“Werken om te leven, niet omgekeerd”

De werk-privébalans is een begrip dat de laatste jaren stevig opgang maakte. Steeds meer werknemers besteden bijzondere aandacht aan een goed evenwicht tussen hun werk en vrije tijd. Tekent die tendens zich ook af bij de studenten van vandaag?

 

De resultaten van onze studentenenquête zijn duidelijk: jongeren vinden een goede werk-privébalans almaar belangrijker. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vraag hoeveel tijd het woon-werkverkeer mag kosten: 53% van de respondenten zegt zich niet langer dan een half uurtje te willen verplaatsen (enkele rit, files inbegrepen).

 

Inspraak in werkritme

Jongeren willen later ook graag zelf beslissen hoe ze hun privé- en werkleven indelen. Zo wil 74% van de starters meebeslissen over zijn opleidingstraject, verwacht 36% glijdende werkuren en wil 30% regelmatig van thuis uit werken.

 

Het belang van een gezonde werk-privébalans blijkt verder uit de houding van studenten ten opzichte van overuren. 80% van de respondenten zegt maximum vier overuren zonder vergoeding te willen werken. Slechts 18% wil meer dan vier uur werken zonder extra boter bij de vis.

 

Ook deeltijds werk wint aan populariteit bij jongeren. Nog voor ze een eerste werkervaring achter de rug hebben, gaat de voorkeur van 13% van de jongeren uit naar een viervijfderegeling.

 

Loon is minder belangrijk

En voor wie er nog aan mocht twijfelen: 66% van de respondenten noemt een evenwichtige combinatie van werk en vrije tijd of gezin één van de belangrijkste redenen om ergens aan de slag te gaan. Samen met de werksfeer komt dat aspect op de eerste plaats. Hoeveel er maandelijks op de loonbrief staat, is veel minder doorslaggevend …

 

Volgende in onze reeks ‘Studenten en werk’: welke loonverwachtingen hebben studenten?