Zo wordt jouw vakantiegeld berekend

De vakantie komt in zicht, en dat betekent dat je binnenkort je vakantiegeld mag verwachten. Maar weet je eigenlijk wel waar je recht op hebt?

 

 

Bedienden

“Bedienden krijgen hun vakantiegeld van hun werkgever,“ zegt Kristiaan Andries van het juridisch kenniscentrum van HR-dienstverlener SD Worx, “en krijgen twee keer vakantiegeld: enkelvoudig en dubbel vakantiegeld. Enkelvoudig vakantiegeld is eigenlijk gewoon je loon dat je werkgever doorbetaalt terwijl je je vakantie opneemt. Het dubbel vakantiegeld is het vakantiegeld dat je werkgever een keer per jaar – meestal samen met de loonberekening van de maand mei of juni – betaalt en bedraagt, per gepresteerde of gelijkgestelde maand in het vakantiedienstjaar, 1/12 van 92% van het brutomaandloon.”

 

Arbeiders

“Als arbeider krijg je je vakantiegeld niet van je werkgever, maar via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of via het sectorale vakantiefonds. Je bruto vakantiegeld bedraagt 15,38% van de brutolonen van het vakantiedienstjaar (d.i. het vorige kalenderjaar) aan 108% die onderworpen werden aan RSZ-bijdragen. Daar bovenop krijg je een fictief loon voor bepaalde inactiviteitsdagen die gelijkgesteld worden met dagen effectieve arbeid, zoals bijvoorbeeld moederschapsrust. Het totale bedrag bevat zowel het enkelvoudig als het dubbel vakantiegeld. Het volledige vakantiegeld wordt in één keer uitbetaald, ten vroegste vanaf de maand mei. Als arbeider ontvang je dus geen loon of vakantiegeld op het moment dat je jouw vakantie opneemt.”

 

Vertrekvakantiegeld

“Als je als bediende ontslag neemt, dan moet je werkgever vertrekvakantiegeld betalen. Dit bestaat uit het vakantiegeld voor de dagen die je hebt opgebouwd in het jaar waarin je vertrekt (vervroegd vakantiegeld) en anderzijds uit het vakantiegeld voor de dagen die je het jaar daarvoor verdiend hebt (saldo vakantiegeld). Het saldo vakantiegeld bedraagt 15,34% van het loon van het vorige kalenderjaar, maar wordt berekend voor de vakantiedagen die je hebt opgebouwd bij je werkgever, maar nog niet hebt opgenomen. De bedragen worden vermeld op een vakantieattest, dat je moet afgeven aan je nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever betaalt het vakantiegeld uit en verrekent de bedragen op het vakantieattest.”

 

Pas op! Pas van werkgever veranderd

“Ben je als bediende al een aantal maanden bij een nieuwe werkgever in dienst op het moment dat hij je vakantiegeld moet uitbetalen, dan wordt het vakantiegeld dat je al hebt gekregen bij je vorige werkgever verrekend. De kans bestaat dat je dan bijna een maand geen loon krijgt. Daar moet je goed rekening mee houden. Sommige werknemers souperen hun vertrekvakantiegeld dat ze van de vorige werkgever hebben ontvangen wel eens op en komen dan voor verrassingen te staan.“

 

Deeltijds werken

“Als je als bediende van een fulltime overschakelt naar een viervijfde of parttime, dan herberekent de werkgever het aantal vakantiedagen op het moment dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten die het gemiddelde aantal uren per week verlaagt. De volledige afrekening van het vakantiegeld moet gebeuren bij de uitbetaling van het loon van gde maand december van het jaar waarin deze vermindering plaatsvindt. De werkgever betaalt dan het saldo enkel en dubbel vakantiegeld dat 15,34% bedraagt van het loon van het vorige kalenderjaar, als dit nog niet werd uitbetaald omwille van het verlies aan vakantiedagen en/of omdat het dubbel vakantiegeld werd berekend op het verlaagde brutoloon.”

 

Lees ook:

Ons dossier over vakantie en vakantiegeld

5 tips voor een goede out of office

In welke sector heb je het meest vakantie?