Werkende moeders zijn even productief als kinderloze werknemers

Werkgevers maken een vergissing als ze kiezen voor een kinderloze vrouwelijke werknemer in plaats van werknemers met kinderen. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. Uit een onderzoek van de universiteit van Zürich, de universiteit van Konstanz en de Federal Reserve Bank of St. Louis blijkt dat werkende moeders in hun job net zo productief en soms zelfs productiever zijn dan vrouwen zonder kinderen.

Onderzoek bij 10.000 economen

De onderzoekers bekeken enquêtes op onderzoeksplatform Research Papers in Economics. De productiviteit werd gemeten in het aantal onderzoekspapers dat was gepubliceerd door 10.000 economen. Ze onderzochten of de economen kinderen hadden, op welk moment in hun leven ze kinderen hadden, of ze getrouwd waren, enzovoort.

Uit het onderzoek blijkt zelfs dat werkende ouders iets productiever zijn dan kinderloze werknemers, al is dat verschil statistisch verwaarloosbaar. Zowel mannen als vrouwen met kinderen werken even productief als economen zonder kinderen. Meer kinderen betekende zelfs meer productiviteit dan de collega’s die maar één kind hadden.

Planning en voorbereiding

Na de geboorte van een kind zijn vrouwen minder productief dan hun vrouwelijke collega’s zonder kinderen. Maar dat compenseren ze door tijdens de jaren voor de bevalling productiever te zijn. Volgens de onderzoekers proberen ze eerst op te klimmen door hard te werken en beginnen ze pas daarna aan kinderen.

Volgens de onderzoekers hebben de vrouwen minder tijd voor hun onderzoek als ze een kind kregen, maar gebruiken ze hun tijd efficiënter.

Veel vrouwen plannen het krijgen van kinderen dus bewust in functie van hun carrière. Dat wordt ook duidelijk omdat ongetrouwde vrouwelijke economen, die onverwacht moeder werden, minder productief bleken te zijn dan getrouwde vrouwelijke economen met kinderen. Ze hadden zich er minder goed op kunnen voorbereiden.

In dit onderzoek gaat om een overzichtelijke groep met goed meetbare productiviteit, in andere beroepen zou de uitslag heel anders kunnen zijn.

Bron: The Atlantic