Een werkdag als expert faunabeheer

Rollin Verlinde
  • Leeftijd: 43 jaar
  • Functie: Expert Faunabeheer
  • Organisatie: Inverde, forum voor groenexpertise
  • Diploma: Bio-ingenieur

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Rollin Verlinde (43), expert faunabeheer bij Inverde.

Lees over de rest van zijn werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Bijscholen is nodig

Natuurbeheer is niet eenvoudig. Het vraagt een bepaalde kennis van planten en dieren, de relatie van die levende wezens met de bodem, temperatuur, hun gevoeligheid voor recreatie, vermesting, verdroging etc. Het beheren van natuur vraagt een constante bijscholing over de laatste stand van zaken rond ecologie, wetgeving en materiaal.

Die bijscholing, dat is de taak van mijn collega’s en ik. Er wordt op onze expertise beroep gedaan vooral door het Agentschap Natuur en Bos, maar ook door lokale overheden, NGO’s en bedrijven die bezig zijn met het beheer van onze open ruimte. Daarnaast hebben we een aanbod gericht op de particuliere liefhebber of eigenaar.

10%

Veronique stuurt me de cursistenevaluatie van mijn recentste opleiding door, een zware dag over het effect van grondwater en fosfaat op heide, gegeven door experten van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. De cursisten zijn enthousiast.

Toch ben ik wat sceptisch. Een enkele dag in klaslokaal of op terrein volstaat meestal niet om de soms ingewikkelde materie onder de knie te krijgen. En de kennis die na zo’n dag blijft hangen is klein, experts zeggen zo’n 10%. En wat schiet er na een jaar van over? Tenslotte is het voor een deelnemer dikwijls een hele dag opofferen voor relatief weinig nuttige tips die voor zijn situatie van toepassing zijn. Dat moet efficiënter!

Online kennisdelen

Wim en ik lopen al lang met het idee rond dit via een website op te lossen. Vorig jaar hebben we een concept uitgewerkt: elk onderdeel van natuurbeheer uitgelegd in korte video’s. We kregen de goedkeuring van de directie om er een jaar volop voor te gaan. Andere taken van ons zijn verschoven of tijdelijk on hold gezet en budgetten goedgekeurd. We leren nu scenario’s maken, we bouwen databanken met kennis op, we contacteren experten ter ondersteuning.

Vandaag stond Dirk Bauwens, een reptielen- en amfibieënkenner op mijn todo-lijst, en tot mijn vreugde laat net ook Alex Lefevre, een van onze beste vleermuizenkenners, mij weten dat hij ons graag wil helpen. Heel spannend eigenlijk. Maar tegelijkertijd ook de vraag: kan ik de verwachtingen die er nu zijn wel inlossen?

Monteren

Na de mails zet ik me aan het monteren, een nieuwe vaardigheid. Vorige week hebben we een dag opleiding gehad over video en montage en ik hoop maar dat net de juiste 10% blijven hangen is. Ik gebruik als monteerbasis , de wijze woorden van onze lesgever Malko in gedachten, het totaalshot en monteer mediumshots en inserts. Malko zei dat je nooit inserts genoeg kan hebben, en hij had gelijk. Ik kom er terkort voor een vlotte montage. Volgende keer aan denken! Ook het geluid is moeilijk goed te krijgen, er stond wat wind en de ruis is hardnekkig.

Zo sukkel ik door de namiddag, terwijl ik mijn lesnota’s doorblader. Eerst visioneren, dan decouperen, vervolgens beelden op ritme zetten en tenslotte de audio. Klonk makkelijker toen Malko het ons toonde. Cut bij ademhaling, de intentie is de beweging. Goeiemiddag, het is een echt vak. Maar dit soort creatief werk ligt me wel. Nu snel naar de telecomwinkel. De dag was erg rustig wegens niet mobiel bereikbaar, maar ik kan dat helaas geen dagen volhouden. Morgen beslissen over de branding van ons nieuwe project en dat doorgeven aan de vormgever.