleem meer zijn. Maar dat is absoluut niet het geval en ik zie dat ook niet gauw veranderen. Integendeel.”