De energiesector is booming in België. Volgens bepaalde studies zouden er tegen 2030 zelfs 60.000
jobs kunnen gecreëerd worden in deze sector. Maar hoe is het om er te werken?

Innovatie

De jobs

Jobs in de kijker