Infrastructuurprojecten in België: voltooid verleden tijd

Bouw van de Kennedytunnel (1964)

Het Belgische aannemersbedrijf Franki, dat ook al de Waaslandtunnel had gebouwd, tekende voor een nieuwe tunnelverbinding onder de Schelde. De werken duurden 4,5 jaar.
Prijskaartje: 77 miljoen euro

Aanleg van de autosnelwegen (1965)

Onder impuls van toenmalig minister van Openbare Werken Jos De Saeger (CVP) werd België vol gelegd met autosnelwegen. De 163 kilometer van de E42 en de E3 (nu de E17 en E34) werden versneld afgewerkt; de E19 en de E40 werden in de steigers gezet, medio jaren 70 was de klus geklaard.
Prijskaartje: 3,9 miljard euro

Uitbouw van de haven van Antwerpen (1956)

Het door het parlement goedgekeurde Tienjarenplan voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen moest voor 14.000 nieuwe banen zorgen. Dankzij die immense infrastructuurwerken verdubbelde in tien jaar tijd de havencapaciteit en werd de haven van Antwerpen qua tewerkstelling een wereldhaven.
Prijskaartje: 250 miljoen euro

Uitbouw van de haven van Zeebrugge (1976)

Na veel protest startten medio jaren zeventig de werken aan de haven van Zeebrugge. In 1983 was de nieuwe zeehaven klaar, inclusief een cirkel van kaaien en aanlegsteigers in volle zee, en in november meerde het eerste grote schip aan.
Prijskaartje: 2,5 miljard euro

Aanleg van de premetro’s in Brussel en Antwerpen en Charleroi (1963)

Om de grote steden te behoeden voor een verkeersinfarct maakte de regering miljarden vrij voor grootse infrastructuurprojecten. 50% van het budget was bestemd was voor het openbaar vervoer in Brussel, 25% ging naar de Vlaamse en 25% naar de Waalse steden. Bij gebrek aan centen voor volwaardige metro’s werden er goedkopere tunnels gegraven waar de bestaande trams door konden rijden. Alleen in Brussel werd de premetro later omgebouwd tot een volwaardige metro.
Prijskaartje: tientallen miljoenen euro’s