Maak je als vrouw beter eerst carrière of eerst kinderen?

Hoogopgeleide vrouwen krijgen al generaties lang op latere leeftijd kinderen dan lager opgeleide vrouwen. Dat brengt wat medische risico’s met zich mee, waardoor vrouwen de laatste jaren weer op jongere leeftijd zwanger worden. Biologisch gezien beter, maar is jong moeder worden ook bevorderlijk voor je carrière?

 

Loon

Als je naar de lonen kijkt alvast niet. Studies wijzen uit dat een vrouw die pas rond haar 33ste haar eerste kind krijgt, heeft aan het eind van haar loopbaan een hoger salaris dan een vrouw die rond haar 27ste moeder wordt. Een vrouw met diploma hoger onderwijs ziet haar  salaris met ruim zeventig procent afnemen als zij rond haar 25ste moeder wordt en met vijftig procent als zij dat rond haar 35ste wordt. Vooral hoger opgeleide vrouwen zijn dus gebaat bij uitstel van het moederschap.

 

Carrièrekansen

Het moederschap belemmert ook de carrièrekansen van vrouwen. Dat heeft veel te maken met de vooroordelen van managers. Werkgevers gaan er van uit dat moeders minder geëngageerd zijn, waardoor ze hen minder kansen geven. Een vrouw met kinderen heeft meestal ook minder tijd om over te werken, netwerkborrels af te lopen en zakenreizen naar het buitenland te maken. En dat zijn de dingen die je carrièrekansen vaak vergroten. Daarbij gaan veel vrouwen die moeder zijn geworden deeltijds werken. Werkgevers zijn veel meer geneigd mensen aan te nemen die fulltime beschikbaar zijn.

 

Meer stress

De vooroordelen van managers zijn niet geheel ongegrond: werknemers met kinderen jonger dan zes jaar hebben minder energie en voelen meer stress. Als die werknemers met kleine kinderen ook nog veel huishoudelijke taken uitvoeren, stellen zij zich bovendien minder coöperatief op naar collega's. En ze zijn gevoeliger voor burn-out. Daar staat tegenover dat werknemers met kinderen ouder dan zes jaar juist beter samen werken en zich beter kunnen concentreren dan anderen.  Jammer genoeg zien werkgevers dit vaak niet in.

 

Uitstellen loont

Omdat het moederschap niet zo goed valt bij werkgevers, loont het om het uit stellen. Na een jaar of vijf werken heeft een werknemer zich meestal zo onmisbaar gemaakt, dat een leidinggevende eerder tolereert dat zij een paar jaar lang niet op volle kracht kan draaien door de komst van kinderen. Verliest zij toch haar baan, dan heeft ze ondertussen zo veel expertise dat ze sneller een nieuwe baan vindt. Een vrouw die éérst kinderen heeft gekregen, heeft een stuk minder expertise. Op het moment dat zij eindelijk vaart wil zetten achter haar carrière, concurreert ze tijdens sollicitaties met pas afgestudeerde twintigers. En die schoolverlaters hebben weliswaar ook weinig tot geen werkervaring, maar bij werkgevers hebben zij een streepje voor. Zij hoeven hun aandacht niet met een thuisfront te delen, kosten minder en zijn nog gewend aan het soms zware werkritme van het studeren.

 

Lees ook:

Vrouwen aan de top: niet (altijd) evident

 

Bron: www.intermediair.nl