240 nieuwe jobs in de bouw in 2013

Discreet, maar grondig. Zo ging Vacature Magazine tewerk om de aanwervingsplannen binnen twaalf zwaarwegende sectoren in ons land te achterhalen. In de eerste helft van 2013 hebben ze 8.580 nieuwe jobs in petto, inclusief vervangingsaanwervingen. Welke bedrijven werven aan?

De bouwsector

 

Huidig aantal
werknemers
(België)

Geplande
aanwervingen
eerste helft
2013

Groep CFE

3.682

+/- 80 (voor heel 2013)

Besix

2.457

75

Jan De Nul Group

1.500

70 (plus 250 wereldwijd)

Denys

1.037

+/- 60

Willy Naessens Group

1.300

+/- 25

Interbuild

285

+/- 10

Durabrik

193

2 à 3

Deme

1.000

N.B. *

* Werven aan, maar wensen voorlopig geen definitieve cijfers te communiceren.

Bron: eigen research

Knelpuntberoepen raken niet ingevuld

  • Er werken in de Belgische bouwsector 210.000 mensen als werknemer, en nog eens 70.000 als zelfstandigen in een eenmanszaak.
  • Ondanks de crisis zijn er in 2013 heel wat jobkansen in de bouw. Alleen al om het personeelsbestand op peil te houden, heeft de sector immers nood aan 20.000 mensen per jaar. Bovendien is zowat elk bouwberoep terug te vinden op de lijst van knelpuntberoepen.
  • Positief voor de woningbouw in ons land is dat de vastgoedprijzen niet zijn gedaald, zoals in sommige Europese landen wel het geval is geweest. Een daling van de vastgoedprijzen leidt immers automatisch tot een daling van de bouwactiviteit. Ook de demografie speelt in het voordeel van de bouwsector: jaarlijks komen er in ons land 50.000 gezinnen bij.

Bekijk de andere sectoren die aanwerven in 2013