Minder zieken dankzij Het Nieuwe Werken?

HR-dienstenverlener SD Worx onderzocht het ziekteverzuim bij bijna 18 000 Belgische ondernemingen. Opvallend, vooral de langdurige afwezigheden pieken. Biedt Het Nieuwe Werken een uitkomst?

 

Ondanks de inspanningen van de bedrijfswereld blijven de absenteïsmecijfers stijgen. Hoe komt dit? Jan Laurijssen, HR Business Development Manager bij SD Worx, verklaart: “De stijging van het aantal oudere werknemers leidt automatisch tot meer langdurig verzuim: werknemers op leeftijd lijden vaker aan ziekten. En bij een aandeel van de werknemers in langdurig ziekteverlof ligt de oorzaak van hun absenteïsme elders.”

 

Wat dan met al de burn-outs? “We zien wel dat langer werken effectief psychosociale stress kan veroorzaken. Het stijgende ziekteverzuimcijfer is dus een signaal dat we de manier van werken moeten bijsturen. De diversiteit van de noden van werknemers – qua leeftijd, mobiliteit, gezinssituatie enzovoort – vraagt om een personalisering van de arbeidsrelatie. Het Nieuwe Werken als bedrijfsethiek steunt op enkele pilaren zoals flexibiliteit in de arbeidstijd en arbeidsplek, organisatie van het werk in autonome teams en target management (de werknemer wordt beoordeeld op prestaties en niet op het aantal werkuren, nvdr). Deze principes hebben een positieve invloed op het engagement van de werknemers.”

 

Dat Het Nieuwe Werken bedrijven geen windeieren legt, staafde een onderzoek in Nederland. Thuiswerken of telewerken – bij voorkeur beperkt tot twee dagen – heeft een bewezen positief effect op langdurig verzuim. De werknemer krijgt meer autonomie en vrijheid om de zorg voor hemzelf of anderen te combineren met arbeid. "We zullen met ons allen langer moeten werken. Het is daarom in het belang van elke organisatie om Het Nieuwe Werken als piste te onderzoeken en na te gaan welke strategieën het meest effectief zijn op lange termijn”, besluit Jan Laurijssen.

 

Langdurig thuis door ziekte: de feiten

Het langdurig ziekteverzuim bereikte een absoluut record in 2015: 2,81%. Dit cijfer vertegenwoordigt het gemiddeld aantal dagen ziekte langer dan één maand ten opzichte van het aantal dagen dat iemand zou moeten werken.

 

Langdurig ziekteverzuim treft iedereen: zowel mannen als vrouwen, arbeiders als bedienden, voltijdse als deeltijdse werknemers.

 

Er is geen verband tussen langdurig ziekteverzuim en de beroepsactiviteit. Dienstenbedrijven hebben er even vaak mee te maken als sectoren met fysiek zware arbeid.

 

Artikel uit Vacature Magazine 05-03-2016

 

Lees ook:

Het nieuwe werken: weg met de 9 to 5?

Welke impact heeft het Nieuwe Werken op jouw job?