Rudi Braes (Ernst & Young): "Het bedrijfsleven schreeuwt om vereenvoudiging"

Rudi Braes (46), COO België & Nederland en Managing Partner Belgium bij Ernst & Young

Braes studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en ging na zijn studies onmiddelijk aan de slag bij Ernst & Young. Van 2003 tot 2008 leidde hij de Chinese Desk van Ernst & Young in België. Sinds 2011 is hij Managing Partner België en sinds september 2012 zetelt hij ook in de Board van Ernst & Young EMEIA (Europa, Midden-Oosten, Indië en Afrika).

Vacature legt elke dag in september een Belgische CEO dezelfde tien vragen voor over hun toekomstvisie, sector en eigen carrière. Vandaag: Rudi Braes, CEO van Ernst & Young.

1. Wat zijn volgens u vijf jobs met toekomst in uw sector? Waarom?

"De vraag naar professionele adviesverlening blijft erg groot. Jobs die focussen op fiscaal en juridisch advies, consultancy, risicobeheersing, sustainability en transacties winnen alsmaar meer aan belang naar de toekomst. Door de veranderende wetgeving en de globalisering zal ook het revisoraat meer dan ooit zijn belangrijke maatschappelijke rol verder kunnen tonen."

2. Welke profielen zijn geschikt om deze functies in te vullen?

"De meest voor de hand liggende profielen zijn masters in juridische, financiële of economische richting, in sommige gevallen aangevuld met een bijkomende opleiding zoals fiscaliteit, actuariaat of accountancy. Maar we hebben het enge 'diplomadenken' verlaten omdat dat weinig zegt over de intellectuele capaciteiten en inzetbaarheid. Ook bachelors kunnen deze functies invullen."

3. Zijn er op de arbeidsmarkt voldoende mensen met dit profiel beschikbaar?

"Helaas niet. Zeker voor gespecialiseerde jobs zoals fiscaliteit en actuariaat studeren er te weinig mensen af. Ook voor de andere profielen woedt er nog steeds een 'war for talent'."

4. Bereidt het onderwijs in België studenten voldoende voor op deze jobs met toekomst?

"Het Belgisch onderwijs staat nog steeds goed aangeschreven, vooral inzake kennisoverdracht. Een nog betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven is uiteraard steeds wenselijk. Het promoten van bepaalde opleidingen zoals fiscaliteit en actuariaat zou ook een positief effect kunnen hebben."

5. Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen in uw sector?

"Wat fiscaliteit betreft worden we momenteel geconfronteerd met een reeks fiscale hervormingen. Anderzijds schreeuwt het bedrijfsleven om vereenvoudiging."

"Verder zou nieuwe wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit de voorstellen van Europees Commissaris Barnier een belangrijk effect kunnen hebben op het vlak van het revisoraat en het model van onze sector in het algemeen."

6. Waar ligt het groeipotentieel in uw markt?

"Ik ben ervan overtuigd dat er ruimte is voor groei in alle services die wij aanbieden.  De belangrijkste groei zien we wel in de adviesverlening en in het aanbieden van zeer gespecialiseerde diensten."

7. Welk project wil u met uw bedrijf nog realiseren voor 2020?

"Omdat we bij Ernst & Young veel aandacht besteden aan het menselijk aspect van onze medewerkers is het project “Workplace of the Future” erg belangrijk. Het stelt de mensen in staat om flexibel en efficiënt te werken, tegelijk een evenwichtige balans tussen werk en privé te realiseren én de beste kwaliteit af te leveren aan de cliënt. Met dat project zijn we nu al volop bezig."

8. Wat is de grootste fout die u maakte in uw carrière?

"Daar kan ik niet onmiddellijk een antwoord op geven. Zolang je leert uit fouten denk ik dat je er sterker kan van worden."

9. Wat vindt u het moeilijkste aan de crisisperiode die we al enkele jaren doormaken?

"De moeilijkheid ligt erin het evenwicht te vinden tussen kostenbesparingen enerzijds en nieuwe investeringen anderzijds. Uit een recent onderzoek van Ernst & Young blijkt dat klassieke recepten van kostenbesparingen zelden echt effectief blijken te zijn. Koplopers daarentegen ontslaan amper personeel. Door ontslagen laat je immers zelf kennis en talenten gaan, terwijl de “war for talent” zal toenemen."

10. Wat is uw tip aan jonge starters die nu de arbeidsmarkt betreden?

"Kennis is uitermate belangrijk en een goede basisopleiding is dan ook onontbeerlijk. Ik zou aanraden om de arbeidsmarkt goed op te volgen zodat je als starter op de hoogte bent welk soort jobs goed in de markt liggen om daar dan op in te spelen met je opleiding. Maar elke starter moet wel beseffen dat hij of zij enorm veel “on the job” zal moeten leren."

Lees ook de interviews met andere CEO's uit deze reeks