900 nieuwe jobs in de energiesector in 2013

Discreet, maar grondig. Zo ging Vacature Magazine tewerk om de aanwervingsplannen binnen twaalf zwaarwegende sectoren in ons land te achterhalen. In de eerste helft van 2013 hebben ze 8.580 nieuwe jobs in petto, inclusief vervangingsaanwervingen. Welke bedrijven werven aan?

Energiesector

 

Huidig aantal
werknemers
(België)

Geplande
aanwervingen
eerste helft
2013

Eandis

4.300

300 (voor heel 2013)

Ores

2.300

180 (voor heel 2013)

Sibelga

1000

150 (voor heel 2013)

Luminus

1000

80 (voor heel 2013)

Eneco

110

60

Lampiris

130

50

Fluxys

1.030

45 (voor heel 2013)

Elia

1.150

33 (voor heel 2013)

Infrax

1.600

6 (voor heel 2013)

Bron: Synergrid, Febeg, eigen research

Groene 'boom' zorgt voor extra jobs

  • In totaal vervoeren de netwerkbeheerders meer dan 40 procent van alle verbruikte energie in België. Gas en elektriciteit zullen ook de komende decennia belangrijke energiebronnen blijven.
  • De vergroening van de economie zal op korte termijn voor een ‘boom’ in de markt van de hernieuwbare energie zorgen. De infrastructuur van het elektriciteitsnet zal aangepast moeten worden aan nieuwe, grote windmolenparken op zee. Die investeringen zullen nieuwe jobs opleveren.
  • Of de economie nu goed of minder goed draait, de gas- en elektriciteitsinfrastructuur moet up-to-date gehouden worden. Toch houden de netwerkbeheerders heel goed in de gaten hoe de Belgische economie zich de komende jaren zal ontwikkelen.
  • Alle netwerkbeheerders zijn Belgische bedrijven die in eigen land activiteiten ontwikkelen. Met andere woorden: een netbeheerder kan zijn activiteiten nooit delokaliseren. Daardoor blijft de sector heel belangrijk voor de tewerkstelling en voor de Belgische economie.

Bekijk de andere sectoren die aanwerven in 2013